De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEMIDDAG STAGE JAAR 3 28-8-2014 IVG, Bachelor Medische Hulpverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEMIDDAG STAGE JAAR 3 28-8-2014 IVG, Bachelor Medische Hulpverlening."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEMIDDAG STAGE JAAR 3 28-8-2014 IVG, Bachelor Medische Hulpverlening

2 AGENDA ▸ Introductie en programma ▸ Uitleg praktijkleerboek ▸ Workshops ▸ Onderzoekslijn ▸ Afronding

3 Programma ▸ 15.00-15.45 Opening en introductie praktijkleerboek ▸ 15.45-16.45 Workshops ▸ SEH:RS. 00.034 – Caroline van Asten ▸ Chirurgie: RS. 00.038 – Linda Timmermans ▸ Anesthesie: RS 00.039 – Jan Arndts ▸ 16.45-17.15 Onderzoekslijn in de praktijk, Mw. Dr. I. Bramsen ▸ 17.15-17.30 Afronding en drankje

4 Goed nieuws Brief van ministerie VWS 6 augustus 2014 “... Ik deel u hierbij mee dat ik op basis van de door u aangeleverde onderbouwing heb besloten om een experiment te laten starten in het kader van artikel 36a van de Wet BIG met de inzet van de BMH...” Minister Schippers Vanaf schooljaar 2014-2015 3 uitstroomprofielen: Operatieve zorg Anesthesie Acute zorg

5 Chirurgie 10 studenten 8 stage plaatsen Gehele derde jaar stage in 4-1 model met enkele schoolweken  Nog 2 plaatsen gezocht per 1 September 2014! Anesthesie 24 studenten 16 stage plaatsen Dus 2 groepen; starten tegelijk met onderwijs Groep 1: 24 weken stage 3-2 model Groep 2: 16 weken stage 4-1 model  Nog 8 plaatsen gezocht per 22 maart 2015 Differentiatie stage jaar 3 2014-2015

6 Acute zorg 8 studenten 5 plekken  Nog 3 plaatsen gezocht per 1 september a.s.

7 Praktijkleerboek BMH HU HAN HR KBS – Kenmerkende beroepssituaties Opgesteld in landelijk overleg met praktijk en hogescholen Portfolio : Studentgegevens Persoonlijk ontwikkelplan Planning KBS - beoordelingen KPB’s DOPS Bekwaamverklaringen Competentieontwikkeling Reflectieverslagen en beoordelingsformulieren Binnenkort digitaal portfolio via E-Pass (conform PA) Inhoud stage jaar 3

8 In overleg met begeleiders (zowel op school als op stage) Geeft richting aan leerproces Competentie ontwikkeling Begin situatie – wat te leren en hoe Student aan zet! Dynamisch document Wordt aangepast tijdens stage en na tussenbeoordeling Gesloten (KBS) en open (reflectie en ontwikkeling) Student houdt zelf competentieontwikkeling bij! POP – persoonlijk ontwikkelplan

9 Concrete professionele activiteiten die aan student kunnen worden toevertrouwd als deze aantoont competent te zijn Beroepstaak – waarbij aanpak en oplossing verwacht worden Vormgeving van de competenties MHV Maximaal 3 competentie gebieden per KBS Niet gekoppelde competenties worden omschreven door de KPB’s (korte praktijkbeoordelingen) KBS- kenmerkende beroepssituaties

10 Instrument om feedback van begeleider te verkrijgen over een KBS Kan zo vaak worden gebruikt als nodig ; hoe meer ingevuld hoe completer het beeld Formatief Inzicht in sterke en zwakke punten Ontwikkeling in KBS KPB – korte praktijkbeoordeling

11 Toetsinstrument geisoleerde vaardigheid (formatief) Op vaardigheden gerichte KPB Als blijkt dat bij uitvoer KBS bepaalde vaardigheden aandacht behoeven – oefenen mbv DOPS Worden niet gebruikt bij operatieve zorg DOPS - direct observation of practical skills

12 Student laat zien competent te zijn in een specifieke handeling en situatie Per KBS verzamelen van DOPS en KPB om KBS af te kunnen tekenen en bewaamverklaring te ontvangen Bewijzen opnemen in portfolio Student houdt zelf competentieontwikkeling bij adhv competentiematrijs KBS- wanneer is het goed?

13 Wordt ondertekend wanneer Competent Bewijzen voldoende KBS in geheel aangetoond Wie ondertekent? Praktijkopleider èn student Per differentiatie verplicht aantal KBS’en (zie boek) Indien niet voldoende bekwaamverklaringen :stage onvoldoende gehele stage over òf reparatieprogramma in overleg. Bekwaamverklaring

14 Portfolio en student zijn leidend Kennismakingsgesprek Planningsgesprek Wekelijkse evaluatie /dagelijks door middel van feedbackformulier (mag formulier van instelling zijn) Tussenbeoordeling (docent aanwezig) Student bereid voor en leidt het gesprek 360 gr feedback Werk - Leer- en beroepshouding KBS voortgang Eindbeoordelingsgesprek (docent en leidinggevende aanwezig indien onvoldoende) Idem als bij TB Gesprekkencyclus

15 360 graden feedback formulier Beoordelingsformulier Beoordelingsformulieren

16 Iedere instelling krijgt eigen instellingsdocent 1 gezicht in 1 instelling Docent kent couleur locale van instelling en kan studenten voorbereiden Alle studenten van alle leerjaren krijgen per instelling dezelfde begeleider Jaarlijkse evaluatie per instelling i.s.m. stage coördinator Taken Begeleiding met opstellen POP Coaching gedurende stage Eén maal per week op school stagebegeleiding met alle studenten van de instelling Contactpersoon voor werkbegeleiders en praktijkbegeleiders Stagecoördinatie bij Caroline van Asten Stagebegeleiding vanuit opleiding

17 Vanaf 1 oktober is alle informatie te vinden via de website BMH!

18 Caroline van Asten Stage coördinator astcc@hr.nl 010 794415 Vragen?

19


Download ppt "INFORMATIEMIDDAG STAGE JAAR 3 28-8-2014 IVG, Bachelor Medische Hulpverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google