De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Debuggen Hoofdstuk 9. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Verschillende typen programmeerfouten Gebruik van de debugger Breakpoints en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Debuggen Hoofdstuk 9. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Verschillende typen programmeerfouten Gebruik van de debugger Breakpoints en."— Transcript van de presentatie:

1 Debuggen Hoofdstuk 9

2 Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Verschillende typen programmeerfouten Gebruik van de debugger Breakpoints en single stepping Veelvoorkomende fouten Optioneel (appendix): het.NET uitvoeringsmodel

3 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten3 Inleiding Bug = fout in een programma Hoe opsporen?  Primitieve hulpmiddeltjes MessageBox.Show(…)  Debugger Stap voor stap door het programma lopen en de inhoud van variabelen bekijken  Lezen van broncode (“Code reading”) Programmeurs checken mekaars code en trachten zo fouten eruit te halen  Inspecteren van Log bestanden: dit zijn tekstbestanden die een programma genereert tijdens de uitvoering. Core dump: als een programma crasht, dan genereert het een bestand met daarin de volledige toestand van de processor, geheugen, etc. Oplossen van bugs is voor omvangrijke programma’s geen eenvoudige taak en is een discipline op zich

4 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten4 Debuggen: enkele bemerkingen Fouten opsporen is soms erg moeilijk  Bv. een programma met 10 Timers gedraagt zich iedere keer weer anders.  Of een crash zich voordoet hangt soms af van omgevingsfactoren, bv. wel of geen netwerkverbinding  Een debugger is niet altijd bruikbaar: bv. een programma met 10 Timer objecten kan je niet stilzetten om stap voor stap te doorlopen. Meer nog, soms zijn bugs “verdwenen” precies omdat je de code stap voor stap uitvoert!

5 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten5 Debuggen: enkele bemerkingen Fouten oplossen is soms nog moeilijker  Je weet in welk stuk code de fout zich voordoet, je wil deze code veranderen  Introduceer je geen nieuwe bugs in deze code?  Introduceer je geen nieuwe bugs in andere stukken code precies omdat je deze code hebt veranderd?  Soms is het beter gewoon met een work-around te werken. Je verandert de code niet, maar voorziet toch een oplossing door bijvoorbeeld een andere manier te geven om hetzelfde te bereiken

6 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten6 Debuggen: enkele bemerkingen Je hebt de fout opgelost: hoe bereik je nu je klanten?  Patches op het internet  Service packs  … Probleem: voor welke versies werken deze patches en voor welke versies levert dit juist nieuwe problemen?

7 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten7 Waar kunnen bugs ontstaan? Compilatie (at compile time)  Syntaxfouten  Altijd: Option Strict On Option Explicit On  Dit zijn de “eenvoudigste” fouten omdat een compiler je de foutenboodschap geeft  Met een goede IDE (zoals Visual Studio) krijg je zelfs tijdens het typen onmiddellijk feedback

8 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten8 Waar kunnen bugs ontstaan? Koppelen (at link time)  Dit is een mechanisme om andere (binaire) code met het eigenlijke programma te verbinden  Bijvoorbeeld: MessageBox.Show(…) Waar is de code voor MessageBox ? Op welke manier wordt dit “at runtime” gevonden? .NET Managed Execution Environment (appendix)

9 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten9 Waar kunnen bugs ontstaan? Uitvoering (at runtime)  Dit zijn de feitelijke “bugs” die vaak moeilijk te vinden en/of op te lossen zijn  Soms krijg je foutboodschappen (Exceptions)  Soms krijg je onverwacht/verkeerd gedrag Deterministisch: je kan precies aangeven wanneer en in welke omstandigheden de fout zich voordoet Indeterministisch: de fout doet zich soms voor en dan weer niet, je kan geen precieze omschrijving geven wanneer en hoe de fout optreedt  Voorbeeld: een “memory leak”: als een programma voortdurend geheugen verbruikt en niets vrijgeeft gaat het na een tijd crashen, maar het precieze tijdstip is afhankelijk van het gebruik en de reeds aanwezige vrije ruimte

10 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten10 Demo: de debugger gebruiken Breakpoints Watch window Single Stepping Case Study  Doe dit zelf aan de hand van de tekst in het handboek

11 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten11 Appendix:.NET Uitvoeringsmodel Het hele “.NET Framework” bestaat uit verschillende componenten Win32 MessageQueuingCOM+ (Transactions, Partitions, Object Pooling) IISWMI Common Language Runtime.NET Framework Class Library ADO.NET: Data and XML Web Services User Interface VBC++C# ASP.NET PerlPython…

12 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten12 Common Language Runtime.NET programma’s worden gecompileerd naar bytecode (MSIL)  MSIL = MicroSoft Intermediate Language Deze bytecode wordt door de Common Language Runtime uitgevoerd .NET programma’s zijn dus geen volledige native applicaties (zoals bijvoorbeeld vroegere C++ programma’s)  Dit model biedt echter verschillende voordelen, waaronder betere beveiliging, platformonafhankelijkheid, betere integratie van verschillende programmeertalen, enz.

