De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operatie BRP Tribune Operatie BRP 4 december 2014 Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Context, aanpak en stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operatie BRP Tribune Operatie BRP 4 december 2014 Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Context, aanpak en stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Operatie BRP Tribune Operatie BRP 4 december 2014 Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Context, aanpak en stand van zaken

2 Operatie BRP |2 het concept achter de BRP Operatie BRP aanpak planning stand van zaken (mogelijke) betrokkenheid gemeenten waar vindt u meer informatie Agenda

3 Operatie BRP |3 de BRP is onderdeel van het stelsel van basisregistraties de BRP bevat (in de regelgeving aangewezen) authentieke gegevens, waarvoor sprake is van verplicht gebruik verplicht terugmelden bij gerede twijfel (voor daartoe aangewezen organisaties) de BRP kent 403 gemeenten als bijhouder de Minister van BZK als bijhouder (niet- ingezetenen) enkele duizenden afnemers Stelsel van basisregistraties

4 Operatie BRP |4 Het grote aantal (verplichte) gebruikers vereist een registratie die: kwalitatief hoogwaardige gegevens bevat een zeer hoge beschikbaarheid heeft veilig is qua gegevensset goed aansluit op de systemen en processen van de afnemers Eisen aan de BRP

5 Operatie BRP |5 Operatie BRP realiseert: een basisregistratie personen die 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar is met een hoge verwerkingscapaciteit directe verwerking van wijzigingen optimale vastlegging van relaties door centrale opslag van gegevens Het is mogelijk persoonsgegevens snel en in grote aantallen uit de BRP op te vragen Doelstellingen Operatie BRP

6 Operatie BRP |6 Het concept achter de BRP De BRP in één oogopslag

7 Operatie BRP |7 Bijhouding in meer detail

8 Gemeenten gebruiken voor de bijhouding een zogenoemde burgerzakenmodule (BZM) specificaties BZM opgesteld door VNG/KING realisatie BZM’s door vijf leveranciers De gemeente kan met een BZM ongeveer 80 verschillende bijhoudingen in de BRP uitvoeren Operatie BRP |8 Bijhouding door gemeenten

9 Operatie BRP |9 Leveren in meer detail

10 Afnemers kunnen op twee manieren op de BRP aansluiten direct, door hun eigen systemen aan te passen aan de nieuwe leveringsfunctionaliteiten door gebruik te maken van de diensten van een bewerker (waarbij mogelijk ook systeemaanpassingen nodig zijn) Een afnemer kan gebruik maken van raadplegingen, synchronisatie-berichten en selecties Operatie BRP |10 Aansluiten op de BRP door afnemers

11 Operatie BRP |11 Totaaloverzicht

12 Het BRP Opleveringsplan beschrijft hoe we de BRP gaan realiseren en implementeren. Het plan kent vijf stappen: Stap 1: Ontkoppelen GBA Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen Stap 3: Leveren met de BRP Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen Stap 5: Einde GBA-stelsel Operatie BRP |12 BRP Opleveringsplan

13 Stap 1: Ontkoppelen GBA ontkoppelen afnemende processen binnen gemeenten van “eigen GBA” zaak voor gemeenten en hun leveranciers KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip) Operatie BRP |13 BRP Opleverplan Productie

14 Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen Operatie BRP |14 BRP Opleverplan GBA-V Oude datamodel BRP Nieuwe datamodel Persoonslijsten Leveringen Persoonslijsten + Baseline 1 Controle (initiële vulling én bijhouding) Test Initiële vulling

15 Operatie BRP |15 BRP Opleverplan GBA-VBRP Leveringen GBA stijl Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Controle Test Persoonslijsten + Baseline 1 Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien)

16 Operatie BRP |16 BRP Opleverplan Einde stap 3: Uitzetten GBA-V GBA-V BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Productie Persoonslijsten + Baseline 1 Baseline 1 Centralisatie Nieuwe datamodel

17 Operatie BRP |17 BRP Opleverplan Stap 4: Bijhouden met de BRP BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Bijhouding obv processen (+ Baseline 2) Persoonslijsten + Baseline 1 Productie Baseline 2

18 Operatie BRP |18 BRP Opleverplan Stap 5: Einde GBA stelsel BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Bijhouding o.b.v. BRP-processen Persoonslijsten + Baseline 1 Productie

19 Operatie BRP |19 De dienstencatalogus beschrijft de diensten die voor afnemers beschikbaar zijn: raadplegingen mutatieberichten selecties Afnemers, dus ook gemeenten in de rol van afnemer, moeten zelf bepalen welke diensten zij willen gebruiken (waarvoor zij dan wel geautoriseerd moeten zijn) Dienstencatalogus

20 Operatie BRP |20 BOP StapOpleveringPlanning/oplevering Stap 2Initiële vulling data base, verwerken GBA-V bijhoudingen, GGO viewer Opgeleverd voor acceptatie: november 2014 (volgens planning) Start schaduwdraaien met migratievoorzieningen In mei 2014 tests met productiedata gestart Stap 3Mutatielevering (BRP+LO3)Q3 2015 BevragingQ4 2015 SelectiesQ4 2015 Stap 4BijhoudingQ4 2016 Aansluiten gemeenten en afnemers: 2017 en 2018 Planning

21 Software 2.1 en 2.2 opgeleverd “gereed voor test” Proefconversies met productiedata verlopen goed en worden periodiek herhaald tot in productie gaan Systeem- en integratietest voor stappen 2.1 en 2.2 is afgerond Acceptatietest voor deze stappen is inmiddels gestart Onderhanden: opstellen specificaties en bouw van de functionaliteit voor BOP-stappen 3.1, 3.2, 4.1 Kwaliteit gegevens (Baseline 1 en 2) – straks meer LO BRP 1.0 vastgesteld (zie website), bevat gegevensset BRP Leveranciers BZM en afnemerssystemen testen in de proeftuinomgeving berichtconcepten en koppelvlakspecificaties Operatie BRP |21 Stand van zaken

22 Operatie BRP |22 Betrokkenheid gemeenten Gemeenten betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties diensten ondersteuning gemeenten bij (voorbereiding op) aansluiten door KING aandachtspunten in 2014 en 2015 Kwaliteit (Baselines) Stap 1 : Binnengemeentelijke Levering (BGL)

23 Operatie BRP |23 stand Operatie BRP “witte jassen” website: operatiebrp.nl nieuwsbrief (abonneren via website) Meer informatie

24 Operatie BRP Zie ook: www.operatiebrp.nl


Download ppt "Operatie BRP Tribune Operatie BRP 4 december 2014 Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Context, aanpak en stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google