De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenanten Voortijdig Schoolverlaten0. Convenanten Voortijdig Schoolverlaten 2008 – 2011 Fred Voncken, directeur themadirectie VSV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenanten Voortijdig Schoolverlaten0. Convenanten Voortijdig Schoolverlaten 2008 – 2011 Fred Voncken, directeur themadirectie VSV."— Transcript van de presentatie:

1 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten0

2 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten 2008 – 2011 Fred Voncken, directeur themadirectie VSV

3 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten2 Presentatie Inleiding Convenant (I) Sturingsmodel Convenant (II) Cijfers Zuid-Limburg Samenvatting convenant Rol accountmanager Een loket verzuim en VSV

4 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten3 Inleiding Reden nieuw convenant: VSV kabinetsprioriteit Succes Convenant 2006-2007 Regionale samenwerking gemeenten en onderwijs Resultaat (doelstelling 10 % behaald ) Betere registratiemethode Behalen Lissabondoelstelling Halveren van het aantal jongeren tussen de 18 tot 24 jaar zonder startkwalificatie tussen 2000 en 2010 Voor Nederland: naar 35.000 nieuwe VSV-ers in 2010

5 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten4 Convenant (I) Gericht op preventie Nieuwe VSV-ers; peiljaar ‘05-’06 Basisregister onderwijsnummer (BRON) Tenminste 10% reductie € 2000,- per verminderde VSV-er; no cure, no pay Meerjarenconvenant (‘07/’08 t/m ‘10/’11) Tripartiet; RMC-contactgemeente, onderwijs en OCW

6 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten5 Sturingsmodel

7 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten6 Convenant (II) Maken resultaatafspraken Inzet op maatregelen; menulijst of eigen keuze, voorbeelden; -Overgang VMBO-MBO -Verzuimbeleid -Zorgstructuur Regionale programma - Convenantpartners - Gericht op preventie VSV - Gericht op structurele borging in onderwijs - SMART geformuleerd - Per regio: 2-jaarlijks 1 programma

8 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten7 Cijfers Zuid-Limburg

9 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten8 Samenvatting Aanval op de uitval (gemeenten en onderwijs) Gezamenlijke inzet instrumenten Regionale ambitie Financiële prikkel bovenop eigen verantwoordelijkheid Afspraken sluitende keten Regioprogramma

10 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten9 Rol accountmanager Schakel tussen Regio en OCW; Adviseren bij het tot stand komen en uitvoeren van convenanten Faciliteren Verspreiden van ‘good- practices’ OCW intern; uitwisseling met beleid, terugleggen signalen Contact Inspectie en Auditdienst Schakel tussen departementen; Uitwisseling met o.a.; - WWI, 40 prachtwijken - SZW, Leren en Werken - SZW, Ídereen doet mee’

11 Een loket verzuim en VSV10 Een loket verzuim en VSV

12 11 Informatievoorziening VSV Knelpunten: Geen nauwkeurig beeld uitval Onvolkomenheden in de meldingen Onvolkomenheden in de registraties bij gemeenten en RMC’s

13 Een loket verzuim en VSV12 Doel project Sluitende Registratieketen Sluitende registratieketen VSV (absoluut en relatief verzuim) Effectievere begeleiding door betere en actuele informatie voor gemeenten (leerplicht/RMC) Lastenverlichting scholen en gemeenten

14 Een loket verzuim en VSV13 Wettelijk kader voor melden Relatief en absoluut verzuim Leerplicht t/m schooljaar waarin leerling 16 wordt “onverwijld” melden van verzuim aan woongemeente Kwalificatieplicht (m.i.v. 1 augustus 2007) tot de 18e verjaardag, indien geen startkwalificatie “onverwijld” melden van verzuim aan woongemeente RMC tot de 23 e verjaardag, indien geen startkwalifcatie melden van uitschrijvingen zonder startkwalificatie aan woongemeente

15 Een loket verzuim en VSV14 Pilot: de gegevens Uitgangspunt is minimale gegevensset, gebaseerd op wet- en regelgeving Relatief verzuim (leerplicht) gebruik maken van dezelfde persoons- en inschrijfgegevens begin- en einddatum verzuim soort verzuim (uit lijst) kort aanvullende gegevens Absoluut verzuim, in- en uitschrijvingen (RMC) selectie uit Bron, presentatie in portaal persoonsgegevens, inschrijfgegevens, examengegevens

16 Een loket verzuim en VSV15 Schets oude registratiewijze RMC Woon- gemeente Onderwijs-inspectie BVE- instelling Overig VO- instelling Onderwijs- inspectie IB-Groep OCW

17 Een loket verzuim en VSV16 Beoogde registratiewijze BVE- instelling VO-instelling 1-Loket (IB- Groep) Andere betrokkenen als  Jeugdzorg  CWI  OM OCW, Inspectie Overig Woon- gemeenten:  Leerplicht  RMC

18 Een loket verzuim en VSV17 Pilot: deelname 9 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Dordrecht, Emmen, Eindhoven en Groningen) Per gemeente 1 tot 3 scholen/instellingen, MBO en VO

19 Een loket verzuim en VSV18 Pilot: planning November 2007: Start uitvoer pilot December 2007: Start juridisch traject Mei 2008: Evaluatie pilot Besluitvorming over landelijke uitrol

20 Een loket verzuim en VSV19 Vooruitblik landelijke uitrol Technisch: Doorontwikkeling van de webapplicatie Ontwikkeling van ‘services’, tbv automatische koppeling softwaresystemen school/gemeente en IB-Groep Planning: September 2008: start landelijke uitrol September 2009: uitrol afgerond voor VO & BVE

21 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten20 Dank voor uw aandacht! www.aanvalopschooluitval.nl www.aanvalopschooluitval.nl


Download ppt "Convenanten Voortijdig Schoolverlaten0. Convenanten Voortijdig Schoolverlaten 2008 – 2011 Fred Voncken, directeur themadirectie VSV."

Verwante presentaties


Ads door Google