De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

2 Agenda 5 - 9 april WAKE UP! Najoth Kamp 2012 8 april 19:30 uur Lef! bij Chris en Eelkje vd Kuilen 12 april M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Drie-eenheid Inl: H. Janson 14 april 18:00 uur Inaktelke diner, Evoluon

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 19:30 voorganger ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten Vanavond zullen wij het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen. Aan de tafel is uw gift voor de Diaconie.

4 Mededelingen kerkenraad
De kerkenraad heeft, gehoord de redenen, aan de broeders Mark de Fouw en Sil de Graaf ontheffing verleend uit hun ambt van ouderling In verband met dit aftreden en het periodiek aftreden van de brs. Van Harten, De Putter en Sytsma als ouderling en br. Siesling als diaken, roept de kerkenraad de gemeente op, om per brief of per mail, namen op te geven van broeders die u voor de dienst van ouderling of diaken geschikt acht. Uw opgave, bij voorkeur voorzien van argumentatie, kunt u niet tot uiterlijk a.s. zondag, maar tot volgende week 15 april aanstaande, inleveren bij br. Wicher Bos.

5 Mededelingen kerkenraad
Morgenochtend om uur vergadert de kerkenraad met diakenen voor overleg met de beroepingscommissie en het mogelijk uitbrengen van een beroep op ds. Roosenbrand. Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

6 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

7 175 C

8 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
● Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

9 Psalm 143: 2, 3, 8 2 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in ’t gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

10 Psalm 143: 2, 3, 8 3 De vijand staat mij naar het leven, heeft tegen mij de hiel geheven. O God, ik ben in nood en pijn. Wil niet mijn leven overgeven aan 't donker waar de doden zijn.

11 Psalm 143: 2, 3, 8 8 Laat ’s morgens uw genade dagen voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen.

12 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

13 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 ● Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

14 koor O gedaagde voor het Sanhedrin
O geplaagde meer dan de slavin kent Gij Petrus en zijn tegenzin “Ik ken hem niet” hoe koud het vuur van lijfsbehoud Vrienden vluchten, Jezus is de steen waaraan elk zich stoot Hij staat alleen in de kilte van het driemaal: neen op weg naar Golgotha steeds meer een paria.

15 koor O gedaagde voor het Sanhedrin
Heer, hoe vaak heb ik uw hart gewond elke keer als ik een leugen vond dat Gij even niet voor mij bestond was dat dan geen verraad een slag in Uw gelaat. Heer, zie om naar wie U tegenstaan in de duisternis, beschik een haan die de ogen open kraait, wij gaan ontwaakt, door U begroet de morgen tegemoet

16 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin ● Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

17 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin ● Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

18 Deze kruisiging is niet gewoon.

19 Deze kruisiging is niet gewoon. Dat blijkt uit de tekens die God geeft.

20 Twee tekens bij het sterven
van Jezus verkondigen het evangelie van het kruis: 1. De hemel gesloten voor Jezus 2. De hemel geopend voor zijn volk

21 Twee tekens bij het sterven
van Jezus verkondigen het evangelie van het kruis: 1. De hemel gesloten voor Jezus 2. De hemel geopend voor zijn volk

22 Midden op de dag is het drie uur lang donker.

23 Midden op de dag is het drie uur lang donker. God grijpt in met zijn oordeel.

24 God de Vader verbreekt de band met zijn Zoon.

25 God weigert Jezus het licht
en daarmee het leven.

26 Dit is de dag van Gods oordeel:
Op die dag – spreekt God, de HEER – zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzangen; >>>

27 Dit is de dag van Gods oordeel:
om jullie heupen gord ik een rouwkleed, en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind, en die dag zal eindigen in bitterheid. Amos 8: 9-10

