De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vuurtypen Beuktype Bronwatertype Hulsttype Ijzerhardtype Kerspruimtype

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vuurtypen Beuktype Bronwatertype Hulsttype Ijzerhardtype Kerspruimtype"— Transcript van de presentatie:

1 Vuurtypen Beuktype Bronwatertype Hulsttype Ijzerhardtype Kerspruimtype
Reuzenbalsemientype Wijnstoktype zomereiktype

2 Opdracht Bij het bespreken van de typen:
Denk aan concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld Noteer deze kort bij het type Denk aan welke aspecten je bij jezelf herkent

3 Beuk Fagus sylvatica

4

5 Beuktype p. 13 = Door kritische houding neg. ingesteld, snel geïrriteerd, gedraagt zich tegendraads Idealiseert, maar is tegelijkertijd onverdraagzaam en heeft geen begrip voor anderen Gesprekken gaan snel richting discussie of kritiek spuien Is onverdraagzaam, valt overal over Snel een oordeel vellend, maar ziet eigen tekortkomingen niet. Kortzichtigheid Verblind door eigen opvattingen en ideeën Ergert zich voortdurend a anderen, stoort zich snel a iets Komt kwetsend en vernederend over. VOELT ZICH SUPERIEUR

6 Affirmaties Het beuktype kan met positieve gedachten werken om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik geloof in de goedheid van anderen Ik zie in alles het goede Ik leer elke dag beter om de zaken te laten zoals ze zijn en het goede erin te zien. Ik kan steeds beter kritiek loslaten. Ik draag mijn medemensen een warm hart toe. => Verdraagzaamheid, positieve levenshouding, meeleven, gevoel van verbondenheid

7 Bronwater

8 Bronwatertype p. 18 = vanuit idealistische instelling streven naar een leven van volmaaktheid en onbereikbare idealen, vanuit hoge morele eisen en om een goed voorbeeld voor anderen te zijn Starre principes met hoge idealen, welke zij ook effectief nastreven Krampachtige wijze in denken en handelen Houden zich strikt aan zelfopgelegde regels. Hard voor zichzelf en anderen Zelfverloochening (verdringen eigen persoonlijkheid) Onbuigzaam zijn, geen compromissen sluiten Egocentrische instelling Strenge zelfdiscipline Alles voelt als een plicht Vastklampen aan regels en voorschriften

9 Affirmaties Positieve gedachten voor het Bronwatertype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik heb waardering voor de kleine dingen en geneugten uit het leven Ik kan elke dag beter mijn hart en mijn gevoel volgen Ik streef naar innerlijk en zachtmoedig geluk Het bronwatertype heeft, in evenwicht, volgende positieve kwaliteiten in zich: Leven met haalbare idealen Gedreven door ideeën en idealen Streeft naar een betere wereld Streeft naar innerlijk geluk Bezit een warme levensvreugde die steunt op voldoening Stelt eerlijkheid voorop in denken en handelen

10 Hulst Ilex aquifolium

11 Hulsttype p. 23 = gevoelens en gedachten van jaloersheid, afgunst, wraak en achterdocht. Waardoor er innerlijke lijden is. Jaloersheid als reactie op angst om iets te moeten missen, tekort te komen, … Bang dat een ander het beter doet Leed of spijt doordat iemand anders iets goeds bezit of te beurt valt. Een vuurtype neemt gemakkelijk wraak, iemand terugpakken omdat deze hem leed of pijn heeft gedaan Achterdochtig zijn: gebrek aan vertrouwen door gevoelens van tekort komen De persoon is er lichamelijk dan wel geestelijk van aangedaan. Wordt gekweld door negatieve gedachten en gevoelens. Anderen bang maken om de eigen dominante positie te handhaven. De stuipen op het lijf jagen. Woede of woede-uitbarsting , haat Leedvermaak Jaloezie is gebaseerd op angst

