De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ABC transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd Dag van de zorgcoördinator 21 november 2013 Chaja Deen

Verwante presentaties


Presentatie over: "ABC transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd Dag van de zorgcoördinator 21 november 2013 Chaja Deen"— Transcript van de presentatie:

1 ABC transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd Dag van de zorgcoördinator 21 november 2013 Chaja Deen c.deen@nji.nl www.nji.nl www.kennisnetjeugd.nlc.deen@nji.nlwww.nji.nlwww.kennisnetjeugd.nl

2 Opzet Informatie –Beleidscontext –Waarom de transitie(s) –Wat moet er anders –welke keuzes moeten gemaakt worden Verbinding van de “jeugdhulp” met de ontwikkelingen passend onderwijs Vragen 2

3 4 transities/decentralisaties: Wet participatie (nieuwe benaderingen van re-integratie, was Wet Werken naar Vermogen) Begeleiding en dagbesteding AWBZ (WMO) Zorg voor jeugd Passend onderwijs (4D’s) 3

4 4 2. Verschillende financieringsstromen belemmeren integrale aanpak.

5 Thuisz Sport BJZ SchoolBSO (S)MW GGD CB 5 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel J&O-hulpJeugd-GGZ Nazorg? Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

6 6

7 7 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Waarom de stelselwijziging? 1. Weinig aandacht gewone opgroeien/opvoeden 2. Eerste lijn ontbreekt 3. Systeem verwijst veel door 4. Enorme groei gespecialiseerde zorg: * o Jeugd- & opvoedhulp gemiddeld ± 7,4% per jaar o Jeugd GGZ ± 12,5% per jaar o Cluster 4 onderwijs ± 17,5% per jaar 5. Versnippering in deelsectoren * Gemeten over 2004-2007. Conservatieve schattingen. Cijfers t/m 2007. Bronnen: SCP 2009 ; De Graaf e.a. 2005, CVZ & Prismant 2004; Rouvoet 2007, 2008; www.cijfers.minocw.nl, 2009www.cijfers.minocw.nl

8 8 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Wat gaat er gebeuren? 1.Jeugdzorg naar gemeente (transitie) Niet voldoende. Daarom ook: 2.Inhoudelijke zorgvernieuwing (transformatie) Niet voldoende. Daarom ook: 3.Verbinding jeugdzorg en (passend) onderwijs

9 9 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Wat moet u gaan doen? 1. Versterken pedagogische basis 2. Samenhangende zorgstructuur 3. Vullen met kwaliteit 4. Maak het simpeler voor jeugdigen en opvoeders

10 Veel problemen zijn normaal gedrag 0-6 jaar: Angst, ongehoorzaam, druk, driftig 6-12 jaar: Kattenkwaad, regelovertreding, rituelen 12-16 jaar: Risicovol gedrag, autoriteiten uitdagen Normaal (beroeps)-opvoedersgedrag leidt het in goede banen Een sterke pedagogische basis (1) 10

11 Veel problemen zijn normaal gedrag 0-6 jaar: Angst, ongehoorzaam, druk, driftig 6-12 jaar: Kattenkwaad, regelovertreding, rituelen 12-16 jaar: Risicovol gedrag, autoriteiten uitdagen Normaal opvoedersgedrag leidt het in goede banen Veel ouders doen dat van nature Velen kijken het af van anderenn zijn opgeleid Een sterke pedagogische basis (1) Tip 1. Visie gemeente/school: Gezin, opvang, school belangrijkste opvoedmilieu’s. Dus organiseer versterking pedagogisch klimaat, bijv. via -Triple P -Inzet expertise Jeugdzorg / SO -SWPBS -(Alert4You) 11

12 12 2. Samenhangende zorgstructuur Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi

13 13 2. Samenhangende zorgstructuur Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi Tip 2. Maak met elkaar dit soort arrangementen Voor i.i.g. top 10 problemen/vragen. Met ambitie: Versterking opvoeding, ontwikkeling en ondersteuning 10% minder speciale zorg

14 14 2. Samenhangende zorgstructuur Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Opvoeden Zo) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi Wat nu zo is

15 15 2. Samenhangende zorgstructuur Problemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi Versterkt pedagogisch klimaat gezin, klas, Buurt (info, advies) Moet zo worden

16 16 3. Vullen met kwaliteit Niet alle ondersteuning en zorg is goed. Gebruik goede instrumenten en methoden (zie bijv. Databank Effectieve Jeugdinterventies) Up-to-date scholing ondersteuners/hulpverleners Tip 3. Selecteer op kwaliteit Goede instrumenten & methoden. Zie: - Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl)www.nji.nl - Dossier onderwijs en zorg - Richtlijn opvoedondersteuning Check of (beroeps) opvoeder er voldoende aan heeft

17 17 3. Vullen met kwaliteit Niet alle ondersteuning en zorg is goed. Aan elkaar plakken bestaand aanbod help niet Alleen maar ‘de zorg gaat naar voren’ werkt niet Wat is er nodig om opgroeien, opvoeden en ontwikkelen in samenhang te versterken; transformatie in verbindingen onderwijs-jeugdhulp

