De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontstaan en doel  is een vereniging ontstaan op initiatief van directies zelf (1985)  op basis van spontane aansluiting  werkend met een open stuurgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontstaan en doel  is een vereniging ontstaan op initiatief van directies zelf (1985)  op basis van spontane aansluiting  werkend met een open stuurgroep."— Transcript van de presentatie:

1 Ontstaan en doel  is een vereniging ontstaan op initiatief van directies zelf (1985)  op basis van spontane aansluiting  werkend met een open stuurgroep  verrijkt door de eigenheid van elke school  rechtspersoonlijkheid als VZW sinds 1991. DIVO www.divo.be

2 Ontstaan en doel … bij dragen tot: 1. reflectie over de positie van de (adjunct-)directeur t.a.v. zijn IM ○ wederzijdse rechten en plichten ○ in het vrij katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs ○ of in de school die er bij aanleunt 2. opkomen voor de belangen van de (adjunct-)directeur in de taakuitvoering in team- en delegatiecultuur www.divo.be

3 Ontstaan en doel … bij te dragen tot: 3. het realiseren van ○ communicatie tussen ○ en steunverlening aan de leden 4. vorming van de leden o.m. door een jaarlijkse studiedag www.divo.be

4 Aandacht vragen voor aspecten van de taakuitoefening van directieleden - bij de overheid: ○ minister/kabinet ○ departement onderwijs ○ AGODI ○ Vlaamse onderwijsraad (VLOR) - door vertegenwoordiging in overlegorganen VVSKO ○ CODI-directiegroepen ○ CODIS ○ CEPOC (centraal pedagogisch overlegcomité) Wat doen wij?

5 www.divo.be Aandacht vragen voor aspecten van de taakuitoefening van directieleden - in contacten met ○ COC ○ onderwijscommissie ○ directieverenigingen andere netten ○ CVA Wat doen wij?

6  4 keer per jaar krijg je als DIVO-lid de berichten van het onderwijsfront en van de werkvloer van de directies  Elke nieuwsbrief bezorgt je kritische bedenkingen bij actuele directiebelangen  Een verslag van onze contacten met de overheid, de koepel, COC, VLOR … www.divo.be Onze NIEUWSBRIEF

7 Wat deden we al? Jaarlijks organiseren wij een STUDIEDAG over een thema dat directies aanbelangt: ●2003Autonomie, een ui of een ei om te pellen ●2004Lijdzaam of beleidzaam (be-)sturen ●2005De directeur van de toekomst …, de toekomst van de directeur ●2006Arbeid weegt... ●2007Schoolgeld(t): het financieel vermogen van scholen ●2008de OMSLAG: het enveloppe moment www.divo.be

8 Wat deden we al? Jaarlijks organiseren wij een STUDIEDAG over een thema dat directies aanbelangt: ●2009BLAUWDRUK SO ●2010De directeur verzilverd (?) ●2011School(-)besturen: partnerschap schoolbestuur – directie ●2012HOE BREED IS BREED?’ De zorgbreedte … een diepteonderzoek … onze zorg ●2013Gevraagd: (hervormde) directeur m/v SO in 2020 ●2014Zorg – een breder kader www.divo.be


Download ppt "Ontstaan en doel  is een vereniging ontstaan op initiatief van directies zelf (1985)  op basis van spontane aansluiting  werkend met een open stuurgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google