De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | tel (050) 36 71 71 | fax (050) 35 68 49 | www.wvi.be Lokaal klimaat- en energiebeleid Gemeente …-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | tel (050) 36 71 71 | fax (050) 35 68 49 | www.wvi.be Lokaal klimaat- en energiebeleid Gemeente …-2014."— Transcript van de presentatie:

1 baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | tel (050) 36 71 71 | fax (050) 35 68 49 | www.wvi.be Lokaal klimaat- en energiebeleid Gemeente …-2014

2 Inhoudstafel  Werken rond klimaat en energie  CoM als lokaal beleidskader  Keuze voor CoM  Ondersteuning wvi en Provincie

3 Werken rond klimaat en energie  Belangrijke, actuele thema’s  Ruimer dan “milieu”  Actie op lokaal niveau is mogelijk én nodig

4 Werken rond klimaat en energie  Gemeenten zijn al actief bezig:  Duurzaam bouwen: informatie, premies, voorbeelden in eigen patrimonium,…  Met belgerinkel naar de winkel  Vervoerplannen: scholen, bedrijven  Ecoscore voertuigen  Functioneel fietsroutenetwerk  Infiltratie van hemelwater  Ruimte voor water

5 Werken rond klimaat en energie  Gemeenten zijn al actief bezig:  Energiejacht  Earth hour  FRGE  Energieboekhouding  Energiebesparing in eigen gebouwen, OV  Investeren in hernieuwbare energie  Energie en klimaat in GRS, RUP’s,… (bvb. groen-blauwe structuren, verdichting,…)  …

6 Werken rond klimaat en energie  Acties in onze gemeente …..

7 Werken rond klimaat en energie  Waarom?  Toekomstgericht  Geëngageerd  Tal van voordelen: betere leefkwaliteit, meer comfort, betaalbaar,…  Inzet op nieuwe (lokale) economie  Bijdrage aan energie-onafhankelijkheid  Win-win!

8 Werken rond klimaat en energie  Eurobarometer-opiniepeiling (3/3/2014)  90% van de Europeanen vindt klimaatverandering een ernstig probleem  92% vindt het belangrijk dat hun regeringen zich inzetten voor meer energie-efficiëntie tegen 2030  90% vindt het belangrijk dat hun regering streefcijfers vaststelt om het gebruik van hernieuwbare energie uiterlijk 2030 te vergroten. (http://ec.europa.eu/public_opinion)http://ec.europa.eu/public_opinion

9 Werken rond klimaat en energie  Hoe?  Meerjarenplan gemeente  Visie bevoegde schepen  Akkoord CBS  Deelname diverse diensten (geïntegreerd project)  Verderzetting werking in gemeente, uitbreiden  Indien gewenst: kaderen in een overkoepelend traject m.n. Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors, CoM)

10 CoM als lokaal beleidskader  Wat  Vrijwillig initiatief vanuit Europa naar lokale overheid  Doel: daling in CO 2 -uitstoot op het grondgebied: minstens 20% tegen 2020  Manier: door energie-efficiëntie en gebruik van duurzame energiebronnen  Waarom  Belang van lokaal niveau in het afremmen van de klimaatverandering

11 CoM als lokaal beleidskader  Engagementen van de ondertekenaars  Organiseren van bestuurlijke structuren  Opmaken nulmeting inzake CO 2 -uitstoot  Opmaken actieplan  Uitvoeren actieplan  Tweejaarlijkse rapportage  Bekendmaken van CoM, organiseren participatie

12 CoM als lokaal beleidskader  Engagementen vanuit Europa:  Geen directe subsidie  Wel: ▫ Erkenning ▫ Ondersteuning (CoM-office in Brussel, CoM-website, vnl. Engelstalige ondersteuning) ▫ Zichtbaarheid (via website, evenementen, rapporten,…) ▫ Mobilisatie van financiële middelen voor de ondertekenaars

13 CoM als lokaal beleidskader  Specifieke structuren binnen CoM:  Territoriale coördinator ▫ Maakt gemeenten warm voor het initiatief ▫ Ondersteunt technisch, strategisch ▫ Ondersteunt bij de uitvoer van de actieplannen en de bekendmaking van het initiatief ▫ Rapporteert aan de Europese Commissie  Ondersteuner ▫ Intermediaire rol ▫ Ervaringsuitwisseling ▫ Zoeken van synergiën

14 CoM als lokaal beleidskader  Meerwaarde van CoM voor lokale besturen:  Een duidelijke en zichtbare beleidskeuze  Profilering als toekomstgericht bestuur  Brengt focus in vele (duurzaamheids)acties  Een nieuw kader na SO milieu  Haalbaar en betaalbaar, op maat van de gemeente  Er is specifieke ondersteuning voor de deelnemers  Krachten worden gebundeld

15 Ondersteuning wvi en Provincie  Informeren  Creëren van draagvlak  Engageren  Procesbegeleiding  Netwerkvorming  Kennisplatform  Advies bij plannen en rapporteren  Ondersteuning bij uitvoeren van initiatieven

16 Ondersteuning wvi en Provincie Timing 2014-2016  Tot 1 november 2014: Gemeenten geven hun engagement om te werken aan lokaal klimaatbeleid via een CBS-beslissing door  Maandag 1 december 2014: Officiële ondertekening engagementsverklaring om te werken aan een lokaal klimaat- beleid  Vanaf december 2014: Uitvoeren van het engagement door het opnemen van klimaat in het beleid

17 Ondersteuning wvi en Provincie Timing 2014-2016  Tot februari 2015: Gemeenten die zich willen aansluiten bij CoM geven hun engagement door via een gemeenteraadsbeslissing  18 Maart 2015: Officiële ondertekening van CoM  2015-2016: Opmaak van nulmeting en actieplan  Maart 2016: Uiterlijke datum tot het indienen van een nulmeting en actieplan

18 Vragen?


Download ppt "Baron ruzettelaan 35 | 8310 brugge | tel (050) 36 71 71 | fax (050) 35 68 49 | www.wvi.be Lokaal klimaat- en energiebeleid Gemeente …-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google