De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert – stedenbouwkundig ambtenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert – stedenbouwkundig ambtenaar."— Transcript van de presentatie:

1 De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert – stedenbouwkundig ambtenaar

2 Inhoud 1.Inleiding 2.Voorwaarden tot ontvoogding 1.Gemeentelijk structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister 3.Terugblik 4.Vooruitblik

3 Inleiding Ligging Pittem –Gelegen langs de assen Roeselare-Tielt en Brugge- Kortrijk –Hoofdgemeente Pittem en deelgemeente Egem –Inwoners (1/1/14): 6.812 –Oppervlakte: 34,42 km² Ontvoogd sinds 1 september 2014 (= zelfstandig beslissen bouw- en verkavelingsdossiers)

4 Voorwaarden tot ontvoogding Basis : decreet 18 mei 1999 1.Gemeentelijk Structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister

5 Gemeentelijk structuurplan geen plan maar een visie omtrent ruimtelijk beleid! Plan van aanpak –Studieopdracht goedgekeurd GR 29/05/2000; gunning aan Groep Planning op 24/01/2001; –Definitieve vaststelling GR 30/06/2008, goedkeuring BD 04/11/2008;

6 Gemeentelijk structuurplan –ervaringen : Inventariseren gegevens is zeer arbeidsintensief; meeste medewerkers hadden/hebben onvoldoende kennis van GIS; Werken met stuurgroep/gecoro was nieuw; Vrij sterke beperkingen door bepalingen uit Provinciaal Structuurplan en Structuurplan Vlaanderen; Procedureel een flinke kluif !

7 Gemeentelijk structuurplan Vervolg: hoe wordt instrument gebruikt en eventueel bijgehouden? - vele data werden slechts éénmalig gebruikt en worden niet up-to-date gehouden - 6 jaar na datum zijn slechts 2 van de 8 acties uitgevoerd, 1 niet meer nodig wegens soepelere wetgeving - Herziening ?

8 Voorwaarden tot ontvoogding 1.Gemeentelijk Structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister

9 Stedenbouwkundig ambtenaar 1. Plan van aanpak Keuze tussen aanwerving of bevordering (mits nodige ervaring 12 jaar + volgen 1-jarige verkorte opleiding); Bevordering GR 25/6/2001 Volgen 1-jarige opleiding 2002-2003 Subsidies : 40% van loonkost gedurende 4 jaar 2. Ervaringen Nieuwe (onafhankelijker) positie GSA (?) Support door RWO wordt afgebouwd Nieuwe samenwerkingsverbanden (Atrium, collegagroep) Vele bijkomende andere sectorale wetgeving Je neemt als GSA deel aan het beleid

10 Voorwaarden tot ontvoogding 1.Gemeentelijk Structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister

11 Vergunningenregister Omvat : –Bouwvergunningen (5484) –Verkavelingsvergunningen (284) –Stedenbouwkundige attesten (30) –Planologische attesten (7) –Bouwmisdrijven (55) Vanaf 1962 (invoering wetgeving stedenbouw).

12 Vergunningenregister

13 Ingevoerd in periode 2000-2006 door eigen personeel (4 pers.) Goede ondersteuning nodig door software nl. Schaubroeck en EDL (nu Orbit) Goedkeuring : –Oude verkavelingen voor 22/12/1970 op 10/2/2003 –Vaststelling CBS 09/12/2009 (na controle RWO)

14 Vergunningenregister ervaringen : –Goed bewaarde registers tot voor 1962 –Opzoeken juiste ligging soms problematisch (gewijzigde straatnamen, huisnummering) –Aankoop nodige software –Invoeren gegevens is heel arbeidsintensief; is met eigen personeel uitgevoerd ! –subsidies heel beperkt

15 Vergunningenregister Vervolg : –lokaal steeds up-to-date en precies; –bij digitaal doorsturen (maandelijks) van gegevens naar Urbain en EPB steeds automatische controle –doorsturen gegevens naar RWO slechts 6- maandelijks –Herintekenen contouren op andere onderlaag

