De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERRENDEMENT VERHOGEN MET GOEDE LEERLINGBEGELEIDING DAG VAN DE ZORGCOÖRDINATOR 21 NOVEMBER 2013 Anke Visser

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERRENDEMENT VERHOGEN MET GOEDE LEERLINGBEGELEIDING DAG VAN DE ZORGCOÖRDINATOR 21 NOVEMBER 2013 Anke Visser"— Transcript van de presentatie:

1 LEERRENDEMENT VERHOGEN MET GOEDE LEERLINGBEGELEIDING DAG VAN DE ZORGCOÖRDINATOR 21 NOVEMBER 2013 Anke Visser (a.visser@aps.nl) vervangta.visser@aps.nl Monique Sanders

2

3 ONDERZOEK IN OPDRACHT OCW Hoofdvraag: zijn succesvolle scholen* ook succesvol door hun leerlingzorg? *Succesvol (indicatoren inspectie): Goede examenresultaten Weinig tussentijdse afstroom Weinig schoolverlaten Diploma onvertraagd en/of hoger niveau

4 SUCCESFACTOREN IN ZORG Nji stelt n.a.v. onderzoek: + Systematisch handelen (PDCA) van mentor (docenten), leerlingbegeleiding, zorgcoördinator, externe specialisten gefaciliteerd door schoolleiding + Ouderbetrokkenheid + Interne attributie van docenten

5 5 ONDERZOCHTE SCHOLEN AFDELINGEN GL/TL CSG Beilen SG de Lingeborgh, Geldermalsen Fioretticollege, loc. Bernardus, Hillegom Blariacumcollege, Venlo Driestar College, Leiden

6 1. SYSTEMATISCH/CYCLISCH HANDELEN MBT ONDERWIJS- EN ZORGBEHOEFTE VAN LEERLING(EN) signaleren, diagnosticeren, plannen, acties uitvoeren, evalueren en acties aanscherpen. Bij 4 van 5 succesvolle scholen geven alle onderzoeksgroepen aan dat ze cyclus geinternaliseerd hebben als normaal gedrag Leerlingen geven als indicator voor cyclus: ‘mentor/docent houdt zich aan afspraken’ Bij álle leerlingen, er is wel verschil in tijd en intensiteit tussen leerlingen Eén school alleen cyclus bij rugzakleerlingen en lln met tegenvallende resultaten.

7 MENTOR ALS SPIL & AANSPREEKPUNT VOOR OUDERS EN LEERLING +ZOCO

8 LEERLINGBIJSLUITER GEMAAKT DOOR INTERNE SPECIALIST OP BASIS VAN INFORMATIE LL/OUDER

9 WAARDERINGSKAART: AFTEKENEN IN ELKE LES

10 2 OUDERBETROKKENHEID In oplopende mate: informeren gehoord worden meedenken meebeslissen meedoen (partici peren) Bij 4 vd 5 scholen worden ouders geïnformeerd, gehoord en uitgenodigd tot meedenken (bij lichte problemen) en meebeslissen en meedoen (bij zwaardere problemen) Wat thuis werkt kan ook op school werken Ouders zijn partners

11 3. INTERNE ATTRIBUTIE VAN DOCENTEN De oorzaak van succes of falen in leerlingzorg wordt aan schrijft docent aan zichzelf toe Als docent zichzelf als bepalende factor ziet, is de docent ook bereid om het anders te willen doen.

12 VLIEGWIELEN LEERLINGZORG 1.Missie school in termen van zorg en resultaat 1.Mentaliteit personeel (= Missie in praktijk) 2.Motivatie docenten, mentoren, zorgteam 3.Middelen: PDAC-cyclus; zorgstructuur met duidelijke taken, verantwoordelijkheden en protocollen

13 STEPPING STONES OM OOK TE EXCELLEREN: * Instaptoetsen rekenen, taal, dyslexie (@)Mentor als spil van de zorg & begeleiding Leerlingen met bijsluiter Docenten met specialisme (ADHD, ADD,.) Intern aanbod: faalangstreductie, huiswerkbegeleiding.. Leerlingvolgsysteem Inhoudelijke leerlingenbesprekingen Blijvend (onder)zoeken naar leeromgeving

14 VERHOGEN LEERRENDEMENT OP EIGEN SCHOOL 2-tallen: checken begeleidingssituatie op mijn school Item ‘goede lln-zorg’ Wat doen wij (nog niet)Wat kan onze stepping stone /ons vliegwiel zijn? Systematisch handelen en evalueren signaleren, diagnosticeren, plannen acties, uitvoeren evalueren en aanscherpen Ouder- betrokkenheid 1.informeren 2.gehoord worden 3.meedenken 4.meebeslissen 5.meedoen (participeren) Interne attributie De oorzaak van succes of falen ligt bij jezelf

15 WAT NEEM JE MEE?


Download ppt "LEERRENDEMENT VERHOGEN MET GOEDE LEERLINGBEGELEIDING DAG VAN DE ZORGCOÖRDINATOR 21 NOVEMBER 2013 Anke Visser"

Verwante presentaties


Ads door Google