De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ePortfolio een meerwaarde? Roger Henssen Projectleider ePortfolio Team Leven Lang Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ePortfolio een meerwaarde? Roger Henssen Projectleider ePortfolio Team Leven Lang Leren."— Transcript van de presentatie:

1 Het ePortfolio een meerwaarde? Roger Henssen Projectleider ePortfolio Team Leven Lang Leren

2 Wat was/is een Portfolio?  het woord portfolio stamt af van "portare“ = dragen en "foglio“ = blad  het komt uit de wereld van kunst & cultuur en betekent "draagmap voor grote tekeningen, schema's enzovoort“  De draagmap heeft de laatste jaren plaatsgemaakt voor een digitaal of elektronisch portfolio  het ePortfolio  In Nederland vele verschijningsvormen en verschil in de gebruikte terminologie

3 Definitie ePortfolio (bron: Kennisnet ICT op school, 2007) Een ePortfolio of elektronisch portfolio is een verzameling van doelgericht bij elkaar gebrachte gegevens en documenten (bestanden), die wordt beheerd door het lerende en/of werkende individu. Het doel van het samenstellen van een ePortfolio is het tonen van de bereikte resultaten (en eventueel het leerproces) aan anderen.

4 Doelstelling ePortfolio  Ontwikkelings/reflectie portfolio  Beoordelingsportfolio (assessment portfolio)  Presentatieportfolio (CV of showcase)

5 Waar wordt het toegepast?

6 In het onderwijs  digitale ondersteuning van het leerproces  veelal verweven in de Elektronische Leeromgeving (ELO)  interne focus  geen of beperkte uitwisseling

7 Bij arbeidsbemiddeling  Ondersteunen van het intake- en bemiddelings- proces  Betere en snellere matching

8 In het bedrijfsleven  Beoordeling, begeleiding en bewustere competentie-ontwikkeling van medewerkers (ontwikkelingsgericht)  Matching van vraag (functieprofiel) en aanbod (mensprofiel) zowel intern als op de arbeidsmarkt  Ondersteunen en versnellen EVC en EVP trajecten  Outplacement

9 Strategie en de rol van HR  Wat is de unieke kracht van de organisatie?  Hoe zet ik deze kracht zo optimaal mogelijk in?

10 HR onderwerpen  Werving en Selectie  Ontwikkeling  Strategische personeelsplanning

11 Werving en selectie  Moet snel en efficiënt (cost of hire)  Quality of hire

12 Ontwikkeling  Weten wat iemand kan  Weten wat iemand nog meer zou kunnen

13 Strategische personeelsplanning  Weten welke eigenschappen belangrijk zijn voor de organisatie  Weten welke talent al “in huis” is

14 Inzicht ePortfolio

15 Onderdelen van het ePortfolio 1.De gegevensstandaard

16 NEN 2035

17 Onderdelen van het ePortfolio 2.De applicatie met de gewenste functionaliteiten.

18 2. Applicatie

19 Onderdelen van het ePortfolio 3.Aanvullende inhoud zoals: (psychologische) testen, vacaturebank (intern en/of extern) matchingmodule competentiematcher functieprofielen of kwalificaties 360°feedback kwaliteitsregister taalportfolio testimonials nieuws webshop et cetera…………

20 Totaal

21 De 10 geboden van het ePortfolio 1.Het individu is eigenaar van het ePortfolio 2.Het individu kiest voor de “bewijsvoeringsmethode” in zijn/haar ePortfolio 3.Organisaties waarin gewerkt/geleerd wordt stellen zich als ketenpartner richting individu en richting elkaar op. 4.Een ePortfolio moet het gebruik in meerdere domeinen ondersteunen 5.Een ePortfolio moet kunnen verwijzen naar bronnen buiten zichzelf (is een virtueel dossier)

22 6.ePortfolio’s zijn exporteerbaar en importeerbaar 7.Uitwisseling van ePortfolio's geschiedt op basis van de NEN 2035 8.Een ketenpartner moet alle door het individu aangeboden informatie van het ePortfolio opslaan en beschikbaar houden 9.Ketenpartners borgen de vertrouwelijkheid en integriteit 10.Ketenpartners houden zich aan eventuele (wettelijke) bewaartermijnen

23 Bedrijf  het maken van goed functie- of competentieprofiel  de medewerker faciliteren bij het werken aan de competenties  eerlijke en duidelijke feedback aan medewerker geven  budgetruimte, dit is niet altijd geld, denk ook aan stages of delegeren van werkzaamheden  medewerker is bewuster van zijn kunnen

24 Medewerker  maken ePortfolio is zeker voor mensen die al langer werken geen kleinigheid  eenmaal gevuld kost het weinig tijd, het kost wel discipline  het maakt trots en bewuster van het eigen kunnen  beter “tailor made“ solliciteren  snellere doorloop bij een EVC of EVP procedure

25 Landelijke Stakeholders

26

27 Meerwaarde of niet? Om nu en in de toekomst te overleven en te kunnen concurreren, moet je als organisatie kunnen blijven beschikken over voldoende mensen, met de juiste kennis en vaardigheden, op het juiste tijdstip. Door de krimp van de beroepsbevolking komt er meer druk te staan op de inzetbaarheid van mensen en de beste ‘job to person’ match. Om deze match te kunnen blijven maken en schommelingen op de arbeidsmarkt te kunnen opvangen zijn organisaties gebaat bij meer inzicht in de gevraagde competenties. Dit in relatie tot behaalde en te ontwikkelen competenties van hun (potentiële) medewerkers. Het ePortfolio helpt hierbij.

28 Stappen invoering/implementatie  Waarom waarvoor?  Draagvlak creëren  Voorbereiden implementatie  Uitrol ePortfolio  Daadwerkelijk gebruik  Monitoren

29 Vragen


Download ppt "Het ePortfolio een meerwaarde? Roger Henssen Projectleider ePortfolio Team Leven Lang Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google