18 18 4. De jeugdige en opvoeder als partner *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS De rol van jeugdigen en opvoeders:* - Niet praten over, maar met jeugdigen - De opvoeder (en/of jeugdige) als regisseur

19 19 4. De jeugdige en ouder als partner *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS De rol van jeugdigen en opvoeders: - Niet praten over, maar met jeugdigen - Informant: wat loopt niet goed, wat wel? Wat is nodig? - De opvoeder (en/of jeugdige) altijd lid zorgteam - De opvoeder (en/of jeugdige) als regisseur - Zo min mogelijk doelen (wat zijn de 5 belangrijkste?) - Zo min mogelijk smoelen Tip 4. Maak het simpeler, zodat opvoeders/jeugdigen grip houden Zo min mogelijk smoelen Zo min mogelijk doelen Alsof het uzelf betreft!

20 20 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Conclusie 1. Versterk pedagogische basis 2. Samenhangende zorgstructuur 3. Vul met kwaliteit, ga meten 4. Simpeler: minder smoelen en doelen

21 Jeugdhulp: Alle vormen van hulp en ondersteuning aan jeugdigen die per 2015 over gaan naar gemeenten: Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht-RMC, Maatschappelijk werk, Nu nog provinciaal gefinancierde jeugdhulp, jeugd-ggz, Jeugdhulp gefinancierd vanuit de AWBZ, en jeugdbescherming/ jeugdreclassering. 21

22 Transitie: Waar gaat het om? (-15%, continuïteit van zorg) 0. Gemeenten aan het stuur Bestuurlijk Financieel (Inhoudelijk??) 1.Van aanbod-/systeemgericht naar vraag-/mensgericht 2.Verschuiving van zwaar naar licht (versterking 1 e lijn) 3.Eenvoudiger organisaties/structuren, ruimte professional 4.Verbinding met onderwijs binnen OOGO’s Welke vraagstukken voor gemeenten? 22

23 Scenario’s inrichting nieuwe stelsel: 23 A.Positionering jeugdgezondheidszorg (jgz) in/en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Doet jgz alleen basistaken? Consultatiebureau Contactmomenten schoolleeftijd … etc. Of gaat ze het hele CJG doen? Contactpunt opgroei- en opvoedvragen 0-23 Licht ambulante hulp … etc (blijft het CJG bestaan en in welke vorm?) Hoe expertise te verbinden met voorschools-PO-VO-MBO

24 24 B. Verhouding CJG – WMO Wijkteam – 1 e lijnshulp B1. Alles in een Wijkteam 0-100 jaar B2. CJG 0-23, Wijkteam 16-100 jaar B3. CJG 0-4 jaar; Wijkteam 4-100 jaar B4. jeugd- en gezinsteams -wijkteams 0-100 Hoe de wijkteams te verbinden met de ondersteuningsstructuur binnen PO-VO-MBO? Scenario’s inrichting nieuwe stelsel:

25 25 C. Positionering toegang niet-vrij toegankelijke zorg C1. Eén centraal punt C2. Paar kanalen (CJG – JB/JR – Artsen) C3. Netwerk bevoegde verwijzers C4. Mengvorm Hoe verhouden de multidisciplinaire overleggen in en om onderwijs (met ouders) zich tot de toegang? Hebben we voldoende onderwijs-zorgarrangementen? T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Scenario’s inrichting nieuwe stelsel:

26 26 D. Knippen D1. Niet-vrij toegankelijk = regionale aanbieder D2. Geen scherpe knip Versterkt preventieve insteek ook de professionals in het onderwijs? Scenario’s inrichting nieuwe stelsel:

27 27 E. Regionale samenwerking in bekostiging E1. Woonplaatsbeginsel E2. Solidariteitsbeginsel E3. Verdeelbeginsel Wordt de zorg in en om het VO en MBO bekostigd in de gemeente waar de school staat? Scenario’s inrichting nieuwe stelsel:

28 Krijgen/houden we jeugdhulp en school effectief verbonden? Kansen: –Samenhang in opvoeden, opgroeien en ontwikkelen wordt afgestemd in de OOGO’s –In samenhang versterken van basis in opgroeien, opvoeden en ontwikkelen is effectief en efficiënt 28

29 Risico’s: Veel veranderopgaven in het “eigen” domein Veranderende sleutelspelers “we richten alles opnieuw in” Onvoldoende zicht bij gemeenten op onderwijs-ondersteuningsstructuur, en op verschillen tussen PO,VO en MBO Onvoldoende zicht bij schoolbesturen op hoe de basisondersteuning door ketenpartners versterkt kan worden 29

30 Wat kunt U doen: Ag(end)eren –Route integrale ondersteunings-jeugdhulp toewijzing –Effectieve onderwijs-zorgarrangementen –Versterken multidisciplinaire netwerken 30

31 Meer info: http://www.vpo-handreiking.nl http://www.vpo-handreiking.nl 31


Download ppt "ABC transitie en transformatie van de Zorg voor Jeugd Dag van de zorgcoördinator 21 november 2013 Chaja Deen"

Verwante presentaties


Ads door Google