De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden
YAS-80312 BSc Thesis Animal Sciences Annemie Kersten & Marianne Roseboom Bibliotheek Wageningen UR 9 maart 2011

2

3 Programma 08.30 – uur: Informatiebronnen, bibliotheek Wageningen UR 09.15 – uur: Pauze 09.30 – uur: oefeningen, zoekstrategieën, citeren en refereren 10.30 – uur: Practicum (BlackBoard) en zoeken op eigen onderwerp

4 Informatiebronnen

5 Internet Geen kwaliteitscontrole van websites Zoekmachines
Google vindt veel, maar vindt Google alles?

6 Diepe Web of Onzichtbare Web
Informatie staat in databases Informatie verandert te snel Informatie is niet machineleesbaar Websites zijn te groot/gecompliceerd Voor de inhoud van een website moet je inloggen

7 Wetenschappelijke tijdschriften
‘Peer review’ →→→ kwaliteit! Bibliografische bestanden Zoekmachines (Google Scholar, Scirus)

8 Voorbeeld bibliografisch record

9 Bibliografische bestanden (“article indexes”)
Algemeen/multidisciplinair Web of Science Scopus Google Scholar Vakspecifiek Health: PubMed, Medline Agriculture: CAB Abstracts, Agris, Agricola Food sciences: FSTA Psychology: PsycINFO Chemistry: SciFinder Aquaculture and fisheries: ASFA See also Portals (http://library.wur.nl/desktop/portals/)

10 Bibliografische bestanden: overlap en aanvullend
Sensitivity of models on leaching of pesticides to groundwater Web of Science Scopus CAB Abstracts SciFinder 144 157 115 145 unieke records na ontdubbelen 73 48 59 Gebruik verschillende bestanden!

11 Bibliotheek Wageningen UR
Forum bibliotheek Digitale bibliotheek Types of sources: Blackboard M2 types Voorbeelden van documenttypen laten zien Subject specific (Portals)

12 Digitale bibliotheek (http://library.wur.nl)
Portals Informatiebronnen per onderwerp en algemeen Search Alle bestanden: o.a. bibliografieën, statistieken etc. Catalogus E-books Elektronische tijdschriften Log in – voor off-campus toegang

13 Zoekstrategieën “Known item searching” “Concept searching”
“Following a thread” Illustration © Loet van Moll 2009

14 “Known item searching”
Volledige tekst van een artikel opsporen: Linklater, W.L., Cameron, E.Z. (2000). Tests for cooperative behaviour between stallions. Animal Behaviour 60 (6): Boek opsporen om te lenen: Martin, P., Bateson P., Measuring behaviour: an introductory guide. Cambridge University Press, Cambridge.

15 Booleaanse operatoren - oefening
Open CAB Abstracts (OvidSP) Zoek op meat en zoek daarna op quality Ga naar de zoekgeschiedenis en combineer de resultaten met OR en met AND Zoek daarna op meat quality Ga weer naar de zoekgeschiedenis en verklaar de verschillen in het aantal records

16 Phrase searching - oefening
Open Scopus Zoek op meat quality en daarna op meat AND quality Is er verschil tussen beide zoekacties in het aantal resultaten? Hoe kun je zoeken op de exacte woordcombinatie meat quality (naast elkaar in de aangegeven volgorde)?

17 Jokertekens – oefening
Open CAB Abstracts (OvidSP) Zoek op de term pig Herhaal dit met pigs, met pig* en met pig? Ga naar de zoekgeschiedenis en bekijk de resultaten

18 Voorbeeld van een zoekactie
Nuisance and risk factors caused by cats and dogs in urban areas Scopus CAB Abstracts (OvidSP)

19 Wat hebben jullie geleerd van de oefeningen en dit voorbeeld?
Verschillen tussen databases in zoeksystemen Zoeken op zinsnede of exacte woordcombinatie (“phrase searching”) Opsplitsen in sleutelconcepten Gebruik van synoniemen en/of gerelateerde termen Gebruik van jokertekens

20 Concept- of gestructureerde zoekactie
Identificeer sleutelconcepten (verdeel het onderwerp in hoofdthema’s) Formuleer zoektermen per concept Gebruik “database tools” en combineer de zoektermen met Boleaanse operatoren Verbeter het zoekresultaat (evalueer en selecteer) Illustrations © Loet van Moll 2009

21 1. Identificeer sleutelconcepten
Nuisance and risk factors caused by cats and dogs in urban areas Sleutelconcepten: nuisance and risk factors cats and dogs urban areas

