De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenplanningaanpassing 2014-2019_1 & budget 2015 gemeenteraad 17 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenplanningaanpassing 2014-2019_1 & budget 2015 gemeenteraad 17 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplanningaanpassing 2014-2019_1 & budget 2015 gemeenteraad 17 december 2014

2 Inleiding Situering :  2014 : beleids- en strategisch plan 2014-2019 ↓ omgevingsanalyse, bewonersbijeenkomsten, adviesraden, politieke progamma’s, financiële mogelijkheden ↓ Meerjarenplan 2014-2019 -strategische beleidsnota -financiële vertaling ↓ Nu 2015 : kleine update MJP & Budget 2015

3 Inleiding Het gemeentelijke beleid werd geclusterd in 5 beleidsdomeinen die verder worden onderverdeeld in beleidsitems  Algemene financiering (fiscaliteit, … )  Algemeen bestuur (ondersteunende diensten zoals secretariaat, financiële dienst, ICT, personeelsdienst, dienst bevolking, politie, brandweer, eredienst, …)  Wonen en duurzame leefomgeving (milieu, ruimtelijke planning, …)  Wegen, mobiliteit en infrastructuur (wegen, begraafplaatsen, …)  Vrije tijd en welzijn (sport, jeugd, cultuur, bib, welzijn, …) Beleid is ook geclusterd in doelstellingen (14 prioritaire) op hun beurt vertaald in acties die lopen van 2014-2019 2015 : kleine actualisering/update MJP en budget 2015

4 MJP – update doelstellingen algemene financiering Uitgangspunten aanpassingen MJP en budget 2015 : Meevallers : Daling exploitatie KF/brandweer (circa + €150.000) Niet-indexering lonen (circa +50.000/j) Daling leninglasten (schrapping voorziene lening van €1.3 mio) (+€100.000/j) – financiering met eigen middelen! Tegenvallers (besparingen Federale + Vlaamse Overheid) : Hervorming Geco-stelsel – premies/werkgevers bijdrage (-€82.000/j) Besparingen Vlaamse Overheid in VrijeTijds-sector (-€9.000/j) Herraming door FOD Fin opc PB (-€100.000/J en -€312.000/2014!) Lagere raming Vlaams Gemeentefonds (-€50.000/j) Verlaging fed bijdragen a politiezone (-€21.000/2015 = +4% expl. toel.) Te verwachten : stijging electr. tarieven, vennootschapsbelasting Dividenden : kost ????

5 MJP – update doelstellingen algemene financiering (1)Een gezond financieel beleid MJP : Verkoop pastorijen - iets sneller dan gepland (SDB+Roborst= €750.000) Politie en brandweer : investeringen apart betoelagen (verbetering AFM) + schuldenvrij houden ervan B 2015 : Politiezone : € 528.087 ( +7.8% excl inv ) Brandweer : € 188.606 + 44.967 (-21,5%) Eredienst : € 41.123 (-56%)

6 MJP – update doelstellingen algemeen bestuur (2)Klantgerichte en efficiënte organisatie en dienstverlening MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : verhuis OCMW en bundeling diensten op 1 locatie (datum 1/3/2015), aankoop software voor verschaffen notariële inlichtingen (plannen/vergunningregister nu klaar) (3)Klantgerichte, transparante communicatie MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : nieuwe website (4)Lokale economie, middenstand en toerisme MJP : Geen substantiële wijzigingen

7 MJP – update doelstellingen wonen en duurzame leefomgeving (5)Milieu MJP : erosiebestrijdingswerken Beekmeers (‘15) en Heufkensstraat (’16) B 2015 : dossier Beekmeers (€150.000-subs €100.000) afvalverwerking : €566.622 (exclusief personeelskost & afhankelijk van afvalgedrag burger) (6)Woonbeleid MJP : Geen substantiële wijzigingen (7)Zuivering van afvalwater MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : TMVW-annuïteit (50j) : €285.450 (+€100.000)

8 MJP – update doelstellingen Mobiliteit, wegen, infrastructuur, publieke ruimte (8)Wegenis en infrastructuur MJP: Aanpak problematiek grondopslag (’15-’16) Begraafplaatsproblematiek ( Nederzwalm) (‘15) B 2015 : schoolomgevingen Hund en SML (€1,3mio-subs €865.000), slijtlagen (€150.000), fietspad Wijlegembeek (€200.000-subs €50.000), opstart landinrichting Neerwelden, begraafplaatsproblematiek Nederzwalm, Roborst ( fase1 €918.000-subs€500.000) (9)Gebouwen (verspreid over diverse beleidsdomeinen) Restauratie/herbestemming kerkgebouwen : verhoging enveloppe (toevoeging besparingen exploitatie aan investeringen)

