De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© TriasNet Consultants This slideshow gives insight in the images of how we think and operate, which we use in a rather implicit way This slide show takes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© TriasNet Consultants This slideshow gives insight in the images of how we think and operate, which we use in a rather implicit way This slide show takes."— Transcript van de presentatie:

1 © TriasNet Consultants This slideshow gives insight in the images of how we think and operate, which we use in a rather implicit way This slide show takes 00:10:55 in automatic mode Deze diapresentatie biedt inzicht in de ‘denk- en werk’-beelden die wij hanteren en vooral impliciet gebruiken. Deze diapresentatie duurt 00:10:55 bij automatisch afspelen

2 Assisting good governance and management Management structures for a better culture Policydevelopment and implementation Legal instrumentation and assistance Projectdesign and management Strategic boardroomconsult Proces - management Quality improvement Trouble shooting Systemdesign Charles de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu 1689-1755 regelgeving bestuur en toezicht rechtspraak recht uitvoering beleid BESTUUR, BELEID EN UITVOERING IN DYNAMISCH EVENWICHT

3 © TriasNet Consultants SYSTEM DESIGN: THE ESSENCE OF KNOWLEDGE

4 What, Who for Whom, How? DEVELOPMENT TRANSFER IMPLEMENTATION (research) (professional life © TriasNet Consultants (education, publications) SYSTEM DESIGN: THE KNOWLEDGE CYCLE

5 DELTA NL KENNIS Δ POSTEN FEED BACK → DELTA NL KENNIS Δ ™ ™ iedereen is kennisproducent en kennisconsument © TriasNet Consultants

6 RECHT (regels) (bestuur) CULTUUR (organisatie) STRUCTUUR © TriasNet Consultants Beleid&Inhoud CONTOUREN VAN ORGANISATIERECHT

7 © TriasNet Consultants “De bestuurlijke en bestuursjuridische aspecten van: hoe een publieke of private organisatie of bestel is gestructureerd en hoe zij wordt bestuurd; hoe zij strategie en beleid ontwikkelt en hoe zij dat vertaalt in actie; hoe zij juridisch in de omgeving en haar operationeel systeem is ingebed; en hoe zij samenwerkt en communiceert met externe personen en organisaties.” (Journal for Education Law and Policy, 2005, vol. 1, p. 73) DEFINITIE van ORGANISATIERECHT

8 Waarden Normen Rechtsbronnen Wetten / Verdragen formele procedures Gewoonte usus + opinio necessitatis Rechtspraak conflictenrecht Erkenningsregels Rechtsregels amvb besluit beleidsregel verbintenissen ‘Ander’ recht, beleid en toeval © TriasNet Consultants Beleid NORMEN, BELEID EN RECHT

9 © TriasNet Consultants TRANSFORMING ORGANISATIONS

10 StateInstitution State P Media BerVer Parents Stud Arb.M Gem ARK Pol. R & Pu.acc Vakver I © TriasNet Consultants TRANSFORMING CONTEXT

11 © TriasNet Consultants SYSTEM DESIGN: ELEMENTS I

12 © TriasNet Consultants SYSTEM DYNAMICS: where are you? where you go to?

13 © TriasNet Consultants SYSTEM DYNAMICS: TRENDS

14 © TriasNet Consultants SYSTEM DYNAMICS: OPPOSITE GLOBAL TRENDS

15 Policy GovernanceLegislation CHARTER content regulations by-laws © TriasNet Consultants SYSTEM DESIGN: INTEGRATING REGULATIONS

16 STATUTENMedezeggenschap BEST.REG. © TriasNet Consultants SYSTEM DESIGN: evenwicht in interne regeldriehoek

17 © TriasNet Consultants SYSTEM ANALYSIS: A BLACK BOX

18 © TriasNet Consultants SYSTEM ANALYSIS: CARPENTER’S PENTANGLE I

19 © TriasNet Consultants SYSTEM ANALYSIS: colour of relations and networks

20 © TriasNet Consultants SYSTEM ANALYSIS: CARPENTER’S PENTANGLE II

21 © TriasNet Consultants SYSTEM DESIGN: THE LEGAL STATUS

22 SYSTEM DESIGN: NATURE OF LEGAL STRUCTURES © TriasNet Consultants

23 SYSTEM DESIGN: institutional position of merit goods © TriasNet Consultants

24 ANALYSIS AND DESIGN: THE TRANSPARENT BOX

25 © TriasNet Consultants RIJNLANDS BEDRIJFSMODEL 1 rvc rvb werknemers overheid & maatschappij klanten aandeelhouders or

26 © TriasNet Consultants ANGLO-AMERIKAANS BEDRIJFSMODEL 2 overheid & maatschappij ceo / executive board klanten aandeelhouders werknemers or

27 © TriasNet Consultants ORGANIEK MODEL WHW (TEKST tot 2010) 3 rvt cvb docenten wetenschappers studenten overheid & maatschappij toe- zicht- kolom mzo

28 © TriasNet Consultants ORGANIEK MODEL WHW (praktijk en na 2010) 4 rvt cvb docenten wetenschappers studenten overheid & maatschappij toe- zicht- kolom mzo

29 © TriasNet Consultants OPEN COLLEGIAAL MODEL (publiek) 5 academische gemeenschap overheid & maatschappij bc toezicht -kolom mzo rva

30 PERSOONLIJKE POSITIEBEPALING © TriasNet Consultants

31 DYNAMISCH AANBODMODULE op basis van BEHOEFTEN onderwijs autonome ontwikkeling “creatie” articulatie overheid “prestatie- afspraken” DYNAMO-B onderzoek studenten bedrijfs- /beroepsleven ngo’s visitatie overheid overig maatschappij instelling © TriasNet Consultants Expertisecentrum Rationaliteit

32 © TriasNet Consultants Bestuurlijk-juridische constructen in het HO Overname Fusie Outsourcing Samenwerking Zelfstandigheid Autonome expansie in binair spectrum: WO HBO rechtsvorm: nv, bv, se, mo, stichting, vereniging

33 “De na een KEURING verleende ERKENNING van een opleiding, welke erkenning is gericht op het hechten van RECHTSGEVOLGEN daaraan.” (‘Accreditatie in het hoger onderwijs’, pg 18 en 65) “Het KEURMERK dat tot uitdrukking brengt dat de KWALITEIT van een OPLEIDING POSITIEF IS BEOORDEELD. (artikel 1.1, onder s, WHW) © TriasNet Consultants ACCREDITATIE IS:

34 Interne factoren Externe factoren Componentenruimte TNC AUDIT.SEC © TriasNet Consultants

35


Download ppt "© TriasNet Consultants This slideshow gives insight in the images of how we think and operate, which we use in a rather implicit way This slide show takes."

Verwante presentaties


Ads door Google