De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert Prinsen, de Opvoedzaak Danielle Vaags, Lindenhout & Wijkteam Schuytgraaf Arnhem AIT-studiedag 24 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert Prinsen, de Opvoedzaak Danielle Vaags, Lindenhout & Wijkteam Schuytgraaf Arnhem AIT-studiedag 24 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Bert Prinsen, de Opvoedzaak Danielle Vaags, Lindenhout & Wijkteam Schuytgraaf Arnhem AIT-studiedag 24 november 2014

2 Wie van u werkt er nu al in een wijkteam of gaat dat per 1 januari 2015 doen?

3 1. De eerste drie vragen: - wat is een wijkteam; hoe gaat dat in Arnhem, wat zijn de succesfactoren? - wat doet een coach? - wat kan je met VHT in een wijkteam? 2. Uw vragen …… …. met elkaar aan het werk 3. Team work (optelsom van disciplines is meer dan de som der delen) 4. Kansen voor samenwerking met huisartsen

4 Jeugd – Volwassenen - Ouderen Generalist - specialist Domeinen - disciplines Voorbeelden van mogelijke scheidslijnen tussen teams Levensfase Huishoudens met/zonder kinderen Enkelvoudig – Multiproblem Simpel/licht – Complex/zwaar Participatie – Zorg Integraal - doelgroep

5  Generalisten  Verschillende disciplines  Twee proeftuinen  Ontwikkelen en uitvoeren  Consultatief expertteam  Op en met vindplaatsen (school, opvang, huisarts)  Preventief, aan de keukentafel  Dichtbij en licht waar het kan  1 gezin, 1 plan De transitie naar een veerkrachtig Arnhem De transitie naar een veerkrachtig Arnhem

6 Een snel, accuraat en goed antwoord op hun vraag Een luisterend oor, begrip en een steunende schouder Begrijpelijke, goed toepasbare adviezen Een gevoelige professional voor hun “verdekte” signalen Een vertrouwenspersoon met wie ze hun zorgen kunnen delen Orde in de chaos

7 Keukentafelgesprek EnkelvoudigMeervoudig Inzet GBT (max. 3 contacten) Plan van Aanpak Inzet GBT (max. 3 mnd) Evalueren Voldoende zelfredzaam Afsluiten Onvoldoende zelfredzaam Inzet Maatwerk Evalueren (max. 3 mnd) Onvoldoende zelfredzaam Denk aan - Meldcode en signaleringslijst - Raadplegen collegae en specialist - CVS: registratie - ZRM - Netwerkkaart - Plan van Aanpak/Gezinsplan - Verslagen - Akkoord verklaring en toestemmingsverklaring Procesbeschrijving Gebiedsteam Jeugd en Volwassenen Arnhem Aanmelding, signaal, vraag Inzet Maatwerk Voldoende zelfredzaam Afsluiten Onvoldoende zelfredzaam Veiligheid AMHK Consultatie Voldoende zelfredzaam Afsluiten

8

9  Snelheid (3-10 dagen) inzet hulp 8,9  Empowerment 8,7  Tevredenheid met jeugd- en gezinscoach 9,1  Wat helpt: ◦ Gesprekken, verhaal kwijt kunnen, praktisch opvoedadvies, betrekken vader ◦ Luisterend oor, stoplicht-methode, gezins-regels, ordelijke administratie ◦ Aansluiting bij zoon, open staan voor hulp, terugkoppeling ◦ Vriendelijkheid, vertrouwen, hulp bij externe contacten (gemeente/WBV, advocaat, school), inschakelen vriendin en student

10  werk met lef en out of the box,  durf kwetsbaar te zijn en los te laten,  gebruik de netwerken,  vertrouw op je eigen kracht + die van gezinnen,  werk goed vindbaar samen,  luister,  wees present en praktisch,  vernieuw en focus,  bewaak de kwaliteit en de diversiteit aan expertise  de zorg voor jeugd is altijd en overal teamwork.

11 Een dag uit het leven van... Gekoppeld aan gezondheidscentrum. Aansluiten bij de lunchmomenten. Doorverwijzingen oppakken. Gesprekken met ouders/ kinderen / school / andere betrokkenen. Opstellen van een gezinsplan. Casuisitiekbesprekingen in multidisciplinair team met specialist. Biedt praktische hulp (aannemer) Geeft tips en adviezen (coach) Casusregisseur(regisseur) Werkt samen, verbindt Gaat op zoek naar wat werkt Maakt zichzelf zichtbaar in de wijk Laagdrempelig / korte lijnen

12 Overeenkomsten in de filosofie achter de wijkteams en videohometraining:  Gezinnen centraal.  Gericht op mogelijkheden in plaats van op problemen.  Uitgaan van de hulpvragen in plaats van diagnoses van de hulpverlener.

13

14  Wanneer zet je VHT in vanuit het wijkteam? En wie beslist daarover?  Wat heb je als VHT-er (nog meer) nodig om in een wijkteam te kunnen werken?  Wat is de (meer) waarde van een (multidisciplinair / integraal) wijkteam?


Download ppt "Bert Prinsen, de Opvoedzaak Danielle Vaags, Lindenhout & Wijkteam Schuytgraaf Arnhem AIT-studiedag 24 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google