9 MJP – update doelstellingen Vrije tijd en welzijn (10)Jeugd MJP : Geen substantiële wijzigingen (11)Cultuurbeleid MJP : Geen substantiële wijzigingen (12)Sport MJP : Geen substantiële wijzigingen (13)Bibliotheek MPJ : Geen substantiële wijzigingen (14)Algemeen welzijn MJP : Geen substantiële wijzigingen B 2015 : OCMW : € 347.443 ( +3.7% = zoals voorzien in oorspronkelijk MJP )

10 MJP – update financiële nota Resultaat op kasbasis 201420152016201720182019 I. Exploitatiebudget (B-A) 810.314,13806.104,45551.854,45536.406,01513.641,40481.588,09 A. Uitgaven 6.456.978,376.452.319,266.685.515,496.807.563,396.929.752,207.089.326,31 B. Ontvangsten 7.267.292,507.258.423,717.237.369,947.343.969,407.443.393,607.570.914,40 II. Investeringsbudget (B-A) -3.117.711,50-1.925.100,00-1.461.674,91-1.825.000,00-835.000,00-315.000,00 A. Uitgaven 3.367.711,503.241.100,002.729.174,911.825.000,00835.000,00315.000,00 B. Ontvangsten 250.000,001.316.000,001.267.500,000,00 III. Andere (B-A) -287.962,00-316.900,63-313.947,80-277.423,20-272.219,96-278.297,67 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.595.359,37-1.435.896,18-1.223.768,26-1.566.017,19-593.578,56-111.709,58 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 7.579.983,205.181.978,433.746.082,252.522.313,99956.296,80362.718,24 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.984.623,833.746.082,252.522.313,99956.296,80362.718,24251.008,66 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.300.000,001.000.000,000,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 1.300.000,001.000.000,000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.684.623,832.746.082,252.522.313,99956.296,80362.718,24251.008,66 Autofinancieringsmarge 201420152016201720182019 I. Financieel draagvlak (A-B) 884.121,61852.669,52595.261,31575.551,36549.368,91514.011,88 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 361.769,48363.465,70357.354,66316.568,55307.947,47310.721,46 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 522.352,13489.203,82237.906,65258.982,81241.421,44203.290,42

11 Budget – Exploïtatie-uitgaven 2015: (€6.452.319) spreiding per soort kost

12 Budget 2015 – exploïtatie-uitgaven spreiding per beleidsdomein

13 Budget 2015 – exploïtatie- ontvangsten 2015: €7.258.423

14 MJP aanpassing/budget 2015 : OCMW-ZWALM

15 MJP/budget 2015 OCMW update doelstellingen In het sociale beleid van de gemeente speelt het OCMW een belangrijke rol. In het MJP OCMW zitten geen substantiële wijzigingen tegenover de oorspronkelijke versie 2014 Verhuis zit op schema en gepland voor 1/3/2015 Nieuw is ook opbrengst erfpacht stuk grond aan Huize Roborst (verplichting tot aanleg parking – €4600/j Vraag is ook wat impact zal zijn van allerlei besparingsmaatregelen van hogerhand inzake bijvoorbeeld werkloosheid en doorschuif naar OCMW

16 MJP – update 2015 Resultaat op kasbasis 201420152016201720182019 I. Exploitatiebudget (B-A) 0,0010.470,0911.406,9012.641,5413.240,9914.580,25 A. Uitgaven 876.184,48895.115,30912.459,78935.421,78958.872,78982.412,78 B. Ontvangsten 876.184,48905.585,39923.866,68948.063,32972.113,77996.993,03 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 335.000,00347.443,23352.602,72363.255,12373.384,77383.954,83 2. Overige 541.184,48558.142,16571.263,96584.808,20598.729,00613.038,20 II. Investeringsbudget (B-A) -78.000,00-25.000,00-5.000,00 A. Uitgaven 78.000,0025.000,005.000,00 B. Ontvangsten 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -78.000,00-14.529,916.406,907.641,548.240,999.580,25 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 529.684,07425.281,46410.751,55417.158,45424.799,99433.040,98 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 451.684,07410.751,55417.158,45424.799,99433.040,98442.621,23 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 12.500,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 12.500,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 439.184,07398.251,55404.658,45412.299,99420.540,98430.121,23 I. Financieel draagvlak (A-B) 218,0010.692,0911.632,9012.872,5413.476,9914.821,25 A. Exploitatieontvangsten 876.184,48905.585,39923.866,68948.063,32972.113,77996.993,03 B. Exploitatie-uitgaven excl kosten schulden (1-2) 875.966,48894.893,30912.233,78935.190,78958.636,78982.171,78 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 0,0010.470,0911.406,9012.641,5413.240,9914.580,25

17 Budget – Exploïtatie-uitgaven 2015: (€895.115) spreiding per soort kost

18 Budget – Exploïtatie-ontvangsten 2015: (€905.115) spreiding per soort kost


Download ppt "Meerjarenplanningaanpassing 2014-2019_1 & budget 2015 gemeenteraad 17 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google