De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmmanij 16:30 voorganger: ds. K. Harmmanij In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmmanij 16:30 voorganger: ds. K. Harmmanij In deze dienst zullen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar. Mededelingen kerkenraad

3 1 juli 19:00 Ontruiming Pandje 1 juli 19:00 Ontruiming Pandje Agenda

4 Deze week zijn jarig: 30 juni:Ronan van den Berg 1 juli:br Cornelis Schaaij 3 juli:br Jaap Beere br Sander Vonk 4 juli:zr Marijke Smit-Lankhuijzen 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske 30 juni:Ronan van den Berg 1 juli:br Cornelis Schaaij 3 juli:br Jaap Beere br Sander Vonk 4 juli:zr Marijke Smit-Lankhuijzen 5 juli:Renske Schot 6 juli:br Bart Meeske

5 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

6 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

7 175 C

8 ● Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

9 Psalm 125: 1, 2 1 Wie op den HERE God vertrouwen staan als de Sion vast. Hoe hoog het onheil wast, zij wanklen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren.

10 Psalm 125: 1, 2 2 Hoog is Jeruzalem omgeven door bergen sterk en steil, - een stad van vrede en heil. Zo is de HERE heel hun leven rondom hen die zijn woord bewaarden, zijn volk op aarde.

11 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

12 Psalm125:1, 2 ● Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

13 Psalm 125: 3, 4 3 De scepter van den goddeloze rust niet voorgoed op 't land waar Hij hen heeft geplant, opdat zij niet de hand naar 't boze uitstrekken en hun hart afkeren van Hem, den HERE.

14 Psalm 125: 3, 4 4 Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, wie vraagt naar U, HEER, richt zijn schreden! Schenk Israël vrede!

15 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

16 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 ● Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

17 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 ● Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

18 Psalm 48: 3, 4 3 Wat ons van Sion was bericht, wordt nu bevestigd door ’t gezicht: de HEER, de God der legerscharen, blijft zelf zijn stad getrouw bewaren. In uw tempel, dag en nacht, wordt door ons uw gunst herdacht. Eeuwig zij uw naam geprezen; heel de wereld moet U vrezen. Want uw rechterhand is machtig, handhaaft recht en waarheid krachtig.

19 Psalm 48: 3, 4 4 Wees, Sion, om Gods recht verheugd, juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd. Gaat rondom Sion, telt haar muren, haar torens die de tijd verduren, geeft op haar paleizen acht, meldt het aan het nageslacht: deze God is onze koning, zie, zo heerlijk is zijn woning. Tot de dood zal Hij ons leiden, eeuwig zal Hij ons verblijden.

20 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 ● Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

21 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 ● Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

22 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 ● Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

23 Gezang 113: 3, 4 3 O Jeruzalem, hoe blinkend als het zonlicht is uw glans; waar lofzangen zuiver klinken horen wij muziek en dans. Visioenen breken open van rechtvaardigen, zij lopen in het witte hemelkleed, tot de lof van God gereed.

24 Gezang 113: 3, 4 4 In gezichten en in dromen, aan de horizon der tijd, is Gods dag nabijgekomen, daagt een lichte eeuwigheid. Helder staat het ons voor ogen dat de aarde wordt bewogen, dat de hemel vreugde geeft, vreugde die geen einde heeft.

25 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

26 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

27 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

28 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

29 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 ● LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

30 LvdK 344: 1, 4 1 Het heil des hemels werd ons deel alleen door Gods genade. Wij werkten en wij wonnen veel, maar alle winst bleek schade. 't Geloof ziet Jezus Christus aan: wat Hij deed is genoeg gedaan voor al wie leeft op aarde.

31 LvdK 344: 1, 4 4 Want wie hier leeft op zijn gezag, die is voor God rechtvaardig, hij vindt zijn handen elke dag tot goede werken vaardig; als nieuw wordt rond hem het bestaan en in hem vangt het voorjaar aan van 's Heren nieuwe aarde.

32 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

33 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 ● LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

34 LvdK 344: 5 5 Lof Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Hem die voor alle tijden ons heeft geroepen tot zijn feest, die zeer ons zal verblijden. Ja, ons verlangen wordt vervuld en onze mens'lijkheid onthuld, zij is in God voleindigd.

35 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

36 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

37 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 ● Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

38 Psalm 84: 5, 6 5 O God, ons schild, wil met ons gaan, Zie uw gezalfde gunstig aan. Wij reizen naar uw stad, o Koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend zonder U, o HEER. Ik wil nog liever bij uw woning alleen maar aan de drempel staan dan bij de bozen binnengaan.

39 Psalm 84: 5, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

40 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

41 182 E 4-stemmig

42 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Sarfath, Hulporganisatie gericht op Roemenië

43 KIDS EVENT 2013! Wanneer: woensdag 7 – vrijdag 9 augustus! Waar: Kerkplein! Voor wie: de kinderen uit de buurt! Wie mag er mee helpen: Iedereen natuurlijk! Inschrijven: driedaagseaugustus@gmail.comdriedaagseaugustus@gmail.com En verder: We zoeken nog materialen… -Potjes nagellak (vol natuurlijk) -Lapjes stof (minimaal 40 x 40 cm) -Kleine kartonnen dozen Voor meer info: mail ons!


Download ppt "Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Ezechiël40:1 - 4 Psalm48:3, 4 Ezechiël40:4 Gezang113:3, 4 LvdK344:1, 4 LvdK344:5 Psalm84:5, 6 Gezang182E:Amen Liturgie ds."

Verwante presentaties


Ads door Google