De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tribune Operatie BRP 4 december 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tribune Operatie BRP 4 december 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Tribune Operatie BRP 4 december 2014
Context, aanpak en stand van zaken Tribune Operatie BRP 4 december 2014 Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP

2 het concept achter de BRP Operatie BRP aanpak planning stand van zaken
Agenda het concept achter de BRP Operatie BRP aanpak planning stand van zaken (mogelijke) betrokkenheid gemeenten waar vindt u meer informatie Operatie BRP |

3 Stelsel van basisregistraties
de BRP is onderdeel van het stelsel van basisregistraties de BRP bevat (in de regelgeving aangewezen) authentieke gegevens, waarvoor sprake is van verplicht gebruik verplicht terugmelden bij gerede twijfel (voor daartoe aangewezen organisaties) de BRP kent 403 gemeenten als bijhouder de Minister van BZK als bijhouder (niet-ingezetenen) enkele duizenden afnemers Operatie BRP |

4 Het grote aantal (verplichte) gebruikers vereist een registratie die:
Eisen aan de BRP Het grote aantal (verplichte) gebruikers vereist een registratie die: kwalitatief hoogwaardige gegevens bevat een zeer hoge beschikbaarheid heeft veilig is qua gegevensset goed aansluit op de systemen en processen van de afnemers Operatie BRP |

5 Doelstellingen Operatie BRP
Operatie BRP realiseert: een basisregistratie personen die 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar is met een hoge verwerkingscapaciteit directe verwerking van wijzigingen optimale vastlegging van relaties door centrale opslag van gegevens Het is mogelijk persoonsgegevens snel en in grote aantallen uit de BRP op te vragen Operatie BRP |

6 Het concept achter de BRP
De BRP in één oogopslag Operatie BRP |

7 Bijhouding in meer detail
Operatie BRP |

8 Bijhouding door gemeenten
Gemeenten gebruiken voor de bijhouding een zogenoemde burgerzakenmodule (BZM) specificaties BZM opgesteld door VNG/KING realisatie BZM’s door vijf leveranciers De gemeente kan met een BZM ongeveer 80 verschillende bijhoudingen in de BRP uitvoeren Operatie BRP |

9 Leveren in meer detail Operatie BRP |

10 Aansluiten op de BRP door afnemers
Afnemers kunnen op twee manieren op de BRP aansluiten direct, door hun eigen systemen aan te passen aan de nieuwe leveringsfunctionaliteiten door gebruik te maken van de diensten van een bewerker (waarbij mogelijk ook systeemaanpassingen nodig zijn) Een afnemer kan gebruik maken van raadplegingen, synchronisatie-berichten en selecties Operatie BRP |

11 Totaaloverzicht Operatie BRP |

12 Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen Stap 3: Leveren met de BRP
BRP Opleveringsplan Het BRP Opleveringsplan beschrijft hoe we de BRP gaan realiseren en implementeren. Het plan kent vijf stappen: Stap 1: Ontkoppelen GBA Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen Stap 3: Leveren met de BRP Stap 4: Verwerken BRP bijhoudingen Stap 5: Einde GBA-stelsel Operatie BRP |

13 Productie BRP Opleverplan Stap 1: Ontkoppelen GBA
ontkoppelen afnemende processen binnen gemeenten van “eigen GBA” zaak voor gemeenten en hun leveranciers KING levert ondersteuning (workshop BGL.zip) Operatie BRP |

14 Test Test GBA-V BRP BRP Opleverplan
Stap 2: Conversie en verwerken GBA bijhoudingen Persoonslijsten + Baseline 1 Persoonslijsten GBA-V Oude datamodel BRP Nieuwe datamodel Initiële vulling Controle (initiële vulling én bijhouding) Leveringen Operatie BRP |

15 Test GBA-V BRP BRP Opleverplan
Stap 3: Leveren met de BRP (schaduwdraaien) Persoonslijsten + Baseline 1 Persoonslijsten GBA-V BRP Leveringen GBA stijl Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Controle Operatie BRP |

16 Productie GBA-V BRP BRP Opleverplan Einde stap 3: Uitzetten GBA-V
Baseline 1 Centralisatie Nieuwe datamodel Einde stap 3: Uitzetten GBA-V Persoonslijsten + Baseline 1 GBA-V BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl) Operatie BRP |

17 Productie BRP BRP Opleverplan Stap 4: Bijhouden met de BRP
Baseline 2 Stap 4: Bijhouden met de BRP Persoonslijsten + Baseline 1 Bijhouding obv processen (+ Baseline 2) BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Operatie BRP |

18 Productie BRP BRP Opleverplan Stap 5: Einde GBA stelsel
Persoonslijsten + Baseline 1 Bijhouding o.b.v. BRP-processen BRP Leveringen GBA stijl Leveringen BRP stijl en StUF-BG stijl Operatie BRP |

19 De dienstencatalogus beschrijft de diensten die voor
afnemers beschikbaar zijn: raadplegingen mutatieberichten selecties Afnemers, dus ook gemeenten in de rol van afnemer, moeten zelf bepalen welke diensten zij willen gebruiken (waarvoor zij dan wel geautoriseerd moeten zijn) Operatie BRP |

20 Planning BOP Stap Oplevering Planning/oplevering Stap 2
Initiële vulling data base, verwerken GBA-V bijhoudingen, GGO viewer Opgeleverd voor acceptatie: november 2014 (volgens planning) Start schaduwdraaien met migratievoorzieningen In mei 2014 tests met productiedata gestart Stap 3 Mutatielevering (BRP+LO3) Q3 2015 Bevraging Q4 2015 Selecties Stap 4 Bijhouding Q4 2016 Aansluiten gemeenten en afnemers: en 2018 Operatie BRP |

21 Software 2.1 en 2.2 opgeleverd “gereed voor test”
Stand van zaken Software 2.1 en 2.2 opgeleverd “gereed voor test” Proefconversies met productiedata verlopen goed en worden periodiek herhaald tot in productie gaan Systeem- en integratietest voor stappen 2.1 en 2.2 is afgerond Acceptatietest voor deze stappen is inmiddels gestart Onderhanden: opstellen specificaties en bouw van de functionaliteit voor BOP-stappen 3.1, 3.2, 4.1 Kwaliteit gegevens (Baseline 1 en 2) – straks meer LO BRP 1.0 vastgesteld (zie website), bevat gegevensset BRP Leveranciers BZM en afnemerssystemen testen in de proeftuinomgeving berichtconcepten en koppelvlakspecificaties Operatie BRP |

22 Betrokkenheid gemeenten
betrokken bij besturing Operatie BRP, bij acceptatietest (Expertgroep) en bij afstemming detailspecificaties diensten ondersteuning gemeenten bij (voorbereiding op) aansluiten door KING aandachtspunten in 2014 en 2015 Kwaliteit (Baselines) Stap 1 : Binnengemeentelijke Levering (BGL) Operatie BRP |

23 website: operatiebrp.nl nieuwsbrief (abonneren via website)
Meer informatie stand Operatie BRP “witte jassen” website: operatiebrp.nl nieuwsbrief (abonneren via website) Operatie BRP |

24 Zie ook:


Download ppt "Tribune Operatie BRP 4 december 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google