De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0 DIV: hoe nu verder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0 DIV: hoe nu verder."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0 DIV: hoe nu verder

2 Uitgangspunten e-overheid Hogere kwaliteit dienstverlening Burgers en bedrijven centraal Dienstverlening via internet, telefoon en balie Hoge mate van toegankelijkheid (No wrong door) Pro-actieve dienstverlening Administratieve lastenverlichting Gegevens éénmaal uitvragen en meervoudig gebruiken Minder (complexe) regels Transparantie Heldere procedures; korte doorlooptijden Zicht op stand van zaken (tracking & tracing) Effectief en efficiënt Besparing op uitvoeringskosten Gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen Ketenintegratie ICTU / programma Architectuur

3 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) ICTU / programma Architectuur

4 Doelstelling NORA Ketenintegratie Functieafbakening Interoperabiliteit Gedeelde gegevens Uniforme begrippen Samenhang brengen in realisatie van de elektronische overheid, door aanreiken van inrichtingsprincipes e-overheid (incl. overzichtskaarten, modellen en standaarden) en Bevorderen van samenwerking tussen overheidsorganisaties ICTU / programma Architectuur

5 INTERNATIONALE STANDAARDEN Samenhangende kaders EUROPEAN INTEROPERABILITY FRAMEWORK NEDERLANDSE OVERHEID REFERENTIE ARCHITECTUUR SECTORALE REFERENTIE ARCHITECTUUR (Onderwijs, Gemeenten; zorg; suwiketen; provincies; etc) BEDRIJFSREFERENTIE ARCHITECTUUR PROJECT ARCHITECTUUR ICTU / programma Architectuur

6 - - OTP Artist Impression Ordening Principes Aanpak Handreiking Startarchitectuur Kenniscentrum / Architectuur e-Overheid Versie 1 (11-01-2007)

7 Basisarchitectuur één overheidsorganisatie burger bedrijf Koppeling

8 kadaster gemeente KvK RBD UWV provincie ministerie overig: 1600 burger bedrijf Servicebussen onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid GBA handelsreg Gebouwen Kadaster Topografie Adressen Kentekens Polisadm Inkomen etc. Elektronische overheid als dienstverlener Gemeenschappelijke front office voorzieningen, koppelingen en basisregistraties www.overheid.nl Contactcentrum Overheid Overheidstransactiepoort

9 “Burgerloket” “Bedrijvenloket” Bouwstenen e-overheid DIGID BSN e- formulieren eNIKCatalogi Meta datering Service bus Basis registraties Zoek machine e- dossiers¹ CCO (callcenter ) PIP BIN ¹ DKD, Kinddossier, Leerdossier, Patiëntendossier, etc. Uitvraag & correctie Service Register Netwerk (koppelnet ) OTP Gemeenschappelijk frontoffice overheid Burgers- & Bedrijven ICTU / Kenniscentrum / Architectuur e-overheid / 2007 Nederlands Taxonomie proj. Databases Regelgeving Vergunningen bekendmakingen

10 Architecturale benadering: Service Gerichte Architectuur Architectuur Raamwerk ICTU / programma Architectuur Fundamentele principes Eisen van: Europa NL overheid Bedrijven Burgers - - principe Ontwikkeling NORA

11 Beveiliging & Privacy Beheer Basismodel voor ordenen principes en modellen Bedrijfs architectuur Informatie architectuur Technische architectuur Wat? Wie? Hoe? Organisatie Netwerk Medewerkers applicaties Gegevens- opslag Technische componenten Berichten Gegevens Informatie- uitwisseling Diensten Producten Processen ICTU / programma Architectuur

12 Metadata Web Metadata Aanbod Handhaver Servicebussen GBA handelsreg Gebouwen Kadaster Topografie Adressen Kentekens Polisadm Inkomen etc. www.overheid.nl Contactcentrum Overheid Beleidinfo Diensten Verantwoording Cultureel Erfgoed Uitvoerder Beleid- Maker Nationaal Archief Beleid Bedrijfsvoering Verantwoording Handhaving InformatieverstrekkingInformatieverstrekking BeheerinternBeheerintern Centrale Archivering WOB, Archiefwet NEN 2082 Archiefwet, Selectielijsten NEN-ISO 15489, 23081 NEN 2082 BeheerBRBeheerBR Stelselhandboek Basisregistraties Web Metadata Vraag Metadata Beheer

13 Zaak Beleid Uitvoering Handhaving Evaluatie Proces Info Proces Info Proces Info Proces Info Life-cycle Beleid Life-cycle Uitvoering Life-cycle Handhaving Life-cycle Evaluatie Record

14 Definities Informatie Proces Zaak Record –Data (content) –Context Metadata

15 ProcesRecords Ontvangen Aanvraag Controleren Aanvraag Beoordelen Aanvraag Uitvoeren berekening Opstellen Beschikking Sturen Beschikking Uitvoeren betaling Processtap Data (Content) Context Metadata Aanvraag Berekend bedrag Beschikking Verstuurde Beschikking Betaalbewijs Aanvraag ontvangen Aanvraag gecontroleerd Aanvraag beoordeeld Berekening uitgevoerd Beschikking opgesteld Beschikking gestuurd Betaling gedaan Voorbeeld

16 Record Processtap Data (Content) Context Metadata Beleid Uitvoering Handhaving Beheer Proces/ Zaak Dienst/ Service Objectmodel

17 Delen gegevens Record 1 Persoon Data (Content) Context Metadata Record 3 Toeslag Context Metadata Record 4 Beroep Context Metadata Record 2 Inkomen Data (Content) Context Metadata

18 Vragen Hoe garandeer je samenhang tussen records: –Wanneer proces is uitgevoerd –Na 20 jaar, wanneer context verandert: Gegevens nodig in ander proces Dienst verandert Gegevenseigenaar verandert Welke records wil je bewaren Hoe deel je Data en Context metadata –Verwijzen of dubbele data opslag –Verwijzen: welke afpraken moet je maken over beheer

19 Besturingscyclus recordmanagement Beleidaspect Beleid Uitvoering Handhaving Evaluatie Procesmanagement Recordmanagement ICT management Personeel management Beveiliging

20 Principes Interne sturing Externe sturing Ketenpartners maken afspraken over recordmanagement; Inhoudelijk Records voldoen aan eisen ISO 15489: –Records zijn toegankelijk –Kwaliteit (fitness for use) Records wordt geborgd.

21 Hoe nu verder


Download ppt "Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0 DIV: hoe nu verder."

Verwante presentaties


Ads door Google