De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Participeren moet je leren”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Participeren moet je leren”"— Transcript van de presentatie:

1 “Participeren moet je leren”
Willem Bakx ◘(oud)Ondernemer in de eerste lijns Gezondheidszorg & Sportief en gezond Bewegen ◘ Consultant WMB Beheer & Consultancy

2 Is ouder worden ook wijzer worden?
Zekerheid!!! Gezondheid Wonen Vitaliteit Zelfstandigheid Veiligheid Meedoen

3

4 Maatschappelijk actief
Participatie Actief Passief Maatschappelijk actief Maatschappelijk Passief Vrijwilligerswerk Consumeren

5 Maatschappelijk betrokken
• Maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot afbouw van actieve werkzaamheden Materieel Immaterieel V R Arbeidsparticipatie IJ Vrije tijd W I Inspanning Ontspanning L L Leefstijl Sport & Bewegen I G Maatschappelijk betrokken E Hobby’s R

6 Sociaal domein: alle ondersteuning en activering van burgers
Er vinden grote veranderingen plaats in het sociaal domein. We worden steeds ouder en vitaler. Er komen steeds meer technologieën beschikbaar, de digitalisering schrijdt voort en voor onze dienstverlening maken we gebruik van sociale media. Steeds meer taken worden door het Rijk aan gemeenten overgedragen

7 Belasting en nog eens belasting!!!!!
Inkomstenbelasting in Box 1 Inkomstenbelasting in Box 2 Inkomstenbelasting in Box 3 (voorheen vermogensbelasting) Erfbelasting/schenkingsrecht Overdrachtsbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting, vennootschapsbelasting , enz………enz………enzovoort! En nu ook nog eens een eigen bijdrage AWBZ! Uw vermogen bepaald wat de bijdrage wordt!

8 Van participeren naar anticiperen Wat zijn de mogelijkheden??
•Maken of aanpassen van uw testament • Uitkeren van een erfdeel • Schenken ◘ Op papier ◘ In contanten ◘ Gebruik maken van vrijstellingen enz…. • Het levenstestament Advies: Laat u tijdig adviseren door een deskundige bijvoorbeeld een notaris / accountant of fiscaal specialist!!

9 van zorg naar participatie
•In de toekomst is het belangrijk te weten wat er gaat gebeuren op het gebied van wonen met of wonen zonder een lichamelijk of geestelijke beperking! •De overheid zet in op een verbetering van de infrastructuur voor Wonen Welzijn en Zorg! ◘ Wint de bezuinigings opgave het van een doelmatige en noodzakelijke persoonlijke compensatie? ◘ Actief participeren is het kernwoord! ◘ De wettelijke (AWBZ) aanspraak vervalt en maakt plaats voor hulp en zorg dicht bij huis volgens de wet WMO!

10 WMO Voorziening en Wonen
Decentralisatie van landelijke overheid naar lokale overheid (Gemeenten)! Wettelijke Grondslag(ergens recht op hebben) Oud Ontwikkeling kleinschalige woon en leef vormen / servicegericht wonen Adequaat compenseren na z.g. keukentafelgesprek Nieuw

11 Ontwikkeling kleinschalige woonvormen Samen wonen maar toch ook apart
Steden en gemeenten krijgen steeds meer aandacht voor co.housing Zelfstandigheid Domotica Samen kosten delen en gebruik van faciliteiten Zorgcompensatie

12 Bezuinigingen in relatie tot doelmatigheid nut en noodzaak van bepaalde voorzieningen
Ontstaan van de padstelling tussen het adequaat en doelmatig compenseren en de bezuinigingsopgave van de landelijke overheid Cliëntenparticipatie en de monitoring van de gevolgen die door de decentralisatie ontstaan en het hieraan gekoppelde beleid van de overheid!

13 “Senioren arbeidsparticipatie”
Alex Mulder schreef: “Ouderen aan een baan helpen? Nee, dat werkt niet. Het gaat niet om een baan maar om het inzetten van kwaliteit & ervaring. We moeten er anders naar kijken en dan komen we ook met andere oplossingen”einde citaat. “De” werkzoekende oudere bestaat niet! Werkgevers willen een oplossing en geen probleem!

14 Aandachtspunten Breed en gedifferentieerd bij werkgevers en ondernemers aandacht vragen voor juist de positieve kwaliteiten, vitaliteit & inzetbaarheid van de oudere werknemer! Geforceerd subsidiëren van arbeid werkt niet omdat dit slechts een korte termijn oplossing biedt voor de bestaande problemen op de arbeidsmarkt voor de oudere werkzoekenden. Van de afgesproken “baangarantie” komt vaak niets terecht omdat na de doorlopende arbeidsovereenkomst, na een bepaalde stimulatie periode, voor bijvoorbeeld 6 maanden iemand toch weer werkeloos raakt. De grote vraag is waarom besluit een werkgever deze man of vrouw niet in dienst te houden?

15 • Beleid ontwikkelen waarbij de aanwezige kennis en ervaring van de oudere werknemer, die vaak in de hoofden zit overgedragen wordt door scholing / ontwikkelen & begeleiding aan jongeren werknemers. (het oude Meester & Gezel model). •Immers is bekend dat in de sport een team wat bestaat uit oudere ervaren spelers met een mix van jonge “honden” tot de beste prestaties in staat is. •Het uiteindelijk rendement van de oudere werknemer en de grotere arbeidsproductiviteit van de jongere werkende wordt hierdoor onomstotelijk bewezen! De leerling leert de basisvaardigheden van de meester en doet hiermee praktische ervaring op en kan zijn / haar kennis verder uitbouwen.

16 Weerleggen van bestaande vooroordelen!
◘ Volgens werkgevers zouden de kosten van werknemers toenemen bij het stijgen van de leeftijd. ◘ Ze zouden dus te duur zijn echter oudere werknemers tussen 45 en 60 jaar oud blijken echter de hoogste arbeidsproductiviteit te hebben. ◘ Volgens werkgevers zouden oudere werknemers vaker ziek zijn. Ze zijn echter niet vaker ziek. ◘ Vermoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn zijn vaker oorzaak van verzuim bij jongeren. ◘ Volgens werkgevers zouden oudere werknemers niet flexibel genoeg zijn. Er blijkt echter geen verschil te zijn tussen jongeren en ouderen.

17 ◘ Volgens werkgevers zouden ouderen niet voldoende met de tijd en de technologische
ontwikkeling meegaan. In meer dan 95% van de huishoudens bevindt zich minimaal een PC. Studeren is populair onder ouderen: in 2012 werden er drie keer zoveel MBO-studies door 50+ers gevolgd dan in Universiteiten en HBO-instellingen zien ook een stijging in studerende 50+ers. ◘ Grote economische en maatschappelijke kapitaalsvernietiging door het niet laten deelnemen van ouderen aan de arbeidsmarkt wordt berekend op 20 miljard Euro. ◘ Niet het werken van ouderen is duur, maar het niet-werken van ouderen kost de samenleving geld

18 Samenvatting Conclusie Vragen?

19 Bedankt voor uw aandacht.
Kijk op Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "“Participeren moet je leren”"

Verwante presentaties


Ads door Google