16 Vergunningenregister –Tot nu toe ingetekend op Kadasterplannen –Deze verschuiven echter elk jaar van positie –Gevolg : uittreksels bevatten soms gegevens van aanpalende percelen telkens bijkomende controle noodzakelijk ! –Nieuwe onderlaag GRB verplicht vanaf 1/7/2015 –omzetting kost ± 5082 euro

17 Ligging volgens kadaster

18

19

20 Ligging volgens GRB

21

22 Voorwaarden tot ontvoogding 1.Gemeentelijk Structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister

23 Register Onbebouwde Percelen Onderverdeeld in percelen gelegen in verkavelingen (82) en in woongebied (91) Eerste verplichte opmaak rond 1980, updates in 1997, 2003/2004, 2007, 2010, 2012, 2013 Goedgekeurd op 02/07/2008 Subsidies : 2500 euro + 0,5 euro/perceel Invoeren in RWO Data Manager

24 Register Onbebouwde Percelen

25 Ervaringen : –Bepalen onbebouwde percelen : Eigen handleiding via ArcMap Handmatige controle steeds noodzakelijk –Geen linken met andere databanken (dubbel invoeren gegevens, bijhouding) –Invoering belasting politiek gevoelig Vervolg : –Lokaal niet digitaal beschikbaar tenzij aankoop software –Noodzaak bijhouding ? Geen belasting in Pittem

26 Voorwaarden tot ontvoogding 1.Gemeentelijk Structuurplan 2.Stedenbouwkundig ambtenaar 3.Vergunningenregister 4.Register Onbebouwde Percelen 5.Plannenregister

27 Plannenregister Conform verklaard op 24/02/2014 Omvat : –Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) (17) –Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) (2) –Gewestplan (1) –Stedenbouwkundige verordeningen (7) –Rooilijnplannen (41) (niet verplicht) –Onteigeningsplannen (14) (niet verplicht) –Beschermde monumenten (3) (niet verplicht)

28 Plannenregister Ervaringen : –Goedkeuring : processie van Echternach; problemen met software, gewijzigde richtlijnen, trage opvolging RWO –Kans om verouderde plannen af te schaffen (BPA’s, onteigeningsplannen, rooilijnplannen) Vervolg : –Ingetekende contouren dienen aangepast aan migratie van Kadasterplannen naar het GRB; –Bijhouding : het bezorgen van contouren via het GRB-skeletbestek op te leggen in lastenboek;

29 Plannenregister Subsidies : planneninventariscontourenoverzichtforfaitairPer plan Analoog analoog 619,7312,39 digitaal analoog 1239,4712,39 digitaal 3718,4024,79 Digitaal + gegeorefereerd en rasterformaat 3718,4037,18

30 Terugblik Waarom keuze tot al of niet ontvoogding? PLUS –Meer zelfstandigheid –Lokaal bestuur kent situatie beter –Snellere afhandeling dossiers –Ontwikkelen eigen visie MIN –Grotere druk op GSA en bestuur –Minder back-up in kleinere gemeenten –Afwezigheden direct voelbaar

31 Terugblik –Inzet GIS grote meerwaarde en tijdswinst Plaats van Pittem in GIS-monitor: momenteel (type) 2 op 5 : Beperkt aantal GIS-gebruikers, vaak in één of 2 beleidsdomeinen GIS zit op enkele eilanden, vaak bij individuele medewerkers Enkel raadplegen van digitale geografische gegevens Geen GIS-coördinatie, GIS-overleg of GIS- beleidsplan

32 Vooruitblik Digitalisering? –Visie qua dienstverlening front- en back-office –Diensten integreren via procesbeschrijvingen –Digitaal loket uitbouwen –Steun bestuur, secretaris en medewerkers vereist –Veel oppositie te overwinnen (personeel/tijd, motivatie, software)

33 Oplossing ?


Download ppt "De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert – stedenbouwkundig ambtenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google