De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Amersfoort, 27 september 2011 Tim Dees & De Sociale Verzekeringsbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Amersfoort, 27 september 2011 Tim Dees & De Sociale Verzekeringsbank."— Transcript van de presentatie:

1 Amersfoort, 27 september 2011 Tim Dees & De Sociale Verzekeringsbank

2 Wat is Adviestalent? Wie zijn we? Wij zijn Adviestalent, een bedrijf van dertig jonge adviseurs. In ons werk maken we gebruik van de kennis van Twynstra Gudde. Daarnaast volgen we een driejarig opleidingstraject. De combinatie van leergierige en gedreven adviseurs met professionele en solide begeleiding leidt tot verfrissende inzichten in ons werk. Wat doen we? We helpen (semi)overheden en bedrijven door middel van tijdelijke ondersteuning, management en advies. We hebben onder andere gewerkt als projectleider, programmasecretaris, (omgevings)analist en onderzoeker. We maken businessplannen, procesinrichtingen, rapportages, project- en programmaplannen en evaluaties. Ook begeleiden we groepsbijeenkomsten. Ten tweede verlenen we expertise op het gebied van talentmanagement en gaan we allianties aan met organisaties op het gebied van uitwisseling van jong talent.

3 Voor wie hebben we al gewerkt? We hebben succesvol samengewerkt met onder andere productiebedrijven, financiele dienstverleners, ministeries en gemeenten, zorginstellingen en NGO’s. In welke zin zijn we interessant voor SVB? Wij bezitten veel jong talent en zijn bereid daarin een samenwerking aan te gaan. Voor de korte termijn in tijdelijke ondersteuning, maar ook voor de lange termijn als talentpool en mogelijke doorgroei mogelijkheden van Adviestalent naar de Sociale Verzekeringsbank. Veel voormalige Adviestalenters zijn nu aan de slag bij opdrachtgevers.

4 De organisatie: De G4 Verkeer en Vervoer De opdracht: “Zorg voor continuïteit in de organisatie na het wegvallen van de secretaris van de G4 Verkeer en Vervoer.” De aanpak: Terwijl de lopende zaken doorgingen moest het secretariaat fysiek ingericht en opnieuw bemand worden, ik heb daarom voorbereidingen getroffen voor het nieuwe secretariaat. Daarbij was aandacht voor zowel de praktische zaken (zoals huisvesting en jaarplanning) als het werk rond overleggen tussen inhoudelijke experts, directeuren en wethouders. Verder heb ik bijvoorbeeld een gerichte lobby richting Den Haag gestart om meer financiële ruimte te creëren. Duidelijkheid en richting creëren, daar draaide het om in deze case. Het resultaat: Een goede uitgangspositie voor de nieuwe secretaris en zijn medewerkers. Daarnaast heb ik o.a. lobbybrieven en bestuurlijke annotaties geschreven en heb ik een evaluatierapport vijf jaar G4 VenV opgesteld. Thijs Kraassenberg

5 De organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) De opdracht: “Ondersteun het projectteam Jeugdwerkloosheid bij de resultaatverantwoording van arbeidsmarktregio’s aan SZW.” De aanpak: Met alle arbeidsmarktregio’s in NL zijn gesprekken gevoerd om ze te helpen met het invullen van het verantwoordingsformat. Daarbij hebben we achterhaald welke uitgangspunten zij hanteren bij het bepalen van resultaten. De volgende stap was het analyseren van de door de regio’s aangeleverde resultaten en het uitvoeren van een plausibiliteitstoets. Ten slotte hebben we met SZW nagedacht over hoe zij de verantwoording in de toekomst vorm kunnen geven. Resultaat: Een adviesrapport met onze bevindingen en aanbevelingen voor SZW om volgende verantwoordingsperiodes te verbeteren. Een verbeterd verantwoordingsformat met bijbehorende handleiding, zodat voor alle regio’s helder is hoe zij de verantwoording naar SZW moeten uitvoeren. Anneke Westhoff & Marleen Nicolai [Foto hier]

6 De organisatie: Both ENDS De opdracht: Projectmanagement van een gezamenlijke subsidieaanvraag van zes niet gouvernementele organisaties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II). De aanpak: Ik heb een planning opgesteld voor de uitwerking van de subsidieaanvraag, taken verdeeld onder verschillende werkgroepvoorzitters en gestuurd op tijdige aanlevering van kwalitatief goede stukken. Vervolgens heb ik meegewerkt met het samenvoegen en editen van de aangeleverde stukken tot een samenhangende en volledige subsidieaanvraag. Het resultaat: Een tijdig ingeleverde en succesvolle subsidieaanvraag. Karen Reijnen

7 De organisatie: TNO, Bouw & Ondergrond De opdracht: “ Schrijf een strategiedocument voor een afdeling van TNO.” De aanpak: Door middel van interviews met medewerkers en bijeenkomsten met het managementteam hebben we bepaald welke proposities de komende jaren verder ontwikkeld zullen worden en wat de missie en visie van de afdeling is. Het resultaat: TNO heeft de beschikking over een strategiedocument. Hierin staat scherper beschreven voor welke doelen zij willen behalen. Daarnaast is meer focus in de proposities aangebracht. [Logo hier] Alieke Hordijk [Foto hier]

8 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Tim Dees tde@tg.nl www.adviestalent.nl


Download ppt "Amersfoort, 27 september 2011 Tim Dees & De Sociale Verzekeringsbank."

Verwante presentaties


Ads door Google