13 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten13 CLR componenten.NET Framework Class Library Support Thread Support COM Marshaler Type Checker Exception Manager MSIL to Native CompilersCodeManagerGarbageCollection Security Engine Debugger Class Loader

14 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten14 Namespaces Groeperen de bibliotheekklassen van de.NET Framework Class library Je kan zelf ook Namespaces maken om de klassen van je eigen programma’s logisch te groeperen Voorbeelden:  System (altijd aanwezig, basisklassen)  System.Console (schrijven naar DOS vensters)  System.Windows.Forms (Formulieren en Controls)  System.Drawing (tekenen)

15 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten15 Namespaces System Globalization Diagnostics Configuration Collections Resources Reflection Net IO Threading Text Security Runtime ServiceProcess.Serialization.Remoting.InteropServices

16 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten16 Assemblies Binaire code (MSIL code) wordt logisch gebundeld  Dikwijls per namespace, alhoewel niet verplicht  Elke assembly heeft een bepaalde versie  Fysisch:.dll bestand  Locatie: GAC (Global Assembly Cache)

17 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten17 Assemblies

18 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten18 Compileren via de prompt Alles wat via Visual Studio mogelijk is, kan ook gebeuren via de command prompt Dit is nuttig wanneer je zeer grote programma’s moet compileren, waarvan de compilatietijd soms uren kan duren. Dit kan dan automatisch gebeuren (bv. ‘s nachts) Het helpt bij het begrijpen wat de verschillende stappen zijn bij het maken van een uitvoerbaar programma

19 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten19 Een simpel programma Open Notepad en tik bovenstaande in Bewaar als “HelloApp.vb” Open (Onder VS.NET tools) de “VS.NET Command Prompt”, dus geen gewoon DOS venster! Option Explicit On Option Strict On Public Class HelloApp Public Shared Sub Main() Console.WriteLine("Hallo, een VB.NET programma") End Sub End Class

20 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten20 Compilatie: vbc vbc /noconfig /target:exe HelloApp.vb

21 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten21 Compilatieprobleem 1 VS gaat op project niveau standaard een aantal Namespaces importeren (bv. System) Hier moet dit manueel ingegeven worden in het bronbestand Option Explicit On Option Strict On Imports System ‘ Manuele import, Console wordt nu gevonden Public Class HelloApp2 Public Shared Sub Main() Console.WriteLine("Hallo, een VB.NET programma") End Sub End Class Imports System

22 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten22 Uitvoering

23 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten23 Een Forms programma Welke Namespaces voegt VS toe voor elke Windows Applicatie? In welke Namespace bevindt zich de MessageBox klasse? Option Explicit On Option Strict On Public Class HelloApp2 Public Shared Sub Main() MessageBox.Show("Hallo, een VB.NET programma") End Sub End Class

24 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten24 Een Forms programma Option Explicit On Option Strict On Imports System.Windows.Forms Public Class HelloApp2 Public Shared Sub Main() MessageBox.Show("Hallo, een VB.NET programma") End Sub End Class Imports System Imports System.Windows.Forms

25 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten25 Compileren De broncode is juist, maar de binaire code voor MessageBox wordt niet gevonden Je moet meegeven met welke assembly deze applicatie gekoppeld moet worden (cfr bugs tijdens het koppelen)

26 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten26 Compilatieprobleem 2 vbc /noconfig /target:exe /reference:System.Windows.Forms.dll HelloApp3.vb Of vbc /noconfig /target:winexe /reference:System.Windows.Forms.dll HelloApp3.vb /reference  koppelen aan een assembly /target:exe  maak een programma dat vanuit een console venster opgeroepen wordt /target:winexe  maak een programma dat dmv dubbelklik in Explorer kan opgeroepen worden

27 Hoofdstuk 9 Visual Basic.NET voor studenten27 De optie /noconfig In alle vorige commando’s meegegeven Betekenis: geen standaard bibliotheekklassen importeren Als je deze optie dus weglaat, hoef je geen /reference te doen, omdat dit automatisch zal gebeuren Omwille van didactische redenen hebben we /noconfig toegevoegd, maar door het weg te laten worden de commando’s veel korter!


Download ppt "Debuggen Hoofdstuk 9. Visual Basic.NET voor studenten2 In dit hoofdstuk … Verschillende typen programmeerfouten Gebruik van de debugger Breakpoints en."

Verwante presentaties


Ads door Google