12 Affirmaties Positieve gedachten voor het Hulsttype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik stel mijn hart en mijn positiviteit voor iedereen open Ik laat anderen delen in mijn vreugde en leer delen in de vreugde van anderen Ik voel me steeds meer verbonden met een open wereld vol liefde en goedheid Ik versterk mijn zachte kant en toon meer begrip voor anderen Positieve kwaliteiten (in evenwicht): Is in alle omstandigheden bereid zich in te zetten Gelooft in het goede van anderen Troost en steun voor anderen Zijn handelen wordt gestimuleerd vanuit een oprecht gevoel Vreugde door het succes van anderen, deelt vreugde

13 Ijzerhard Verbena officinalis

14 IJzerhardtype p. 28 = een te sterke wil, een ijzeren wil, en van opdringerig karakter. Omgeving willen overtuigen van hun starre principes en ideeën. Het vurigste vuurtype binnen de bloementypen Karakter en sterke wilskracht Opdringerig en het grootste woord voerend Missionarissen, predikanten Zich ongevraagd bemoeien, en onbegrip als ze niet gehoord worden Overdreven enthousiast Slagzin, betoging, manifestatie Overactieve geest komt niet tot rust Uiterst gespannen type Veeleisend voor zichzelf (roofbouw) Burn-out komt veel voor Ergernissen bij onvoldoende vooruitgang

15 Affirmaties Positieve gedachten voor het IJzerhardtype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik ga op een beheerste manier om met mijn energie Ik zet me in voor haalbare doelen en toon begrip voor andermans mening Ik wik en weeg mijn woorden zodat ik mensen niet onnodig kwets. Ik draag mijn idealen over op een zachte wijze over aan hen die er zich voor open stellen. Positieve kwaliteiten, bij evenwicht: Een zeer sterke wil en inzet Komt voor het goede doel op, idealisme Gevoelig voor maatschappelijke wantoestanden Bewust van andermans mening, maar met respect daarvoor Enorm enthousiasme en overtuigend kunnen zijn

16 Kerspruim Prunus cerasifera Ehrh

17 Kerspruimtype p. 32 = een overbelaste geest, onbeheerste angst om het verstand te verliezen. Vertwijfeling. Is in totale fysieke of emotionele uitputting en vreest het verstand te verliezen Angst voor het verlies van zelfbeheersing: ontvlambaar en zichzelf niet meer in de hand houden Angst om de greep op de eigen persoonlijkheid te verliezen Angst om overmand te worden door pijn of verdriet Verkeert in totale chaos, innerlijke spanning en verkramping Onbeheerst, driftaanval, emotionele uitbarsting, hysterie De vrees iets ergs te doen tegen eigen wil Agressie, gewelddadige opwellingen Het gevoel hebben elk moment te kunnen exploderen Het element vuur werkt hier verwoestend

18 Affirmaties Positieve gedachten voor het Kerspruimtype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik ga bewust om met mijn energie Ik weet dat ik al mijn doelen beheerst kan bereiken Ik geniet van mijn innerlijke harmonie Ik straal een warm gevoel van goedheid en rust uit Ik laat alle angsten uit mij vloeien en bouw zelfverzekerdheid uit Positieve kwaliteiten, in evenwicht: Diepe innerlijke kracht, durf en doorzettingsvermogen Rust en innerlijke kalmte Openheid

19 Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera

20 Reuzenbalsemientype p. 36
= ongeduldig, snel denken en handelen, en liefst alleen werken op eigen tempo Ongeduldig: wacht niet, begint meteen Geeft antwoord voor de vraag volledig is gesteld Kunnen niet omgaan met tijd, een verkeerd tijdsgevoel Lichaamstaal: heftige en onbeheerste bewegingen (snel, snel) Ergert zich dood aan wachten Erg prikkelbaar bij bemoeienissen van buitenaf Gespannen leven door gejaagdheid Altijd gehaast Egocentrisch Ergeren aan anderen (traagheid) Vergt veel van zichzelf, doet liever alles zelf, dwingt zichzelf tot veel doen op korte tijd (=> uitputting, teleurstelling)

21 Reuzenbalsemientype p.36
Opzij, opzij, opzij, Maak plaats, maak plaats, maak plaats, Wij hebben ongelofelijke haast Opzij, opzij, opzij, Want wij zijn haast te laat, Wij hebben maar een paar minuten tijd We moeten rennen, springen, vliegen, Duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan We kunnen nu niet blijven, We kunnen nu niet langer blijven staan

