De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009
Thema: Vergeef ons… In eenheid met Christus Welkom in de kerk Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009

2

3 Vergeef ons… In eenheid met Christus
Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009

4 1. Vergeef ons… Overbekend gebed Lege woorden – ‘zonde’, ‘vergeving’?
‘God vergeeft wel’ ‘Kom ik weer’

5 2. Plaats van deze bede Onze Vader: Aanspraak
3 bedes gericht op God: Gods naam, rijk, wil 3 bedes gericht op ons dagelijke levensbehoeften: brood, vergeving, bevrijding

6 2. Plaats van deze bede Pas de vijfde bede gaat over vergeving
Geen gebed van een bekeerling – ‘Kom tot inkeer’ (Matt 4,17) Gebed van een discipel Gebed van een kind van God – ‘Onze Vader’ Gebed van iemand die één is met Jezus Christus

7 Hoe is de eenheid met Christus de dragende grond van dit gebed?
Voor ons gestorven – vergeef ons Voor ons opgestaan – gelijk ook wij vergeven

8 3. Luistert God? Jesaja 1,15-17: Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

9 3. God luistert! Joh 15: 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. … 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. … 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

10 3. God luistert! Helemaal niet vanzelfsprekend dat God luistert als je om vergeving bidt. Jezus Christus is voor ons gestorven God luistert om Jezus Christus, om onze eenheid met Hem ‘God vergeeft wel’…?!

11 4. Waarom vergeving? Zonde schept afstand, vergeving herstelt (Ps 32,3-5): Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.

12 4. Waarom vergeving? Relatie tussen mensen: ‘er is iets’
Blokkade in communicatie, in omgang Uitspreken, excuses, goedmaken Relatie met God: zonde: ‘er is iets’ 1 Joh 1,10: iedereen heeft gezondigd Liegen over zonde belemmert de Geest: oprechtheid nodig Wees dus concreet

13 5. Wat is dan zonde? Gods naam groot maken?
Gods rijk als eerste zoeken en zijn gerechtigheid (Matt 6,33)? Gods wil doen (Matt 5-7)? Dagelijks brood: afhankelijk en dankbaar? Zonde belijden, vergeving vragen? De duivel geen kans geven (Ef 4,27)?

14 6. Zoals ook wij vergeven hebben
Uiting van berouw Uiting van liefde Uiting van nieuw leven in eenheid met Christus Verlossing meer dan vergeving: Gods naam heiligen, Gods rijk zoeken, Gods wil doen

15 7. ‘Kom ik weer’? Ef 4: Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

16 7. ‘Kom ik weer’? Christus is voor ons gestorven:
er is echt vergeving, trek de oude mens uit = met Christus sterven Christus is voor ons opgestaan: er is echt nieuw leven (anderen vergeven!), trek de nieuwe mens aan = met Christus opstaan

17 In eenheid met Christus
Bid elke dag: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. In eenheid met Christus

18


Download ppt "Zondag 51 HC Franeker 9 augustus 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google