De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

2 Welkom in deze dienst Jeugddienst – Durf jij Christen te zijn? Zondag voor de Vervolgde Kerk

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. E.H. van Dijken (preeklezen) 16:30 voorganger: br. J. Blom (preeklezen) De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad heeft ter vervulling van de nog uitstaande vacature voor diaken de volgende broeders kandidaat gesteld: br. David van Harten jr en br. Sander Vonk. De verkiezing zal DV plaatsvinden op zondag 29 juni. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 15 juni19:30LEF

6 Deze week zijn jarig: 16 juni:zr Annemiek Slob-van der Lugt 18 juni:Laureen Bruijn br Arjan de Groot 19 juni:Mees de Graaf zr Jolanda Joosse-Kooistra 21 juni:Sanne Bareman

7 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

8 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

9 Opwekking 167: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

10 Opwekking 167: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

11 Opwekking 167: 1, 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

12 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

13 Opwekking 638 Wie is als Hij? de Leeuw maar ook het Lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, de zee verheft haar stem voor de allerhoogste Heer.

14 Opwekking 638 Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt totdat zij onder gaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard', alle heiligen; aanbid Hem.

15 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

16 Opwekking 752 Geef God alle eer! Wat een wonder dat Hij Zijn enige Zoon gaf voor zondaars als wij. Hij gaf Zich als losprijs en heeft ons gered; de poort naar het leven is opengezet.

17 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

18 Opwekking 752 Volmaakte verlossing; gekocht met Zijn bloed, dat elk die gelooft met de Vader verzoent. Geen zonde te groot, want wie komt in geloof, ontvangt de vergeving die Jezus belooft.

19 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

20 Opwekking 752 Hoe groot is de liefde die God heeft betoond; hoe groot onze vreugde door Jezus de Zoon. Maar puurder en dieper dan ooit is gezien, wordt onze aanbidding, als wij Jezus zien.

21 Opwekking 752 Refrein: Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem. Prijs de Heer, prijs de Heer! Wees op aarde Zijn stem. Prijs de Heer, prijs de Heer! En verblijd je in Hem.

22 Opwekking 752 Refrein: Kom tot de Vader, door Jezus de Zoon. Zing Hem een loflied; Hij heeft ons genade getoond.

23 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

24 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

25 Gezang 125 C

26 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

27 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

28 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

29 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

30

31 Vreemde eend in de bijt

32 29:7 ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’

33 Rijk van Nebukadnessar

34 Jeremia 29:7

35 Als je bidt voor je stad - 1.God gaat zeker iets met dit gebed doen 2.Jij als bidder verandert

36 Durf jij Christen te zijn?

37 Jeremia 29:7 Wat helpt mijn bijdrage? 1.Alles is kostbaar voor God 2.Een enkeling kan veel teweegbrengen 3.Je staat niet alleen

38 Je komt pas echt tot je recht als je anderen laat bloeien

39 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

40 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

41 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

42 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

43 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

44 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

45 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

46 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

47 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

48 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

49 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

50 Opwekking 553 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

51 Opwekking 553 Halleluja, Halleluja (4x) Refrein: In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

52 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

53 Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

54 Opwekking 710 Vader maak mij tot een zegen ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus komt tot mij als de Bron van leven die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

55 Opwekking 710 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

56 Opwekking 710 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn Wachtend op uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

57 Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:

58 Een onschuldige christin in de Soedanese dodencel Schrijf een brief aan onze zus! www.schrijfmeriam.nl Meriam zit gevangen omdat ze christen is. Ze zit al 20 maanden gevangen met haar zoontje Martin. Ze is net bevallen van haar dochtertje Maya en mag nog 2 jaar voor haar zorgen. Daarna wordt ze geëxecuteerd! Bid voor dit gezin en schrijf!


Download ppt "Liturgiebr. E.H. van Dijken (preeklezen) Collecte: Diaconie Opwekking167: Opwekking638: Opwekking752: Jeremia29:1 - 13 Opwekking717: Opwekking553: Opwekking710:"

Verwante presentaties


Ads door Google