28 Gods toorn over onze zonden
krijgt zijn Zoon over zich heen.

29 Gods toorn over onze zonden
krijgt zijn Zoon over zich heen. Naar lichaam, maar vooral naar ziel.

30 Gods toorn over onze zonden
krijgt zijn Zoon over zich heen. Naar lichaam, maar vooral naar ziel. Dat is de hel.

31 Jezus doorstond de angst en pijn van de hel om mij er van te verlossen.

32 Jezus heeft het donker overwonnen.
Zo mogen wij leven in het licht.

33 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: ● LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

34 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,
LvdK 182: 1, 2, 3 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 34

35 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,
LvdK 182: 1, 2, 3 2 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 35

36 Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn
LvdK 182: 1, 2, 3 3 Die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn U ten offer hebt geboden, hoe verlaten moet Gij zijn, troosteloos aan 't kruis gehangen opdat wij uw troost ontvangen. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 36

37 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin ● Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

38 Twee tekens bij het sterven
van Jezus verkondigen het evangelie van het kruis: 1. De hemel gesloten voor Jezus 2. De hemel geopend voor zijn volk

39 Het 2e teken: Het voorhangsel scheurt.

40 Het voorhangsel schept een veilige
afstand tussen de heilige God en het zondige volk.

41 Om God te naderen was een reinigingsoffer nodig.

42 God stopt de tempeldienst. Hij scheurt het gordijn.

43 Jezus’ offer reinigt en heiligt zijn volk. Zo is de toegang tot God open.

44 Jezus is zèlf het offerlam en de zondebok.

45 Jezus is zèlf het offerlam en de zondebok. En Hij heeft onze zonden ècht voorgoed weggedragen.

46 Jezus heeft de plaats van het voorhangsel ingenomen.

47 Het goede nieuws van Goede Vrijdag:
19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. >>>

48 Het goede nieuws van Goede Vrijdag:
21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Hebreeën 10: 19-22

49 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 ● Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

50 Gezang 139, Gz30: 4 4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
U, 's Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren: Gij werdt, de mens tot heil, uit ene maagd geboren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen zo baandet G' ons de weg, om weer tot God te komen.

51 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

52 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 ● Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

53 Gezang 109, Gz19: 1, 4 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

54 Gezang 109, Gz19: 1, 4 4 Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd’ en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

55 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 ● Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

56 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
1a solo Wie ben ik een mens die amper nog leeft zondig mens eenzaam lot Wie ben ik tekst: Peter van Leur muziek: Chris van de Kuilen

57 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
1b koor Voor de mensen ben ik niet meer dan het stof in de woestijn mij rest niets dan dat ik mij keer ja, tot Hem die is en zal zijn

58 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
2a solo Hier ben ik aan de voeten van de Rots die leven geeft mij ziet staan Hier ben ik

59 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
2b koor Als een stortbui zijn mijn tranen en men kijkt afkeurend hoe zij zich vrij een weg gaan banen tot aan Jezus voetbank toe

60 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
3 solo Ik maak mijn haren tot een doek en kus Zijn voeten telkens weer kostbaar vloeit de olie uit een liefde-offer voor mijn Heer

61 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
4a solo Wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Mensenzoon Zoon van God Wie is Hij

62 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
4b koor Niet misleid door onze argwaan Hij doorziet elk mensenhart ‘t was de weg die hij moest gaan en zo droeg hij onze smart

63 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
5a solo Laat toch los en wees niet langer trots geloof in Hem Hij neemt je aan Geloof in Hem

64 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
5b koor Als een lam dat werd geslacht onderging hij stil zijn lot offer dat hij voor ons bracht bracht mij veilig thuis bij God

65 ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49
6 solo, 2x Zie, Zijn lichaam is als brood dat voor ons verbroken werd bloed - wijnrood - ontkracht de dood het liefde-offer dat ons redt

