De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde"— Transcript van de presentatie:

1 Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

2 TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student van het TU/e Bachelor College krijg je de ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. De bacheloropleiding bestaat voor het grootste deel uit je major. Met de major kies je het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. Kies je voor de major Technische Bedrijfskunde dan ziet je bacheloropleiding er als volgt uit: Major Technische Bedrijfskunde De driejarige bacheloropleiding bestaat voor iets meer dan de helft uit je major. De major vormt de basis van je opleiding. Kies je voor de major Technische Bedrijfskunde dan krijg je vakken op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (combinatie van de technische en bedrijfskundige vakken). Gemiddeld besteed je de helft van je tijd aan technisch bedrijfskundige vakken en de andere helft aan wiskunde en integratie. Keuzeruimte Een kwart van je bacheloropleiding bestaat uit vrije keuzeruimte. Hiermee breng je accenten aan in je opleiding. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een ander vakgebied te volgen of je kunt je juist verdiepen in je eigen vakgebied.

3 TU/e Bachelor College Basisvakken Naast de vakken van je major volg je een aantal basisvakken, zoals wiskunde en natuurwetenschappen, en je leert ontwerpen. Je maakt je professionele vaardigheden eigen als samenwerken en organiseren. Deze vakken geven je de stevige basis die je als ingenieur nodig hebt. USE -vakken Ten slotte kies je zogenaamde USE-vakken. USE staat voor User, Society en Enterprise. Deze vakken laten je zien dat technologie altijd functioneert in een bredere context. Ingenieurs ontwikkelen technologie voor gebruikers, om bij te dragen aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen en om economische kansen te creëren voor bedrijven. Het volledige bachelorprogramma ziet er voor Technische Bedrijfskunde als volgt uit:

4 Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde
Meteen vanaf het eerste jaar krijg je hoorcolleges, afgewisseld met werkcolleges, groepswerk en opdrachten. Naast de theoretische basisvakken werk je al direct samen met je medestudenten aan projecten. De ene keer neem je de inkoop van een bedrijf onder de loep, de andere keer bekijk je het proces vanuit marketing of logistiek oogpunt. Hieronder vind je een overzicht van de vakken in het eerste jaar van de major Technische Bedrijfskunde. Deterministic Operations Management Bij dit vak leer je basisvaardigheden in operations management: het beheersen van de logistiek binnen een bedrijf. Je kijkt bijvoorbeeld naar hoe je de logistiek kunt modelleren en daarna ook waar je deze kunt verbeteren. Om een goede productieplanning te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de vraag van alle klanten, is het van belang om betrouwbare voorspellingen voor de vraag te maken. Verder worden de algemene concepten van transportmanagement, voorraadbeheersing en projectmanagement behandeld. Nederland heeft één van de meest ingewikkelde infrastructuren. Via deze infrastructuur moeten alle goederen zo snel mogelijk naar de klant worden gebracht, denk bijvoorbeeld aan het transporteren van melk uit een fabriek naar de supermarkt. Om een bedrijf goed te laten draaien is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan een goede voorraadbeheersing. Met het minimaliseren van voorraad kan een grote winst worden behaald. Als laatste is het van belang projecten op het gebied van logistiek goed te managen. Met nieuwe productlanceringen bijvoorbeeld kan er veel veranderen: in de productielijn, het transport, het contact met de klant en er dient een planning te worden gemaakt voor de lancering van het product. Business Modeling Moderne organisaties kunnen niet meer functioneren zonder de ondersteuning van informatiesystemen. Dit geldt zowel voor het intern functioneren als voor de contacten met de omgeving (toeleveranciers, klanten, concurrenten, overheid). Bedrijfsprocessen en informatiesystemen zijn nauw met elkaar verbonden: veranderingen in het bedrijfsproces leiden ook tot veranderingen in de informatiesystemen en andersom. Het is daarom belangrijk dat deze complexe relatie tussen bedrijfsprocessen en informatiesystemen goed in kaart wordt gebracht. Business Modeling gaat over het netjes en gestructureerd in schema’s weergeven van het verloop van bedrijfsprocessen. Hiervoor wordt een modelleermethode gebruikt (zgn. Petri net) die tevens geschikt is om specificaties te maken voor ondersteunende informatiesystemen.

