De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OR & G EDRAGSCODE. 2 Governance codes Integriteitsverklaring 10 gouden regels Huisregels Zwembad Rotterdamse Burgerschapscode.. R EGELEN ONDERLINGE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OR & G EDRAGSCODE. 2 Governance codes Integriteitsverklaring 10 gouden regels Huisregels Zwembad Rotterdamse Burgerschapscode.. R EGELEN ONDERLINGE."— Transcript van de presentatie:

1 1 OR & G EDRAGSCODE

2 2 Governance codes Integriteitsverklaring 10 gouden regels Huisregels Zwembad Rotterdamse Burgerschapscode.. R EGELEN ONDERLINGE OMGANG

3 3 Een geheel van regels en richtlijnen over het gedrag van mensen in een bepaalde sociale situatie. ≠ wet W AT ?

4 4 Verwachte inspanning/investering van betrokkenen om te komen tot…..?  Verwachtingen van elkaar  Verwachten anderen van jullie/jou? Visie & Missie ! R ICHT ZICH OP ….

5 5 Aanwezigheid Voorbereiding Manier van communiceren Wijze van informeren Omgaan vertrouwelijke informatie Werken aan samenwerking (sfeer) Elkaar aanspreken Imago (externe communicatie) Autonomie versus je gebonden weten K AN GAAN OVER …….

6 6 Ongewenste situatie Gewenste situatie A ANLEIDING

7 7 Ondernemingsraad Bestuurder Toezichthouder Werknemers Buitenwacht en/en/en/en  of ? Intern en/of extern? Rode draad of keurslijf? R ICHT ZICH OP ……

8 8 Burgerlijk Wetboek WOR OR-reglement Ondernemingsovereenkomst Beschrijving werkwijze --------------------------------------- Mores W AT VOORHANDEN ?

9 9 Voor of door ? Intern ‘bühne’ ? en/en/en/en  of ? K EUZEN

10 10 Ontstaat in samenwerking met betrokkenen Afhankelijke van draagvlak betrokkenen In relatie tot weten, doen en willen Concreet gedrag Duidelijk vastgelegd Meetbare resultaten Naleving Feedback op handelen Borging V OORWAARDEN

11 11 Oriëntatie en bewustwording Conceptfase Oefenfase Aandacht voor handhaving Reflectiefase Vastleggen van de code Revisiefase O NTWIKKELINGSFASES

12 12 Hamvragen: 1.Wat betekent de code voor jou? 2.Hoe te handelen in grenssituaties? 3.Wat te doen als een ander zich niet aan de codes houd? Naleven = leerproces ! N ALEVING

13 13 Mogelijkheid tot schorsing (WOR art 13) Voor hoe lang? Welke werkzaamheden? Zowel bestuurder als OR Bij ernstige zaken (dossiervorming!) Verankeren in competentieontwikkeling Specificeren in OR-reglement S ANCTIES

14 14 Initiatief Analyse Prioritering Vaststelling en invoering Evaluatie en borging S TAPPEN

15 15 Vrijblijvendheid Project uitbesteden aan derden Onderhoud gedragscodes Onvoldoende aandacht voor beeldvorming Begeleiding door externe deskundige V ALKUILEN

16 16 G EGEVENS R ON VAN DER W ENS mobiel: 06 46773545 ron@tpast.nl TPAST voor medezeggenschap info@tpast.nl http://www.tpast.nl Pastbus 726 7000 AS Doetinchem nl.linkedin.com/in/rvanderwens twitter.com/tpastron


Download ppt "1 OR & G EDRAGSCODE. 2 Governance codes Integriteitsverklaring 10 gouden regels Huisregels Zwembad Rotterdamse Burgerschapscode.. R EGELEN ONDERLINGE."

Verwante presentaties


Ads door Google