De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0 DIV: hoe nu verder

2 Uitgangspunten e-overheid
Hogere kwaliteit dienstverlening Burgers en bedrijven centraal Dienstverlening via internet, telefoon en balie Hoge mate van toegankelijkheid (No wrong door) Pro-actieve dienstverlening Administratieve lastenverlichting Gegevens éénmaal uitvragen en meervoudig gebruiken Minder (complexe) regels Transparantie Heldere procedures; korte doorlooptijden Zicht op stand van zaken (tracking & tracing) Effectief en efficiënt Besparing op uitvoeringskosten Gebruik van gemeenschappelijke bouwstenen Ketenintegratie ICTU / programma Architectuur

3 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
ICTU / programma Architectuur

4 ICTU / programma Architectuur
Doelstelling NORA Ketenintegratie Functieafbakening Interoperabiliteit Gedeelde gegevens Uniforme begrippen Samenhang brengen in realisatie van de elektronische overheid, door aanreiken van inrichtingsprincipes e-overheid (incl. overzichtskaarten, modellen en standaarden) en Bevorderen van samenwerking tussen overheidsorganisaties ICTU / programma Architectuur

5 ICTU / programma Architectuur
Samenhangende kaders INTERNATIONALE STANDAARDEN EUROPEAN INTEROPERABILITY FRAMEWORK NEDERLANDSE OVERHEID REFERENTIE ARCHITECTUUR SECTORALE REFERENTIE ARCHITECTUUR (Onderwijs, Gemeenten; zorg; suwiketen; provincies; etc) BEDRIJFSREFERENTIE ARCHITECTUUR PROJECT ARCHITECTUUR ICTU / programma Architectuur

6 Kenniscentrum / Architectuur e-Overheid
Artist Impression Ordening Principes Aanpak OTP - Handreiking Startarchitectuur Versie 1 ( ) Kenniscentrum / Architectuur e-Overheid

7 Basisarchitectuur één overheidsorganisatie
burger Koppeling Koppeling bedrijf Dit model kan in beginsel op elke overheidsorganisatie worden toegepast. Elke overheidsorganisatie verleent (direct of indirect) diensten aan burgers en bedrijven (en soms ook aan elkaar). Het model laat zien dat vrijwel alle overheidsorganisaties via verschillende kanalen diensten verlenen: persoonlijke contacten (balie, spreekuur), post, telefoon en internet zijn de vier belangrijkste kanalen. De klant kan kiezen uit de kanalen waarlangs de dienst wordt geleverd. In de praktijk zal men deze kanalen ‘door elkaar heen’ gebruiken. Via een stelsel van koppelingen zijn de verschillende kanalen verbonden met het deel van de organisatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan worden uitgevoerd door medewerkers, maar in toenemende mate nemen computers dit werk van mensen over. Het resultaat van het uitgevoerde werkproces, de dienst, wordt via één of meer kanalen aan burgers en bedrijven geleverd. Tenslotte kennen alle organisatie vormen van vastlegging van informatie. Deels ligt de betreffende informatie nog vast in papieren documenten, soms zijn papieren documenten in elektronische vorm opgeslagen en weer een ander deel van de informatie wordt opgeslagen in databases. Werkprocessen en dataopslag zijn ook weer met elkaar verbonden via een vaak complex koppelingsmechanisme, waarop we hier niet verder in gaan. Dit ogenschijnlijk eenvoudige model, kan beschouwd worden als de belangrijkste bouwsteen van de elektronische overheid. Een zekere uniformiteit in deze bouwstenen is gewenst, omdat zij met elkaar het stelsel vormen dat de elektronische overheid genoemd kan worden. Dit is te zien in de overzichtskaart van de elektronische overheid.

8 Elektronische overheid als dienstverlener Gemeenschappelijke front office voorzieningen, koppelingen en basisregistraties onderlinge gegevensuitwisseling binnen de e-overheid GBA kadaster handelsreg gemeente Gebouwen burger KvK Kadaster Contactcentrum Overheid RBD Topografie bedrijf Adressen UWV Kentekens provincie Overheidstransactiepoort Dit model laat zien hoe de e-overheid wordt opgebouwd. Aan de linkerkant staan de klanten van de overheid (burgers en bedrijven) afgebeeld die diensten wensen te ontvangen. In het midden zijn de overheidsorganisaties (in totaal zijn er ongeveer 1600 overheidsorganisaties) afgebeeld die deze diensten leveren. Aan de rechterkant zijn de databestanden afgebeeld die door verschillende overheidsorganisaties gebruikt kunnen worden: de basisregistraties. De basisopbouw van elke overheidsorganisatie kent een vergelijkbare structuur. Bijna elke overheidsorgansatie verleent diensten via verscheidene kanalen (multichanneling). Om het klanten makkelijk te maken, wordt toegewerkt naar een extra landelijke invulling voor enkele kanalen zoals een gemeenschappelijke overheidswebsite (portal), één landelijk telefoonnummer (Contactcentrum Overheid) en een voorziening voor bedrijven om gegevens aan de verschillende overheidsorganisaties te leveren (overheidstransactie poort). Een tweede belangrijke ontwikkeling wordt aangeduid met ‘stroomlijning basisgegevens’. Het idee hierbij is dat gegevens slechts éénmaal worden gevraagd aan burgers en bedrijven en dat deze via een landelijke opslag aan alle overheidsorganisaties ter beschikking worden gesteld: de basisregistraties. Bedrijven kunnen daarbij gebruik maken van het overheidstransactie portaal. Via dit kanaal kunnen zij bijvoorbeeld salarisgegevens van hun medewerkers doorgeven aan de Belastingdienst. Deze zorgt er voor dat de salarisgegevens beschikbaar worden gesteld aan andere overheidsorganisaties die daarvan gebruik mogen maken (dus niet alle overheidsorganisaties). Een ander voorbeeld betreft de gegevens uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Ook deze worden beschikbaar gesteld aan een groot aantal overheidsorganisaties, waarmee een eind kan komen aan het eindeloos invullen van formulieren met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, etc. Dit dient een bijdrage te leveren aan de administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Een stelsel van complexe koppelmechanismen, aangeduid met service bus, zorgt voor een snelle, veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen websites, overheidsorganisaties en basisregistraties. Op deze wijze zullen in beginsel alle overheidsorganisaties met elkaar gaan samenwerken en diensten verlenen aan burgers en bedrijven. Polisadm ministerie Inkomen overig: 1600 etc. Servicebussen

