De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs in onze deelregio. Programma 7 oktober 2014 08.30 uur – 09.00 uurInloop koffie/thee 09.00 uur – 09.05 uurOpening 09.05 uur – 10.05 uurInformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs in onze deelregio. Programma 7 oktober 2014 08.30 uur – 09.00 uurInloop koffie/thee 09.00 uur – 09.05 uurOpening 09.05 uur – 10.05 uurInformatie."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs in onze deelregio

2 Programma 7 oktober 2014 08.30 uur – 09.00 uurInloop koffie/thee 09.00 uur – 09.05 uurOpening 09.05 uur – 10.05 uurInformatie ontwikkelingen BOL 10.05 uur – 10.30 uurPauze 10.30 uur – 11.20 uurInformatie S.O.P. Q3 door mevr. P. Heegsma 11.20 uur – 11.30 uurGelegenheid tot vragen 11.30 uur – 11.45 uurIntekenen

3 Ontwikkelingen BOL:

4 Ontwikkelen van een nieuwe ondersteuningsstructuur ▄ Gesprekken met de clusterscholen gericht op samenwerking Voorstel Inzet bufferuren cursusjaar 2014-2015 (cl. 3 en 4): Verschil tussen beschikbare inzet en daadwerkelijke inzet

5 Teldatum 1-10-13 SO ontvangt de middelen AB → overleg met de verschillende SWV’en: vormgeving AB Voor 23-05 € 2.629.629,- (SO ontvangt de bekostiging van DUO op basis van de teldatum 1-10-13)

6 ▄ Ontwikkelen van beleidsdocumenten ▪Uitvoeringsplan ▪Uitvoeringsplan ▪Beleidsnotitie Time-out ▪Beleidsnotitie Time-out ▪Beleidsnotitie Terugplaatsing ▪Beleidsnotitie Terugplaatsing ▪Beleidsnotitie kortdurende CC ▪Beleidsnotitie kortdurende CC ▪Beleidsnotitie P.A.B. ▪Beleidsnotitie P.A.B. ▪Beleidsnotitie inzet Ambulante Begeleiding ▪Beleidsnotitie inzet Ambulante Begeleiding

7 ▄Trajectbegeleiding Melding BOL (format swvkampen.nl) Bespreking Trajectbegeleider Gesprek Gesprek -Inventarisatie hulpvraag/rapportageformulier

8 2 Mogelijkheden: ▪Valt onder basisondersteuning ▪Valt buiten basisondersteuning Arrangement CC/PAB/Groeidossier Time-outAdv. Cie BOL

9 Check trajectbegeleider Administratie SWV

10 Bespreking adviescie. BOL Advies arrangement TLV SO/SBO op maat ▪Contact TB-er met school▪Contact TB-er met ▪Adm. mailt advies naar school school/Voorsch. Inst. ▪Communicatie school→ouders/▪Aanvraag TLV bij bestuur 23-05 door adm.

11 Opdracht voor nu: De scholen zetten het arrangement om in een OPP en later in een groeidossier.

12 Cluster 2 : Kentalis behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

13 Vragenlijst signaleren van taal en/of spraakproblemen Voor leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs, leeftijd 4 t/m 6 jaar. Downloaden: www.simea.nlwww.simea.nl of via link SWV Kampen

14 Stroomschema cluster 2 ll’n School Bespreking leerling met speciale onderwijsbehoefte -Signaleringsinstrument cluster 2 -Formulier Consultatie en Advies

15 BOL Contactpersoon Kentalis Trajectbegeleider Consultatie en Advies Door medewerker van Kentalis Ambulante Dienstverlening Consultatie en Advies Door trajectbegeleider Traject begeleiders team

16 Stroomschema wordt uitgereikt komt op de site te staan

17 Volgende bijeenkomst 19-03-2015


Download ppt "Passend Onderwijs in onze deelregio. Programma 7 oktober 2014 08.30 uur – 09.00 uurInloop koffie/thee 09.00 uur – 09.05 uurOpening 09.05 uur – 10.05 uurInformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google