22 Affirmaties Positieve gedachten voor het Reuzenbalsemientype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik richt mijn energie op rust en ontspanning Ik neem de tijd om mijn taken uit te voeren Ik stem mijn levensritme af op een rustiger tempo en leer daarvan genieten Ik laat stilte toe in mijn leven Ik laat ieder zijn eigen weg volgen en blijft daar rustig bij Positieve kwaliteiten, bij evenwicht: Gaat bewust om met tijd, goed tijdmanagement Toont begrip voor het tempo van anderen, en gestelde doelen Is in staat de eigen gedrevenheid gunstig te benutten Heeft een warme uitstraling met begrip voor anderen

23 Wijnstok Vitis vinifera

24 Wijnstoktype p. 41 = heerszuchtige dominantie, overheerst zonder rekening te houden met anderen. Verwacht onvoorwaardelijke gehoorzaamheid Houdt geen rekening met anderen, maar dwingt anderen bevelen uit te voeren Regeert met harde hand, legt eigen wil aan anderen op, dictatoriaal. Tirannie. Honger naar macht en overheersing Anderen kleineren om macht te vergaren Dulden geen tegenspraak of tegenwerking Onbuigzaam, sterke wilskracht. Zelden compromissen Roem, eer, bekendheid nastreven. Erkenning Vaak getalenteerde persoonlijkheden Taaie volhouders met grote zelfzekerheid Meedogenloos, hard en wreed. Kent geen medelijden Niet met mensen begaan, heeft geen oog voor anderen

25 Affirmaties Positieve gedachten voor het Wijnstoktype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Ik stuur mijn energie in een positieve richting Ik ben me bewust een goed leider te zijn Ik besef dat iedereen recht heeft om zijn eigen leven te leiden (lijden?) Mijn hart en mijn gevoel tonen mij de goede weg Positieve eigenschappen, bij evenwicht: Gelooft in zichzelf, kent geen twijfel. Slaat zich door alles heen. Doet alles doelmatig, en vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel Goede leider, vooral in noodsituaties. Zeer betrouwbaar en neemt de goede beslissingen. Bekwaam en zelfverzekerd Talentvolle persoonlijkheid Positieve wilskracht

26 Zomereik Quercus robur

27 Zomereiktype p. 46 = koppige doorzetters, volhouders die blijven vechten voor het doel. Geven niet op, gunnen zichzelf niets. Gedreven door plichtsgevoel Negeren rustpauzes (tijdsverlies) Overschrijden fysieke en emotionele grenzen Geen tijd om ziek te zijn Onvermoeibaar, ziet nergens tegen op. Blijft doorzetten. Toont zijn zwakke kanten niet, nooit klagen Bij tegenslagen of mislukkingen: verhogen van inzet Plichtsgevoel en bemoeizucht vanuit idealisme Roofbouw op lichaam plegen: inzinking, burn-out, uitputting, hartinfarct, …

28 Affirmaties Positieve gedachten voor het Zomereiktype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen Ik neem mijn tijd en bouw rustpauzes in Ik leer steeds beter relativeren om mezelf niet voorbij te lopen Ik neem op tijd en stond mijn rust en ontspanning Alles komt op de juiste tijd en op het goede moment Positieve kwaliteiten, bij evenwicht: Krachtige personen op wie men zich kan verlaten, in alle omstandigheden. Steunpilaar voor de omgeving Bewust handelen, in rust, overtuigend en gestructureerd Standvastig zijn, een ruggengraat hebben Positieve wilskracht Plichtsbewust Eerlijk, moed en opoffering Levert de beste prestaties

29 Affirmaties Positieve gedachten voor het Zomereiktype om de werking van de Bachremedie behandeling te ondersteunen: Fysiek en emotioneel uitzonderlijk sterk, gaat in alle opzichten lang mee.


Download ppt "Vuurtypen Beuktype Bronwatertype Hulsttype Ijzerhardtype Kerspruimtype"

Verwante presentaties


Ads door Google