De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vandaag zal in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vandaag zal in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal worden gevierd. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. Morgenavond vergadert de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het kerkgebouw. De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 6 oktober LEF 6 oktober LEF 12 oktober 19.30 Lidwina in concert 12 oktober 19.30 Lidwina in concert

4 8 oktober:br Frans Bareman Wessel Dijkstra br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere zr Joke Sytsma 12 oktober:zr Renske Bondt zr Sigrid van de Riet-Hovenga 8 oktober:br Frans Bareman Wessel Dijkstra br Dick Sonneveld 9 oktober:zr Diny de Fouw-Boeije br Wiecher Joosse Joline Schaaij 10 oktober:Solomon Semere zr Joke Sytsma 12 oktober:zr Renske Bondt zr Sigrid van de Riet-Hovenga Deze week zijn jarig:

5 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

6 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

7 175 C

8 ● Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

9 Gezang 178: 1, 4 1. U Vader van het licht U prijzen wij betrouwbaar is Uw Woord Uw lichte-nd spreken een glans op onze weg een hemelteken want in Uw Woord bent U o-ns zeer nabij 4. U, Vader van uw volk, U danken wij: de eeuwen door bond U uw kind're-n samen, U deed uw kerk uw ware Woord beamen. In haar belijden klonk u-w heerschappij.

10 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

11 Gezang178:1, 4 ● Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

12 5. U, Vader, Hemelvorst, U bidden wij: ontsluit uw Woord, bevestig ons ve-rtrouwen. Bekeer wie dwaalt, wil onze eendracht bouwen tot dienst aan U, bevrijd va-n slavernij. Gezang 178: 5

13 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

14 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 ● Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

15 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: ● Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

16 Psalm 26: 2, 5, 6 2 O, HERE, toets mijn weg, beproef mijn overleg. Ik leg mijn leven voor U neer. Uw trouw en mededogen houd ik mij steeds voor ogen. Ik wandel in Uw waarheid, HEER.

17 Psalm 26: 2, 5, 6 5 Laat, HEER, mij niet vergaan met hen die U weerstaan, wier hand bezoedeld is met bloed. Zij willen voor geschenken het recht der armen krenken en rijk zijn door gestolen goed.

18 Psalm 26: 2, 5, 6 6 Maar ik, HEER, ben uw knecht, mijn wandel is oprecht. Wees mij genadig, red mij, HEER. Ik ga op effen wegen, U prijs ik om uw zegen in uw gemeente, U ter eer.

19 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 ● Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

20 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 ● Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

21 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 ● Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

22 Psalm 116: 7, 8, 10 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer. 8 De HEER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. In 's HEREN oog is kostbaar onze dood.

23 Psalm 116: 7, 8, 10 10 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

24 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

25 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 ● Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

26 Gezang 89, Gz 14: 1, 2 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag be-erven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

27 Gezang 89, Gz 14: 1, 2 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden, Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

28 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

29 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

30 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 ● Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

31 Gezang 89, Gz 14: 3 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

32 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

33 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

34 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 ● Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

35 Psalm 146: 5, 6, 8 5 ’t Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood, die uit liefderijk erbarmen hongerigen voedt met brood, die gevangnen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt.

36 Psalm 146: 5, 6, 8 6 ’t Is de HEER, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie door leed is neergebogen wordt door Hem weer opgericht. ’t Is de HERE, die bemint elk die Hij oprecht bevindt.

37 Psalm 146: 5, 6, 8 8 ’t Is de HEER van alle heren, Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

38 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

39 182 E 4-stemmig

40 Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Inaktelke Diaconaal project in Roemenië

41 Adresboek 2013/2014 De voorbereidingen voor het nieuwe adresboek zijn in volle gang. We willen graag een zo actueel mogelijk adresboek maken. Daarom verzoeken wij iedereen om gegevens zoals ze nu staan vermeld te controleren. Denk aan: adres, roepnamen, (mobiele) telefoonnummers, e- mail adressen. Ook als u ziet dat de gegevens van een vereniging of commissie niet in orde zijn, dan graag ook de juiste gegevens doorgeven: U kunt alles doorgeven aan:kruispunt@gkv-best.nl. graag voor 13 oktober.


Download ppt "Gezang178:1, 4 Gezang178:5 Nehemia5: Psalm26:2, 5, 6 Nehemia5:19 Psalm116:7, 8, 10 Gezang89:1, 2 Gezang89:3 Psalm146:5, 6, 8 Gezang182E:Amen Liturgie ds."

Verwante presentaties


Ads door Google