5 Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde
Mathematics In dit vak komen wiskundige technieken aan bod die veel bij Technische Bedrijfskunde gebruikt worden. Het is een vervolg op het basisvak Calculus, maar toegespitst op onderwerpen die van belang zijn voor Technische Bedrijfskunde. Je leert er logica. Er komt aan bod hoe je met matrices moet opereren en hoe je een stelsel van lineaire vergelijkingen (meerdere vergelijkingen met meerdere onbekenden) moet oplossen. In veel modellen die bij Technische Bedrijfskunde gebruikt worden spelen kansverdelingen een rol. In dit vak wordt ook een begin gemaakt met kansrekening. Elementaire kansrekening komt aan bod en de daarvoor benodigde verzamelingenleer. Een aantal verdelingen zoals de uniforme, de binomiale en de geometrische verdeling komt aan bod en de daarvoor benodigde wiskunde: rijen en reeksen. Organization, Strategy and Innovation Dit vak houdt zich bezig met de invloed van strategie en kenmerken van organisaties op bedrijfsprocessen, met name op innovatieprocessen binnen organisaties. Organisaties worden hierbij gezien als open en dynamische systemen. Daarom worden de strategie en kenmerken van de organisatie bekeken in relatie tot de externe omgeving; welke invloed heeft de omgeving op de organisatie? Onderwerpen die aan bod komen zijn: strategische ontwikkeling, omgeving en innovatie, organisatiestructuren, organisatieprocessen en organisatiecultuur. Methodology for Industrial Engineering Research In dit vak leer je meer over het opzetten van een onderzoek en over kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze kennis heb je nodig bij het oplossen van problemen in bedrijven (verbeteren van de prestaties) en onderzoeksprojecten (verhogen van de kennis). De kennis die je opdoet pas je meteen toe in opdrachten. Work & Organizational Psychology In dit vak ga je dieper in op de vakgebieden organisatiepsychologie, menselijke besluitvorming, arbeidspsychologie en personeelspsychologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Individuele verschillen en selectie van personeel Werkprestaties, functie-analyse en prestatiebeoordeling  Arbeidsmotivatie Attitudes, emoties, stress en gezondheid Leiderschap en besluitvorming Teams en diversiteit Organisatiestructuur Organisatiecultuur Organisatieverandering

6 Keuzeruimte en coaching
Keuzeruimte In je keuzeruimte kun je ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een andere major te volgen of je kunt je juist verdiepen in de Technische Bedrijfskunde. Al vanaf het eerste jaar start je met jouw keuzeruimte. Bij het maken van jouw keuzes sta je er niet alleen voor. Ervaren coaches van de TU/e geven je van het begin tot het einde van je studie persoonlijk advies en helpen jou bij het samenstellen van je keuzeruimte. Verdiepen Als je je wilt verdiepen binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde kun je keuzepakketten kiezen op het gebied van gezondheidszorg, economie, ondernemerschap, logistiek, arbeids- en organisatiepsychologie en informatiesystemen. Ook is het mogelijk om een praktijkstage te doen. In het eerste jaar kun je bijvoorbeeld uit de volgende vakken op het gebied van Technische Bedrijfskunde kiezen: Transport and Distribution, Leadership and Self-Management in Organizations, Healthcare Information Systems en Introduction Industrial Engineering. Verbreden Als je je wilt verbreden kun je kiezen voor keuzepakketten bij andere TU/e- opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van Duurzame energie, Slimme mobiliteit of Psychologie en techniek. Coaching Ervaren coaches van de TU/e geven je van het begin tot het einde van je studie persoonlijk advies en helpen jou bij het samenstellen van je keuzeruimte. Zo stel je zelf je opleiding samen, die aansluit op jouw interessegebieden en ambities. En mocht je er in het eerste jaar achter komen dat een andere TU/e-opleiding beter past, dan kun je samen met je coach kijken hoe je binnen dit jaar van opleiding kunt veranderen. Naast een persoonlijke coach krijg je begeleiding van de studieadviseur en ouderejaarsstudenten. De studenten zijn als mentor verbonden aan het groepje van eerstejaarsstudenten waarin je zit. Zij maken je de eerste periode wegwijs in de studie.

7 Meer weten? Wil je nog meer weten of de sfeer proeven bij Technische Bedrijfskunde? Dan kun je deelnemen aan de volgende activiteiten: Open dagen: Aanmelden open dagen via Meeloopdagen (voor 5- en 6-vwo): Aanmelden meeloopdag via Masterclass: volg een hele dag workshops rondom het thema Life Online. Wil je meer informatie? Kijk dan op Profielwerkstuk uitvoeren bij Technische Bedrijfskunde Vragen? Mail een student Technische Bedrijfskunde: Meer info over Technische Bedrijfskunde: Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


Download ppt "Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google