De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

2 Agenda 16 december 19:30 gelegenheidskoor, Lidwinakerk LEF (in Eindhoven en Best)

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. J. R. Visser uit Dronten 14:30 voorganger: ds. J. Geersing uit Den Bosch Morgenavond vergaderen zowel de kerkenraad als de diaconie, beide vergaderingen beginnen om uur en vinden plaats in het pandje.

4 Mededelingen kerkenraad
De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. 

5 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

6 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

7 175 C

8 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
● Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

9 Gezang 158 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.

10 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

11 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: ● Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

12 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

13 Gezang 160, NG81: 1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

14 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 ● Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : ● Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

24 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

25 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona ● Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

26 Psalm 139: 1, 3, 11 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

27 Psalm 139: 1, 3, 11 3 Waar zou ik ooit uw Geest ontgaan? Waar zou U mij niet gadeslaan? Steeg ik ten hemel, U bent daar, uw oog wordt mij terstond gewaar. Zou ik in ’t rijk der doden dalen, zelfs daar zou U mij achterhalen.

28 Psalm 139: 1, 3, 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

29 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

30 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 ● Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

31 verbergt U zich voor mij? Jezus, U kent mij, bent U bedroefd om mij?
Sela: Houd mij vast Vader, waar bent U, verbergt U zich voor mij? Jezus, U kent mij, bent U bedroefd om mij?

32 ik heb zolang gestreden, eindeloos gebeden,
Sela: Houd mij vast Laat mij niet los Heer; ik heb zolang gestreden, eindeloos gebeden, op zoek naar uw aanwezigheid. Houd mij vast Heer; al heb ik kwaad bedreven, met schuld kan ik niet leven in uw tegenwoordigheid.

33 doorgrond mij en vergeef.
Sela: Houd mij vast Laat me kiezen, mij zelf in U verliezen. Ik wil mij in U vinden: Kom tot uw doel met mij. Vader, vergeef mij, als ik onheilig leef. Jezus, omgeef mij, doorgrond mij en vergeef.

34 in mijn verborgen zonden, waaraan ik ben gebonden,
Sela: Houd mij vast Als ik vlucht Heer, in mijn verborgen zonden, waaraan ik ben gebonden, totdat ik door U wordt bevrijd. Houd mij vast Heer; laat mij U toch weer vinden, mij aan uw Woord verbinden dat zuiver en rein is.

35 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

36 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

37 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast ● Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

38 Gezang 164, canon 1 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2 Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. 3 Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

39 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: ● Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

40 182 E 4-stemmig

41 Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch
Gezang 158: Gezang 160: 1, 2 Jona : Elly&Rikkert : Jona Psalm 139: 1, 3, 11 Sela : Houd mij vast Gezang 164: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

42 Bestel je oliebollen bij Be Inaktie!!!
Bestelbonnen liggen achterin de kerk op de tafel.


Download ppt "Liturgie ds. J. Geersing Den Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google