De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

2 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch Vanavond zal LEF een avond verzorgen voor de hele gemeente. Deze avond begint om 19.30 uur. (iedereen van harte welkom….) De Kerkenraad heeft, na stemming door de gemeente besloten om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen. In uw postvakje hebt u, als het goed is, info ontvangen over de kennismaking met ds. Harmannij. Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch Vanavond zal LEF een avond verzorgen voor de hele gemeente. Deze avond begint om 19.30 uur. (iedereen van harte welkom….) De Kerkenraad heeft, na stemming door de gemeente besloten om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen. In uw postvakje hebt u, als het goed is, info ontvangen over de kennismaking met ds. Harmannij. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp. Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp. Mededelingen kerkenraad

4 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

5 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

6 175 C

7 ● Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

8 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

9 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

10 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

11 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

12 Gezang147:1, 3, 4 ● Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

13 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 ● LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

14 LvdK 252: 1, 2 1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

15 LvdK 252: 1, 2 2 geloof om veel te geven, te geven honderd in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

16 Gezang147:1, 3, 4 ● Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

17 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 ● Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

18 Gezang 91, Gz 16 In het kruis zal ’k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: ’k ben van dood en zonde vrij!

19 Gezang147:1, 3, 4 ● Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

20

21

22

23 vrij zijn …

24 vrij zijn beleef je met elkaar …

25 vrij zijn krijg je van elkaar …

26 vrij zijn krijg je van elkaar en verplicht je aan elkaar …

27 de vrijheid van Christus …

28

29 Christus is voor mij gestorven, ik ben van dood en zonde VRIJ

30 denk aan de vis!

31 spring niet uit je levenselement …

32

33 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven … Gal 5, 1

34 u bent geroepen om vrij te zijn … Gal 5, 13

35 ook de vrijheid van Christus heeft een doel …

36 dien elkaar in liefde …

37 liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig- heid en zelfbeheersing …

38 een aantrekkelijke gemeente …

39 dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die wij in Christus hebben, gebruikten Gal 2, 4

40 de vrijheid van Christus is een vrijheid die opvalt …

41 de vrijheid van Christus is ergens góed voor …

42 kijk naar Christus die óns bevrijd heeft …

43 geef die vrede nu ook door …

44 in Galaten 5 staat het 'zelf' en het 'eigen' tegenover het 'elkaar' van de Geest …

45 de les van 'het elkaar' …

46 in de vrijheid van Christus minstens zo goed leven als eerder de mensen onder de wet …

47 en dat die vrijheid ergens goed voor is …

48 de aandacht verschuift ván de 'regels' naar het 'elkaar' …

49 niemand is zo vrij als een christen …

50 VRIJ

51

52 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: ● LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

53 LvdK 78: 2, 3, 4 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

54 LvdK 78: 2, 3, 4 3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! Uw liefde moet alom mij leiden, uw leven moet mijn leven zijn, uw licht moet schijnen in mijn huis bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

55 LvdK 78: 2, 3, 4 4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, dan wint mijn ziel door U in kracht! Het werk in need'righeid begonnen, wordt dan in heerlijkheid volbracht! Wat in de winds'len sliep, ontbot, en komt in 't licht en rijpt voor God.

56 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 ● Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

57 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

58 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

59 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

60 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

61 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: ● Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

62 Gezang 141, Gz35: 1, 2, 3 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

63 Gezang 141, Gz35: 1, 2, 3 2 Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

64 Gezang 141, Gz35: 1, 2, 3 3 Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

65 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

66 182 C

67 Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den Bosch Collecte:The Middle East Reformed Fellowship


Download ppt "Gezang147:1, 3, 4 Galaten 5:13 - 26 LvdK252:1, 2 Gezang91: LvdK78:2, 3, 4 Gezang179A: Gezang141:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. J.R. Geersing Den."

Verwante presentaties


Ads door Google