De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Midden in de wereld:. H3 – Floreren in de marketingomgeving DE AARDE IS PLAT DE AARDE IS PLAT: (Friedman) ook klanten aan het eind van de wereld werven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Midden in de wereld:. H3 – Floreren in de marketingomgeving DE AARDE IS PLAT DE AARDE IS PLAT: (Friedman) ook klanten aan het eind van de wereld werven."— Transcript van de presentatie:

1 midden in de wereld:

2 H3 – Floreren in de marketingomgeving DE AARDE IS PLAT DE AARDE IS PLAT: (Friedman) ook klanten aan het eind van de wereld werven

3 marketing omgevingsfactoren: Micro: beïnvloedbaar, intern Interne analyse: kijken binnen de onderneming: bijvoorbeeld financiën, afdelingen, R en D, personeel Externe analyse: kijken buiten de onderneming: Meso-nivo/ Bedrijfstak: afnemers, leveranciers, concurrenten, publieksgroepen Macro-nivo/ landelijk en mondiaal/ DEPEST

4

5 DEPEST (macro-omgeving) Demografisch: bevolkingsopbouw, bijvoorbeeld: vergrijzing, hoger geschoolden

6 DEPEST (macro-omgeving) Economisch: o.a. nationaal inkomen,BBP, rentestand, werkgelegenheid, export, Economische cyclus

7 DEPEST (macro-omgeving) Politiek/ Juridisch: bijvoorbeeld: rookverbod horeca

8 DEPEST (macro-omgeving) Ecologisch: (environmentalism). balans tussen de mens en zijn omgeving. Bijvoorbeeld: geen hardhout uit de Amazone

9 DEPEST (macro-omgeving) Sociaal culturele: Hoe gaan mensen met elkaar om: bijvoorbeeld: meer een ouder gezinnen, invloed op jongeren, meer internationale producten

10 DEPEST (macro-omgeving) Technologische: Technische vooruitgang: nieuwe producten als I Phone.

11

12 (tabel 3.1)

13 De marktomstandigheden (meso-omgeving) Per bedrijfstak Marktvormen Aantrekkelijkheid markt

14 Marktvormen Monopoly Oligopoly Monopolistische concurrentie Volledige mededingen

15 Marktvormen: a) Monopolie:-één aanbieder (= monopolist) -homogene producten -prijszetting -geen vrije toetreding bijvoorbeeld: nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit) b)Homogeen oligopolie: -weinig aanbieders (bij twee aanbieders: Duopolie) -homogene producten -prijszetting -moeilijke toetreding -bijvoorbeeld: benzine c)Heterogeen oligopolie: -weinig aanbieders -heterogene goederen -prijszetting -moeilijke toetreding bijvoorbeeld: auto's, wasmiddelen, computers d)Monopolistische concurrentie: -veel aanbieders -heterogene goederen (dus in de ogen van de consument is iedere aanbieder monopolist van zijn eigen product) -prijszetting -vrije- toe en uittreding bijvoorbeeld: kleding, schoenen e)Volkomen concurrentie: -veel aanbieders -homogene goederen -hoeveelheidsaanpassing -vrije- toe en uittreding bijvoorbeeld: tarwe, rogge, koffie, cacao, melk

16 De concurrentiekrachten (Porter) 1.macht van leveranciers 2.macht van afnemers 3.substituten en complementaire goederen 4.dreiging nieuwe toetreders 5.interne concurrentie Concurrentie in de bedrijfstak

17 Porter

18 Concurrentie niveau’s Verschillende soorten Concurrentie: (Verhage) Behoefte/budgetconcurrentie: behoefte waaraan consument geld uit wil geven generiek: muziekdrager, vakantie product(vorm): mp3speler, cd speler merk: Philips, Sony

19

20 20


Download ppt "Midden in de wereld:. H3 – Floreren in de marketingomgeving DE AARDE IS PLAT DE AARDE IS PLAT: (Friedman) ook klanten aan het eind van de wereld werven."

Verwante presentaties


Ads door Google