22 2. Zoektermen per concept
1 nuisance risk factor(s) f(a)eces poop excrement(s) health hazard(s) public health zoonoses 2 cat(s) dog(s) canine pet(s) feline pet(s) 3 urban area(s) urbanized area(s) city/cities town(s)

23 3. Jokers en Booleaanse operatoren
Jokertekens (wildcards): 1 karakter wom?n 0-1 karakters cat?, dog?, f?eces 0-n karakters hazard*, infectio$ Boolean operatoren:

24 3. Jokertekens en booleaanse operatoren
nuisance OR risk factor? OR f?eces OR poop OR excrement? OR health hazard? OR public health OR zoonos?s dog OR dogs OR cat OR cats OR canine OR feline urban* area? OR city OR cities OR town? hot dog? (1 AND 2 AND 3) NOT 4 ((nuisance OR risk factor? OR f?eces OR poop OR excrement? OR health hazard? OR public health OR zoonos?s) AND (dog OR dogs OR cat OR cats OR canine OR feline) AND (urban* area? OR city OR cities OR town?)) NOT hot dog?

25 4. Verbeter het zoekresultaat
Illustration © Loet van Moll 2009

26 4. Verbeter het zoekresultaat (voorbeeld)
Zoeken in specifieke velden (“field searching”) Bijv. Netherlands alleen in titel, abstract en/of trefwoordenveld levert geen irrelevante artikelen op met Netherlands in een adres- of instituut veld Netherlands in all fields Netherlands in title, abstract, and/or keywords

27 4. Verbeter het zoekresultaat (voorbeeld)
Gebruik de thesaurus exp western europe/ (CAB abstracts OvidSP)

28 Een rode draad volgen Zoek een of meer relevante documenten
Kijk naar citaties: Referentielijst (ouder) Geciteerd door (recenter) Gerelateerde artikelen Illustration © Loet van Moll 2009

29 Citeren en refereren – Voorkom plagiaat
Vermeld gebruikte bronnen (incl. tabellen, figuren, plaatjes etc.) in de tekst en geef volledige details in de referentielijst Voor internetbronnen gelden dezelfde regels dan voor gedrukte bronnen Gebruik aanhalingstekens bij letterlijk overnemen van tekst, bijv. where “the rule in these matters is to live and let live" (Howard, 1940, p. 4) Backboard module 7.1 Illustration © Loet van Moll 2009 Illustration © Loet van Moll 2009

30 Citeren en referentielijsten
Auteur-datum citatiestijl (Jones, 2004); (Jones 2004); Jones (2004) studied … Alfabetische referentielijst Genummerde citatiestijl (1); [1];1; Jones (1) studied … Referenties geordend op volgorde van verschijnen in de tekst

31 Citeren en referentielijst
Tijdschriften hebben eigen citatiestijl:

32 Vereiste gegevens voor referentielijst
Gekozen citatiestijl: Consequent gebruiken en nauwkeurig zijn. Artikel in tijdschrift: auteur(s), (titel), tijdschrifttitel, volume, (issue), pagina’s, publicatiejaar Boek: auteur(s), titel, publicatiejaar, plaats van publicatie, uitgever. Boekhoofdstuk: auteur(s), titel van het hoofdstuk, editor(s), titel van het boek, publicatiejaar, plaats van publicatie, uitgever.

33 Vereiste gegevens voor referentielijst
Websites: Auteur(s) of organisatie, jaar (of datum van de laatste update), documenttitel, website titel, datum van laatste bezoek, URL Geef een rechtstreeks (of volledig) URL naar de pagina die je citeert Behandel elektronische documenten die ook in print versie beschikbaar zijn, alsof zij print zijn (bijv. tijdschriftartikelen, rapporten, etc.)

34 Stijl Zoek een goed voorbeeld: tijdschriftartikel
Referentielijst Instructies voor auteurs Gebruik citatiegidsen (Virtual Reference Desk) Sheffield Hallam University (2010), Guide to referencing and citations, Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [updated 2009 Oct 21; cited Year Month Day]. Available from:

35 EndNote Software om referenties op te slaan in een database en om referentielijsten te maken in Word (Backboard module 7.2) Handleidingen voor gebruik van EndNote op Cursussen werken met EndNote X4 (volgende is op 3 mei): Regelmatig demonstraties in lunchtijd (volgende is op 17 maart ):

36 Blackboard – Login Ga naar of Login en selecteer ECS52901_2010_0 Course information: YAS BSc-Thesis Animal Sciences Kies tijdens dit practicum uit de aangegeven Modules (incl. oefeningen en quizzes) en zoek minimaal vijf extra relevante referenties voor je manuscript In eigen tijd de overige modules


Download ppt "Informatievaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google