De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkveldconferentie 23 april 2014 Workshop 2 “ begeleiden in de praktijk, wat verwachten we ?”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkveldconferentie 23 april 2014 Workshop 2 “ begeleiden in de praktijk, wat verwachten we ?”"— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkveldconferentie 23 april 2014 Workshop 2 “ begeleiden in de praktijk, wat verwachten we ?”

3 Doel workshop Bewust worden van begeleidingsstijl Ervaren hoe STARRT je kan helpen bij het kiezen van een stijl

4 Programma Begeleidingsmodel van Bell/Peereboom Indeling workshop Verdelen in 2 groepen, 3 werk/praktijkbegeleiders, 1 simulatie- student, 1 instellingsdocent en ongeveer 5 observatoren. Terugkoppelen van observaties eerst in subgroep daarna plenair.

5 Workshop 2 (2 simultaan per lokaal) Ws-leiderAfkeCarolaHans Lokaal Student2 keer 3 werk/pr.begel. Wie? 1 instellings docent Wie? Rest observator

6 Situationeel begeleiden Artikel Daisy Bell-Peereboom uit Vakblad voor opleiders in de Gezondheidszorg 12-2007

7 Stijl 1 Leiden (directing) Deze stijl wordt ook aangeduid als management by prescription. Veel sturend en weinig ondersteunend leiderschapsgedrag; de begeleider schrijft voor wat stagiaires moeten doen, geeft nauwkeurige instructies en controleert de taakuitvoering. Een valkuil is dat de begeleider autoritair overkomt. Deze wijze van begeleiden werkt alleen als de opdrachten goed zijn te structureren.

8 Stijl 2 Begeleiden (coaching) De begeleider ondersteunt de stagiair door verantwoordelijkheden te delen en door veel vragen te stellen: actief luisteren, de ander raadplegen en betrekken, complimenteren en stimuleren. Wel worden de taken nauwkeurig vastgesteld en zo nodig gecontroleerd. Deze stijl wordt ook wel aangeduid als resultaatgericht management. Deze stijl wordt ineffectief bij manipuleren: wel vragen naar de inbreng van de ander, maar er niets mee doen. Een valkuil is dat de begeleider overkomt als therapeut.

9 Stijl 3 Steunen (supporting) Begeleider en stagiare beslissen samen hoe het werk wordt uitgevoerd. De begeleider treedt stimulerend op, is klankbord en helpt de stagiaire op verzoek bij de uitvoering. Hij geeft daarbij primair leiding door aandacht te besteden aan de relatie en door het geven van erkenning. Deze stijl wordt ook wel organisch management genoemd. Een valkuil is dat de begeleider de stagiaire gaat betuttelen.

10 Stijl 4 Delegeren (delegating) Delegeren is effectief toe te passen wanneer de begeleider voor de stagiair de voorwaarden kan scheppen die nodig zijn bij het uitvoeren van de opdracht. De begeleider laat beslissingen en de wijze waarop de taak moet worden uitgevoerd over aan de stagiaires. (deze zijn zelf verantwoordelijk en krijgen dan ook de nodige bevoegdheden, afhankelijk van fase in de opleiding) De begeleider loopt hierbij wel de kans te vervallen in een niet-effectieve laissez-faire stijl.

11 Model Bell-Peereboom


Download ppt "Werkveldconferentie 23 april 2014 Workshop 2 “ begeleiden in de praktijk, wat verwachten we ?”"

Verwante presentaties


Ads door Google