De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over geloofsopvoeding in het gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over geloofsopvoeding in het gezin."— Transcript van de presentatie:

1 Over geloofsopvoeding in het gezin.
Zending in het gezin! Over geloofsopvoeding in het gezin.

2 Gegevens Sociaal en Cultureel Planbureau
Kerken trekken zich terug uit de maatschappij. Vrijwillig en gedwongen! Door liberalisering, postmodernisme enz. Zuilen verdwenen? Teruggeworpen op de basis: het gezin!

3 Het kader: Psalm 78 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

4 Godsdienstige opvoeding!

5 Baby drinkt en wordt beschermd
Kinderen ontvangen kleding en voedsel We leren kinderen gebruiken rond kerk en geloof We leren kinderen wat het betekent om zoiets te doen. We spreken met hen over de geheimen van het geloof

6 Pedagogisch quintet Gericht op de toekomst ipv produceren en consumeren Liefde ipv onderhandelen Geborgenheid en veiligheid ipv angst en beven voor Schepper Wat is de kern van ons mens zijn? Wanneer zijn we echt?!?!

7 “Wat niet leeft bij jezelf, kun je moeilijk doorgeven!
“Ze zijn allemaal onmisbaar,” zegt ter Horst, “hoe kan immers een kind dat zich niet veilig voelt en slecht verzorgd wordt, ingeleid worden in de geheimen van het leven? Hoe leert zo’n kind op God vertrouwen?” “Er zijn verschillende lagen in het mensenbestaan. Schillen noem ik dat. Al die schillen moeten bereikt worden in de opvoeding. Ten slotte kom je tot de kern: het hart. Je kunt niet bij het hart beginnen.”

8 Ritualisering Een ritueel is een herkenbaar terugkerend verschijnsel met een gevoelswaarde die verder reikt dan het zichtbare. Deze moeten worden geleerd! Hoe? Geef hiervan voorbeelden uit onze cultuur. Wat is de meerwaarde? voorbeeldactiviteit

9 Symboliseren In een symbool worden dingen heel kernachtig samen gebracht. Beschrijf bij de volgende symbolen wat wordt gesymboliseerd:

10 Informatie en initiatie Inleiden en inwijden
Informatie. Initiatie Overdragen Oproepen Kennen verstand Kennen Hart Te vatten in woorden Woorden schieten te kort. Je hoort en overweegt Je proeft , ervaart. Waar zijn. Je gaat binnen, je “ziet” het. Vanuit je eigen beleving: Kies uit een viering een informatie en initiatie moment. Welke momenten lenen zich ervoor om dat thuis vorm te geven? Denk aan: doop, avondmaal, Kerkelijke feesten, Oud en Nieuw, etc. ….

11 Vieren is een zeer geschikt instrument voor inwijden
Vieren is een zeer geschikt instrument voor inwijden. kernwoord is niet ‘informatie’ maar ‘INITIATIE’ INFORMATIE INITIATIE - spreken over God - iets willen overdragen (leraar) - kennen met het verstand - te vatten in woorden - je hoort en overweegt (beschouwen) - waar zijn (is overdraagbaar bv catechisatie) - Joh.3 Nicodemus: wij weten - spreken vanuit of tot God - iets willen oproepen (priester: ontzag, eerbied, verootmoediging) - kennen met het hart - woorden schieten te kort (er moet iets met je gebeuren dat door woorden alleen niet gebeurt vb introductie stud.vereniging; of bijzondere ervaring of proces waardoor kerkmens na jaren opeens levend christen wordt; Job42:5!!) - je proeft, ervaart (geraakt worden) is niet sec gevoel, maar in contact komen met Gods werkelijkheid - het voor waar houden (niet overdraagbaar: ieder moet eigen proces door. Het gaat om mijn relatie tot de waarheid) - Joh.3: Jezus: het koninkrijk zien, binnengaan

12

13

14


Download ppt "Over geloofsopvoeding in het gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google