De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Midden in de wereld:.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Midden in de wereld:."— Transcript van de presentatie:

1 midden in de wereld:

2 H3 – Floreren in de marketingomgeving
DE AARDE IS PLAT DE AARDE IS PLAT: (Friedman) ook klanten aan het eind van de wereld werven

3 marketing omgevingsfactoren:
Micro: beïnvloedbaar, intern Interne analyse: kijken binnen de onderneming: bijvoorbeeld financiën, afdelingen, R en D, personeel Externe analyse: kijken buiten de onderneming: Meso-nivo/ Bedrijfstak: afnemers, leveranciers, concurrenten, publieksgroepen Macro-nivo/ landelijk en mondiaal/ DEPEST

4

5 DEPEST (macro-omgeving)
Demografisch: bevolkingsopbouw, bijvoorbeeld: vergrijzing, hoger geschoolden

6 DEPEST (macro-omgeving)
Economisch: o.a. nationaal inkomen,BBP, rentestand, werkgelegenheid, export , Economische cyclus

7 DEPEST (macro-omgeving)
Politiek/ Juridisch: bijvoorbeeld: rookverbod horeca

8 DEPEST (macro-omgeving)
Ecologisch: (environmentalism). balans tussen de mens en zijn omgeving. Bijvoorbeeld: geen hardhout uit de Amazone

9 DEPEST (macro-omgeving)
Sociaal culturele: Hoe gaan mensen met elkaar om: bijvoorbeeld: meer een ouder gezinnen, invloed op jongeren, meer internationale producten

10 DEPEST (macro-omgeving)
Technologische: Technische vooruitgang: nieuwe producten als I Phone.

11

12 (tabel 3.1)

13 De marktomstandigheden (meso-omgeving)
Per bedrijfstak Marktvormen Aantrekkelijkheid markt

14 Marktvormen Monopoly Oligopoly Monopolistische concurrentie
Volledige mededingen

15 Marktvormen: a) Monopolie: één aanbieder (= monopolist)
homogene producten prijszetting geen vrije toetreding bijvoorbeeld: nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit) b) Homogeen oligopolie: weinig aanbieders (bij twee aanbieders: Duopolie) moeilijke toetreding bijvoorbeeld: benzine c) Heterogeen weinig aanbieders heterogene goederen bijvoorbeeld: auto's, wasmiddelen, computers d) Monopolistische concurrentie: veel aanbieders heterogene goederen (dus in de ogen van de consument is iedere aanbieder monopolist van zijn eigen product) vrije- toe en uittreding bijvoorbeeld: kleding, schoenen e) Volkomen homogene goederen hoeveelheidsaanpassing bijvoorbeeld: tarwe, rogge, koffie, cacao, melk

16 Concurrentie in de bedrijfstak
De concurrentiekrachten (Porter) 1. macht van leveranciers 2. macht van afnemers 3. substituten en complementaire goederen 4. dreiging nieuwe toetreders 5. interne concurrentie

17 Porter

18 Concurrentie niveau’s
Verschillende soorten Concurrentie: (Verhage) Behoefte/budgetconcurrentie: behoefte waaraan consument geld uit wil geven generiek: muziekdrager, vakantie product(vorm): mp3speler, cd speler merk: Philips, Sony

19

20


Download ppt "Midden in de wereld:."

Verwante presentaties


Ads door Google