De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Daniel van Winsum enterprise architect Hogeschool Utrecht werkgroep beheer HORA Ontwikkelingen Principes Digitaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Daniel van Winsum enterprise architect Hogeschool Utrecht werkgroep beheer HORA Ontwikkelingen Principes Digitaal."— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Daniel van Winsum enterprise architect Hogeschool Utrecht werkgroep beheer HORA Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling

2 Aanleiding: Project Regie in de Cloud Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger onderwijs en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud

3 Informatiestrategie Catalogus Gewenste situatie Relevante ontwikkelingen Gezamenlijke ambities Roadmap Gezamenlijke initiatieven Plateauplanning Referentie-architectuur Architectuurvisie Architectuurprincipes Veranderthema’s Criteria voor cloud Referentiemodellen Business Applicatie Technologie Implementatie hulpmiddelen Projectresultaten HORA

4 De drie onderdelen van HORA 1. Architectuurvisie 2. Referentiemodellen 3. Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling

5 De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling

6 Principes voor informatievoorziening Architectuurprincipes Onderwijs en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van organisatiegrenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van gegevens wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over organisatiegrenzen Toenemende organisatie-onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van onderzoeksgegevens Minder geld van de overheid Onderwijs wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

7 De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling Principes

8 Bedrijfsfunctiemodel Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering

9 Bedrijfsfunctiemodel Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van portfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

10 De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling Principes

11 Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens Informatiemodel bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi

12 Onderwijs Onderwijsondersteuning campagnerooster onderwijseenheid deelname onderwijs overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit Algemene ondersteuning Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking individu competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software configuratie item melding organisatie contact werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal stage/afstudeer activiteit onderwijs eenheid examen programma toetsresultaat leergroep competentie (deelnemer) deelnemer opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens Informatiemodel – BIV classificatie bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma alumnus Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat I I I I I I I I V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B B B I I I I V V B B I I I I V V B B V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B I I B B I I I I B B I I I I I I I I I I V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B V V I I I I V V I I B B I I I I I I I I I I I I I I hoogmiddel I I I I I I V V V V B B I I B B I I B B I I B B stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer organisatie I I octrooi I I

13 De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling Principes

14 Toepassingsmogelijkheden HORA Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers - Consortium

15 Spin-off van HORA Actief en betrokken architectuurberaad Hoger Onderwijs –Beheren HORA –Concrete vragen behandelen vanuit: CIO-beraad: bijv. samenwerking / partnership Groep zelf: bijv. DLO-vraagstuk Overige gremia, bijv. SIG Onderwijslogistiek –Disseminatie

16 Advies Organiseer betrokkenheid architecten bij beheren referentiearchitecturen: pas toe bij concrete vragen Sectorarchitecturen in relatie tot ROSA: –houd ROSA dun: Sectoroverstijgende principes ketenprocessen tussen sectoren en tussen sectoren en onderwijsorganisaties KOI-model –maak ROSA levend; zie eerste advies

17 Meer informatie http://www.wikixl.nl/wiki/hora


Download ppt "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Daniel van Winsum enterprise architect Hogeschool Utrecht werkgroep beheer HORA Ontwikkelingen Principes Digitaal."

Verwante presentaties


Ads door Google