9 Bouwstenen e-overheid
DIGID eNIK Catalogi Zoek machine PIP e- formulieren Meta datering e- dossiers¹ BSN bekendmakingen Regelgeving Vergunningen Databases “Burgerloket” Gemeenschappelijk frontoffice overheid Burgers- & Bedrijven “Bedrijvenloket” BIN CCO (callcenter) OTP Netwerk (koppelnet) Service Register Service bus Uitvraag & correctie Basis registraties Nederlands Taxonomie proj. ¹ DKD, Kinddossier, Leerdossier, Patiëntendossier, etc. ICTU / Kenniscentrum / Architectuur e-overheid / 2007

10 Fundamentele principes ICTU / programma Architectuur
Ontwikkeling NORA Architecturale benadering: Service Gerichte Architectuur Architectuur Raamwerk - Eisen van: principe Europa Fundamentele principes principe NL overheid principe Bedrijven principe principe Burgers ICTU / programma Architectuur

11 Basismodel voor ordenen principes en modellen
Beveiliging & Privacy Beheer Bedrijfs architectuur Organisatie Diensten Producten Processen Wie? Wat? Hoe? Informatie architectuur Medewerkers applicaties Berichten Gegevens Informatie- uitwisseling Technische architectuur Technische componenten Gegevens- opslag Netwerk ICTU / programma Architectuur

12 Informatieverstrekking
Metadata Web Metadata Aanbod Handhaver Servicebussen GBA handelsreg Gebouwen Kadaster Topografie Adressen Kentekens Polisadm Inkomen etc. Contactcentrum Overheid Beleidinfo Diensten Verantwoording Cultureel Erfgoed Uitvoerder Beleid- Maker Nationaal Archief Beleid Bedrijfsvoering Handhaving Informatieverstrekking Beheer intern Centrale Archivering WOB, Archiefwet NEN 2082 Archiefwet, Selectielijsten NEN-ISO 15489, 23081 BR Stelselhandboek Basisregistraties Vraag

13 Beleid Proces Info Zaak Evaluatie Proces Info Proces Info Uitvoering
Life-cycle Beleid Life-cycle Uitvoering Zaak Evaluatie Proces Info Proces Info Uitvoering Record Proces Info Life-cycle Evaluatie Life-cycle Handhaving Handhaving

14 Definities Informatie Proces Zaak Record Data (content)
Context Metadata

15 Voorbeeld Proces Records Processtap Data (Content) Context Metadata
Ontvangen Aanvraag Aanvraag Aanvraag ontvangen Controleren Aanvraag Aanvraag gecontroleerd Beoordelen Aanvraag Aanvraag beoordeeld Uitvoeren berekening Berekend bedrag Berekening uitgevoerd Opstellen Beschikking Beschikking Beschikking opgesteld Sturen Beschikking Uitvoeren betaling Verstuurde Beschikking Betaalbewijs Beschikking gestuurd Betaling gedaan

16 Objectmodel Dienst/ Service Beleid Uitvoering Proces/ Zaak Handhaving
Processtap Beheer Record Data (Content) Context Metadata

17 Delen gegevens Record 4 Beroep Context Metadata Record 3 Toeslag
Persoon Record 2 Inkomen Data (Content) Context Metadata Data (Content) Context Metadata

18 Vragen Welke records wil je bewaren
Hoe garandeer je samenhang tussen records: Wanneer proces is uitgevoerd Na 20 jaar, wanneer context verandert: Gegevens nodig in ander proces Dienst verandert Gegevenseigenaar verandert Welke records wil je bewaren Hoe deel je Data en Context metadata Verwijzen of dubbele data opslag Verwijzen: welke afpraken moet je maken over beheer

19 Besturingscyclus recordmanagement
Beleid Beleidaspect Procesmanagement Recordmanagement Evaluatie Uitvoering ICT management Personeel management Beveiliging Handhaving

20 Principes Interne sturing
Externe sturing Ketenpartners maken afspraken over recordmanagement; Inhoudelijk Records voldoen aan eisen ISO 15489: Records zijn toegankelijk Kwaliteit (fitness for use) Records wordt geborgd.

21 Hoe nu verder


Download ppt "Presentatie OZO Introductie NORA DIV katern NORA 2.0"

Verwante presentaties


Ads door Google