De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesvol rekenen op 2F Opdracht 1: wat is kenmerkend voor OGW en voor vakmanschap?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesvol rekenen op 2F Opdracht 1: wat is kenmerkend voor OGW en voor vakmanschap?"— Transcript van de presentatie:

1 Succesvol rekenen op 2F Opdracht 1: wat is kenmerkend voor OGW en voor vakmanschap?

2 Oorzaken van lagere scores
Nadruk op vaardigheden ipv instructie Alleen voor rekenzwakke leerlingen Te weinig uren Geen afstemming met basisonderwijs Geen gezamenlijke afspraken tussen rekenvakken Te weinig afstemming met praktijkvakken Rekenen als onderdeel van wiskunde Te weinig aandacht op rekendidactiek Onduidelijke rol rekencoördinator Te weinig sturing door schoolleiding

3 Praktische tips: organisatie
Begin met een visie/ambitie op rekenen Integreer rekenen in het kwaliteitsbeleid van de school Zorg voor een goede taakomschrijving van de rekencoördinator Kies bewust voor rekendocenten met goede rekendidactiek Pas het rooster aan om te werken in niveaugroepen Zorg voor overlegmomenten van de rekensectie Zorg voor afstemming met de basisschool

4 Als jouw leraar in gesprek zou gaan met je leerkracht van groep 8 van de basisschool en ze gaan over rekenen praten. Waar zouden zij samen over moeten gaan praten? Wat vind jij belangrijk dat de reken leraar moet weten over het rekenen op de basisschool? Niveau: “dat ik heel slecht was in rekenen en dat ik een ander boekje had” “dat ik rekenen best wel lastig vind maar het steeds beter gaat” “dat ik in sommige dingen van rekenen goed ben” “dat het gewoon hetzelfde is en niet zo moeilijk” Inhoud: “de tafels kennen is makkelijk bij andere sommen” “dat ik niet zo goed kan rekenen vooral niet uit mijn hoofd” “breuken, want dat vind ik lastig” Lesgeven: “hoe je rekent op de basisschool en op deze school, wat vinden wij moeilijk en wat makkelijk” “dat we soms andere manieren gebruiken met rekenen” “de reken leraar moet weten wat er voor les op de basisschool wordt gegeven”

5 Praktische tips: de rekenles
Stel hoge doelen samen met leerlingen Zorg voor een goede structuur en tempo in de les Maak rekenen leuk en sluit af of begin met iets waar hun interesse ligt: Zorg voor een combinatie tussen digitaal maatwerk en gezamenlijke instructie. Zet sterk in op motivatie/zelfvertrouwen van de leerlingen Zorg dat leerlingen ook thuis kunnen oefenen en betrek ouders zo veel mogelijk hierbij

6 Praktijkvoorbeeld Er is een minimumprogramma opgesteld, verdeeld over de vier leerjaren. Ieder leerjaar is verdeeld in vijf periodes van zeven weken. Er is vastgelegd wat elke leerling binnen die periodes moet beheersen. Leerlingen weten wat ze moeten kennen. Als ze het niet halen, moeten ze 8e uur naar hulpuur en dat willen ze niet, dus ze gaan thuis werken. Er volgt een gesprek met de ouders als leerlingen eind derde leerjaar niveau 2F nog niet hebben behaald. Besproken wordt om de leerling de aangepaste toets te laten maken Er is een workshop aan ouders voor bewustwording belang rekenen en om te laten zien hoe got-it werkt. Zo nemen ouders ook hun verantwoordelijkheid. Er wordt meer gericht geoefend voor het examen. Daarom nu ieder rekenuur samen starten met 2 of 3 examensommen.

7 Praktische tips: afstemming
Zorg dat rekenen gaat leven in de school Versterk het rekenen in de andere vakken Laat alle docenten zien wat de leerlingen moeten kunnen om niveau 2F te halen Goede onderlinge afspraken over voorkeurstrategieën, met name ook tussen praktijkvakken en rekendocenten. Vertaal de gezamenlijke afspraken in een rekenhandboek of rekenkaarten

8 Praktische tips: analyse
Analyseer de aangeleverde gegevens van de basisschool Volg de leerlingen systematisch met landelijk genormeerde toetsen, stel minimale doelen vast en stuur tijdig bij Analyseer samen de rekentoets en stem interventies daar op af Analyseer ook de vorderingen binnen muiswerk of got-it Documenteer de rekenresultaten van de (zwakke) leerlingen Overweeg leerlingen met ernstige rekenproblemen de aangepaste toets te laten maken Bied leerlingen die goed in rekenen zijn de mogelijkheid de 3F-toets te maken Monitor of de ambities/afspraken worden waargemaakt

9 Praktische tips: professionalisering
Zorg voor scholing van rekendocenten op inhoud en op rekendidactiek. Denk na over het gratis te gebruiken programma ffrekenen (diagnosticerend en remediërend) voor de zwakke rekenaars: Kijk ook naar websites en Neem kennis van het platform rekenbewust vakonderwijs en het steunpunt taal/rekenen voor tips en ondersteuning: en https://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs/

10 Zeven succesfactoren


Download ppt "Succesvol rekenen op 2F Opdracht 1: wat is kenmerkend voor OGW en voor vakmanschap?"

Verwante presentaties


Ads door Google