De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking gemeente/CJG en Onderwijs Peter van Kerkhof, projectmedewerker CJG Den Bosch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking gemeente/CJG en Onderwijs Peter van Kerkhof, projectmedewerker CJG Den Bosch."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking gemeente/CJG en Onderwijs Peter van Kerkhof, projectmedewerker CJG Den Bosch

2 Gemeenten en Passend onderwijs Van de onderwerpen die afspraken behoeven trussen onderwijs en gemeenten (in het Ondersteuningsplan) aan de orde komen, gaat het hier om één onderdeel: ZORG IN EN OM DE VO-SCHOOL

3 Korte geschiedenis Gemeente Den Bosch al in 2005 gestart met bevorderen van een nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg: “Project sluitende zorgstructuur 0-23 jaar” Resultaat: alle scholen hebben een zorgteam waarin minimaal participeren: schoolmaatschappelijk werk en GGD

4 Deelprojectgroep 13-23 jarigen  eerst als onderdeel van het project Sluitende zorgstructuur, nu als onderdeel van de CJG-aanpak binnen de gemeente  hierin participeren alle betrokken partijen rond zorg en onderwijs, nu al zo’n 5 jaar, onder regie van de gemeente

5 Goede ervaring: in 2010, als voorloper op de transitie in de jeugdzorg, gestart met pilot “Jeugdzorg dichterbij Onderwijs” op alle 20 VO-scholen in het SWV regio de Meieirj

6 Wat hield de pilot in? ZAT bevoegd om (geïndiceerde) ambulante jeugdzorg in te zetten (zonder tussenkomst van BJZ)ZAT bevoegd om (geïndiceerde) ambulante jeugdzorg in te zetten (zonder tussenkomst van BJZ) Binnen 3 à 4 weken hulp ingezet op en samen met schoolBinnen 3 à 4 weken hulp ingezet op en samen met school

7 Pilot groot succes voor de leerlingen en scholen, maar ………..  Liet ook zien wat er “rond” de inzet van de pilot nog niet goed geregeld was:  - waarvoor is school verantwoordelijk en waarvoor de gemeente/CJG? waarvoor de gemeente/CJG?  - heeft het ZAT (CJG-partners) aan “voorwerk” gedaan wat zij zou moeten “voorwerk” gedaan wat zij zou moeten doen? doen?

8 Waar staan we nu (1)?  Nieuwe werkwijze voor de interne en externe zorgstructuur binnen het VO uitgaande van de “ZAT-driehoek”, waarbij school enerzijds en CJG-partners waarbij school enerzijds en CJG-partners (smw en GGD) anderzijds weten (smw en GGD) anderzijds weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en waarvoor zij verantwoordelijk zijn en volgens welke 11 stappen zij moeten werken. volgens welke 11 stappen zij moeten werken.

9 Waar staan we nu (2)?  Een coach die de “ZAT-driehoek”- partners met raad en daad bijstaat maar ook signaleert en adviseert (aan de deelprojectgroep) waar de zaken niet lopen zoals zij moeten lopen!

10 Basis is duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden in ZAT-driehoek  School / zorgcoördinator  Schoolmaatschappelijk werk*)  GGD*) *) samen vormen zij de “CJG-tandem” *) samen vormen zij de “CJG-tandem”  samen verantwoordelijk voor: - optimale betrokkenheid ouders/kind - integrale aanpak op 4 leefgebieden

11 GGD-medewerker in “ZAT-driehoek” Richt zich vooral op vroegsignalering / kindfactorenRicht zich vooral op vroegsignalering / kindfactoren Brengt info in over kind en gezin vanuit EKDBrengt info in over kind en gezin vanuit EKD Komt in actie bij kinderen met somatische of psychische/psychiatrische problemen en is liason naar de huisarts en de GGZKomt in actie bij kinderen met somatische of psychische/psychiatrische problemen en is liason naar de huisarts en de GGZ

12 Nieuwste ontwikkeling  Vorming van een “stedelijk CJG-team 13- 23-jarigen” dat verantwoordelijk is voor het adequaat functioneren van de “ZAT- driehoeken” op de 13 Bossche V(S)O- scholen (en hiermee ook een belangrijke peiler in de transitie jeugdzorg)


Download ppt "Samenwerking gemeente/CJG en Onderwijs Peter van Kerkhof, projectmedewerker CJG Den Bosch."

Verwante presentaties


Ads door Google