66 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

67 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

68 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

69 Gezang 123, Gz 2: 2, 3 2 ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

70 Gezang 123, Gz 2: 2, 3 3 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

71 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

72 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

73 Als het lam wordt gegeten, het laatste pascha gevierd,
Gezang 128, NG 67: 1 - 6 1 Als het lam wordt gegeten, het laatste pascha gevierd, moeten allen het weten: Het Lam van God is hier. 2 Jezus deelt bij de maaltijd een beker wijn en een brood. Die voor eens en voor altijd zich offert in de dood. 73

74 Gezang 128, NG 67: 1 - 6 refrein: Wees mijn brood en mijn beker, mijn ogen dorsten naar U, die de dood wilde breken. Het leven schenkt Gij nu. 74

75 Zoals brood wordt gebroken zo breekt uw lichaam, o Heer,
Gezang 128, NG 67: 1 - 6 3 Zoals brood wordt gebroken zo breekt uw lichaam, o Heer, zoals wijn wordt vergoten zo vloeit uw bloed terneer. 4 Laat mij U niet verkopen, zoals uw leerling en vriend, met zijn hand aan de schotel, wiens hart de vijand dient. 75

76 Gezang 128, NG 67: 1 - 6 refrein: Wees mijn brood en mijn beker, mijn ogen dorsten naar U, die de dood wilde breken. Het leven schenkt Gij nu. 76

77 Drink de wijn van bevrijding en eet het levende brood.
Gezang 128, NG 67: 1 - 6 5 Drink de wijn van bevrijding en eet het levende brood. Vier de vrolijke tijding, de zegen van zijn dood. 6 Zonde is ons vergeven, de dood voor eeuwig voorbij. Delen wij in uw leven, o Heer, dan leven wij. 77

78 Gezang 128, NG 67: 1 - 6 refrein: Wees mijn brood en mijn beker, mijn ogen dorsten naar U, die de dood wilde breken. Het leven schenkt Gij nu. 78

79 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

80 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

81 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 ● Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

82 Hij is de weg gegaan koor Hij is de weg gegaan van distels en van doornen Hij treedt in ons bestaan Hiertoe is Hij geboren Koning en onderdaan de weg van kuilen, stenen Zijn kruis achter Hem aan op Simon van Cyrene.

83 Hij is de weg gegaan koor Bloedstrepen in zijn huid, door striemen overwoekerd, onrein de poorten uit de weg van een gevloekte. Van boven zon en maan gekomen tot de zijnen, de afgrond ingegaan, gedaald in Gods ravijnen

84 Hij is de weg gegaan koor De diepte tegemoet gehoorzaam, maar als Jona ten onder in de vloed o via dolorosa. koor en gemeente Wij zijn wel om Hem heen met liedren en gebeden, maar Hij gaat heel alleen de weg naar wereldvrede.

85 Hij is de weg gegaan koor en gemeente Gij zijt de weg gegaan van distels en van doornen, o Heer doe ons verstaan: niet eeuwig zal God toornen.

86 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan ● Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

87 182 E 4-stemmig

88 Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost
Psalm 143: 2, 3, 8 Koor: O gedaagden voor het sanhedrin Lucas 23: , tekst: LvdK 182: 1, 2, 3 Gezang 139: 4 Gezang 109: 1, 4 Lied: ‘liefde-offer’ - n.a.v. Lucas 7:36–49 Gezang 123: 2, 3 Gezang 128: 1 - 6 Lied: Hij is de weg gegaan Gezang 182E: Amen Collecte: ZOA Vluchtelingenzorg

89 Het is weer zo ver! Inaktelke diner: Zaterdag 14 april in het Evoluon
De kosten zijn € 25 p.p. en € 15 voor een kindermenu excl. drinken. Reserveren kan door de kosten over te maken naar rekening t.n.v. Stichting Inaktelke( vóór zondag 8 april). Vermelden of vis, vlees of vegetarisch de voorkeur geniet. U heeft dus nog 1 dag!! Het evoluon is geopend vanaf uur, het diner start om uur


Download ppt "Liturgie ds. B.C. Buitendijk Bunschoten-oost"

Verwante presentaties


Ads door Google