De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vergeten God. Gangbare beelden van God Voormalig dominee Ton de Ruiter Calvinistisch Evangelisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vergeten God. Gangbare beelden van God Voormalig dominee Ton de Ruiter Calvinistisch Evangelisch."— Transcript van de presentatie:

1 De vergeten God

2 Gangbare beelden van God Voormalig dominee Ton de Ruiter Calvinistisch Evangelisch

3 Tegengif Jos Brink

4 Terug in de tijd…

5 Aurelius Augustinus (345-430) In zijn hoofdwerk Enchiridion (zijn commentaar op de aanhangers van chr. Universalisme: “Het is uiteraard vruchteloos dat sommigen – inderdaad zeer velen- zich laten leiden door louter menselijke gevoelens en de feiten betreffende eeuwige bestraffing van de verdoemden en hun eindeloze, altijddurende ellende betreuren. Zij geloven niet in de realiteit van deze zaken. Niet dat zij tegen de Heilige Schrift ingaan, maar onder invloed van hun menselijke gevoel zwakken zij af wat hun wreed toeschijnt en geven aan sommige teksten, waarvan zij geloven dat ze meer afschrikwekkend dan letterlijk bedoeld zijn, een mildere uitleg”

6 Clemens van Alexandrië (150-215) “Gods almachtige liefde is altijd en overal werkzaam, in het hiernamaals niet minder dan in het hier en nu, in de hel evengoed als in de hemel”

7 Origines (184-254) "Als van de Zoon wordt gezegd dat Hij onderworpen is aan de Vader, dan is het perfecte herstel van de gehele schepping aangeduid, dan ook, wanneer van de vijanden wordt gezegd dat ze zijn onderworpen aan de Zoon van God, is het bestaan van de redding van de overwonnenen en het herstel van de verlorenen daarbij inbegrepen" "De Prin.", III.5

8 Victorinus van Pettau (304) "Christus zal alle dingen herstellen, net zoals Hij alle dingen heeft geschapen. Door het leven dat in Hem is, zullen alle dingen worden gereinigd en terugkeren naar aion-durend leven. Christus moet alle dingen aan Zichzelf onderwerpen. Als dit allemaal zal zijn bereikt, zal God Alles in allen zijn, want alle dingen zullen vol van God zijn" "Adv. Arium Lib. I & III

9 Hilarius van Poitiers (300-368) "Het scheen God juist toe het mysterie van Zijn wil in Christus te manifesteren, namelijk, dat Hij genadig zou zijn aan allen die afgedwaald waren, of dat nu in de hemel of op de aarde is(gevallen engelen en de mensheid). Ieder wezen dan, zal worden hersteld naar de plaats waarin hij werd geschapen, door het leren van de kennis van Christus" "In Eph. III.9-10"

10 Titus van Bosra (378) "De put zelf is een plaats van kwellingen en bestraffing, maar is niet eeuwig. Ze werd gemaakt opdat ze een medicijn zou zijn en hulp zou geven aan hen die zondigen. Heilig zijn de strepen die herstel geven en hen helpen die afgedwaald zijn." Lib. I, hoofdstuk XXXII

11 Gregorius van Nyssa (335-394) “ Als goud vervuild is met onedele metalen, dan wordt de hele substantie door een goudsmid verhit, waardoor de onedele delen verdwijnen en het zuiverste goud tevoorschijn komt. Op dezelfde wijze bewerkt een confrontatie tussen het goddelijk licht en de overste van het kwaad, die zich manifesteert in dood, corruptie, duisternis en andere ongerechtigheid, dat deze uitingen in het vuur verbranden en de tegenovergestelde, door God bedoelde aard bovenkomt. Dit is weliswaar een bijzonder pijnlijk proces, maar het effect is zuiverend en weldadig.”

12 Diodorus van Tarsus (390) "Voor de bozen zijn er bestraffingen, niet altijddurend, maar ze worden gepijnigd voor een korte tijdsperiode, overeenkomend met de hoeveelheid kwaadaardigheid in hun werken. Ze zullen daarvoor bestraffing ondergaan voor een korte tijd, maar onsterfelijke zegen zonder einde wacht op hen. Daarom dient de opstanding te worden gezien als een zegen, niet alleen voor de goeden, maar ook voor de kwaden." De aecon,

13 Theodorus van Mopsuestia (350-428) "Dat in de toekomende wereld zij die hun leven lang kwaad hebben gedaan, waardig zullen worden gemaakt van de zoetheid van de Goddelijke milddadigheid. Want Christus zou nooit hebben gezegd: 'voordat gij de laatste penning hebt betaald.', als het voor ons niet mogelijk zou zijn gereinigd te worden wanneer we onze schulden hebben betaald.... Wie is zo'n grote dwaas dat hij denkt dat zo'n grote zegen [eeuwig leven in Christus] voor hen kan zijn die [in hun harten] het idee van eindeloze pijniging laten opkomen." Frag. IV

14 Hiëronymus van Stridon (347-420) "In het herstel van alle dingen, wanneer de ware geneesheer, Jezus Christus, zal zijn gekomen om het lichaam van de Kerk te genezen, zal iedereen zijn juiste plaats krijgen. Wat ik bedoel is dat de gevallen engel zal beginnen te zijn dat [van zijn originele staat] waarvoor hij werd geschapen en de mens (die uit het Paradijs werd verbannen) zal nogmaals hersteld worden voor het bewerken van het Paradijs. Deze dingen zullen algemeen plaatsvinden." In Eph. IV.16

15 Ambrosius van Milaan (340-397) Het geheim van de Vleeswording is de redding van de hele schepping … zoals elders wordt gezegd, “de hele schepping zal vrijgemaakt worden van de ketenen van verval” … Daarom kwam de Zoon van de mensheid, om te redden wat verloren was, dwz. allen, want zoals in Adam allen sterven, zo ook zullen in Christus allen levend gemaakt worden

16 Petrus Chrysologus (380-450) Over de gelijkenis van de honderd schapen zei hij: “Dat het ene schaap ‘het hele menselijk ras, verloren in Adam’ vertegenwoordigt, en daarom volgt de Goede Herder het ene, zoekt het ene, opdat in het ene Hij allen zal vinden, in het ene Hij allen kan herstellen.” – Chrysologus. Ser, clxviii.

17 Hoe heeft het zo mis kunnen gaan?  Ezra 4  Leer van de Farizeeën  Flavius Josephus  Philo Flavius Josephus Philo

18 Hoe kan Israël ons helpen?


Download ppt "De vergeten God. Gangbare beelden van God Voormalig dominee Ton de Ruiter Calvinistisch Evangelisch."

Verwante presentaties


Ads door Google