De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. A.O. Reitsema uit Amersfoort-Varthort 16:30 voorganger: ds. R. de Boer uit Leusden Volgende week is er in de ochtenddienst speciale aandacht voor de zending. In de middagdienst zullen wij, als de Here het wil, in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. De collecte is bestemd voor Stichting De Driehoek, een landelijk werkende instelling voor christelijke hulpverlening. Gericht op hulp aan volwassenen.

3 Agenda 7 maart V.V. “Soli Deo Gloria” 9 maart 19:30 Lidwina in concert 10 maart Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma

4 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

5 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

6 175 C

7 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
● Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

8 Gezang 161, NG82: 1, 4 1 Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

9 Gezang 161, NG82: 1, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

10 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 ● Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

11 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

12 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 ● Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

13 Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Psalm 119: 49, 50 49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal ’t als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.

14 Ik hunker en ik hijg naar uw gebed.
Psalm 119: 49, 50 50 Ik hunker en ik hijg naar uw gebed. Wend U tot mij, verleen mij uw genade. Zo pleit ik op mijn recht als knecht van God. Leid mij naar uw verbond op vaste paden. Wend van mij druk en onrecht, keer mijn lot. Dan richt uw woord van dag tot dag mijn daden.

15 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

16 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

17

18 De vijgeboom

19 Alles wordt goed Soms blijft de zon achter wolken verborgen soms lijkt de wereld vol zorgen en pijn maar God zegt: Ik wil elke dag voor jou zorgen en als je Mij toelaat – dan zal Ik er zijn Soms dwaal je af – en dan lijk je verloren voel je je angstig en voel je je slecht maar als je Hem roept - weet dat Hij je zal horen en dat Hij zal komen en tegen je zegt:

20 Alles wordt goed Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw daarop mag je vertrouwen omdat Ik van je hou

21 Alles wordt goed Soms is de pijn en ’t verdriet niet te dragen sta je alleen aan de rand van een graf nergens een antwoord – alleen nog maar vragen maar ook de belofte die Hij ons eens gaf:

22 Alles wordt goed Alles wordt goed op Mijn woord kun je bouwen alles wordt goed wees niet bang – kom maar gauw daarop mag je vertrouwen omdat Ik van je hou

23 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 ● Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

24 Gezang 172: 1 1 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen

25 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 ● Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

26 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: ● Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

27 Psalm 88: 1, 2, 6, 7 1 HEER, die mijn heil, mijn helper zijt, des daags roep ik om mededogen, des nachts leg ik mij voor uw ogen. Hoor naar mijn stem die tot U schreit. Laat mijn gebed voor U verschijnen en niet in duisternis verdwijnen.

28 Want alles keert zich tegen mij. Ik zwerf al door de vale streken,
Psalm 88: 1, 2, 6, 7 2 Want alles keert zich tegen mij. Ik zwerf al door de vale streken, waar ‘t leven bijna is geweken. Men zegt: ‘Het is met hem voorbij, weldra zal hij ten grave dalen.’ Ik ben een man wiens krachten falen.

29 Doet Gij aan doden wondren, Heer? Staan schimmen op om U te prijzen?
Psalm 88: 1, 2, 6, 7 6 Doet Gij aan doden wondren, Heer? Staan schimmen op om U te prijzen? Vermeldt het graf uw gunstbewijzen? Geeft het uw wonderwerken weer? Herkent men in dat eindloos duister uw trouw, gerechtigheid en luister?

30 Psalm 88: 1, 2, 6, 7 7 Maar ik, mijn God, ik roep U aan. Mijn bede zoekt U iedre morgen. Waarom houdt Gij U, HEER, verborgen en stoot Gij mij bij U vandaan? Van jongs af metterdood geslagen moet ik gekweld uw gramschap dragen.

31 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

32 Liturgie Gezang 161:1,4 Psalm 119:49,50 Gezang 172:1
Lezen Johannes 11:1-44 Psalm 88:1,2,6,7 Tekst Johannes 11:25,26 Gezang 114:1,2,3 Lied 21:1,3

33

34 mensen roepen, klagen, huilen, jammeren
psalm 88

35 ’deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden’ God is de God van het leven Jezus heeft een programma

36 Marta 1. teleurgesteld 2. geloof

37 Velen van hen die slapen in de aarde zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om eeuwig te worden veracht… (Daniël 12:2)

38 1e zin: Ik ben de Opstanding
 Lazarus ligt al 4 dagen in het graf, maar zal opstaan 2e zin: Ik ben het Leven  Marta zal niet sterven, maar leven

39 woorden van vs. 25 en 26 onderstreept door een gigantisch wonder Jezus de Opstanding en het Leven

40 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 ● Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

41 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 3 1 Jezus is mijn toeverlaat. Hij, mijn Heiland, is het leven. Ik zal aan Gods wijze raad mij blijmoedig overgeven. Jaagt de dood nog angsten aan, Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.

42 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 3 2 Groot is 't heil dat Jezus geeft. 'k Zal als Hij, onsterflijk wezen, zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. Waarom zou ik dan nog vrezen? 't Heerlijk Hoofd is opgewekt, dat zijn leden tot zich trekt.

43 Gezang 114, Gz22: 1, 2, 3 3 k Weet mij door de nauwste band in die hoop aan Hem verbonden. mijn geloof houdt steeds zijn hand vast tot in de laatsts stonden. En geen macht van dood en graf rukt mij ooit van Jezus af!

44 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

45 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

46 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 ● LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

47 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
LvdK 21: 1, 4, 7 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja! 47

48 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
LvdK 21: 3, 5, 6, 7 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja! 48

49 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 ● Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

50 182 E 4-stemmig

51 Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort
Gezang 161: 1, 4 Psalm 119: 49, 50 Gezang 172: 1 Johannes 11: Psalm 88: 1, 2, 6, 7 Gezang 114: 1, 2, 3 LvdK 21: 1, 3 Gezang 182E: Amen Collecte: De Driehoek

52

53

54 Lente snuffelmarkt 23 Maart
Orionstraat 7 Eindhoven Van – 17.00 Opbrengst gaat naar Janoshi, Oekraïne Compassion

55 Lente-Snuffelmarkt Graag nodigen we jullie uit voor de Lente- Snuffelmarkt op 23 maart! Er is dan van alles te doen in en rondom de Jakobuskerk (Orionstraat 7, Eindhoven). Heel veel leuke activiteiten voor jong en oud! Tweedehands markt,(tuin)plantjes, kinderactiviteiten, koffie, koek, friet etc., bloemschikken, sponsorloop enz. Kom ook gezellig langs! Meer informatie: eindhovenmeetsjanoshi.nl (actie)

56


Download ppt "Liturgie ds. A.O. Reitsema Amersfoort-Vathort"

Verwante presentaties


Ads door Google