De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De actualiteit te lijf Yvonne van Amstel RCF Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid 3 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De actualiteit te lijf Yvonne van Amstel RCF Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid 3 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De actualiteit te lijf Yvonne van Amstel RCF Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid 3 juni 2009

2 Participatiebudget

3 WWI SZW OCW € 0,26 mld € 0,19 mld € 1,5 mld Inburgerings voorzieningen voor inburgeraars Re-integratie voorzieningen voor WWB doelgroep Educatie voor 18 jaar en ouder Budgetten tot en met 2008 Verantwoording

4 Situatie per 01-01-2009 WWI + SZW + OCW = Rijk Participatievoorziening voor één brede doelgroep: personen van 18 jaar en ouder Budgettair neutraal Excl. Uitvoeringskosten inburgering ->Gemeentefonds Excl. Middelen inburgering en educatie G31 gemeenten Verantwoording € 1,75 mld

5 Doelgroep Iedereen van 18 jaar of ouder 16- en 17 jarigen Bijvoorbeeld: Inzetten t.b.v. met ontslag bedreigden Geen inschrijving UWV-Werkbedrijf noodzakelijk Alle inburgeraars Niet alleen eigen ingezetenen van de gemeente (regionalisering aanpak?) Ontheven van kwalificatieplicht Reeds voldaan aan kwalificatieplicht Bedreigd door schooluitval

6 Output- verdeling: Hoe groot wordt het budget in 2012 e.v.? Inburgering Volwasseneneducatie Aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen Aantal vastgestelde duale inburgerings- voorzieningen Aantal personen dat het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 I of II heeft behaald Aantal ingekochte cursussen gericht op basis vaardigheden (alfabetisering) Aantal ingekochte vavo trajecten Aantal behaalde vavo diploma’s Aantal behaalde certificaten staatsexamen NT2

7 Start in 2010 Prestaties van 2010 tellen voor het budget in 2012 Maak goede afspraken met aanbieders (ROC, RIB’s etc) Voorbereiding in 2009

8 Overgangsfase educatie-gelden In 2009: oormerking voor educatie bij ROC’s Vanaf 1 januari 2010: bestedingsverplichting bij ROC Vanaf 1 januari 2011: geen bestedings- verplichting

9 Analyseer doelgroepen in aantallen Bijstand Inburgering Educatie B+I B+E+I E+I B+E

10 Mogelijke koppelingen WWBWSW WI WEB WMO Kinderopvang Regionaal economisch beleid Krachtwijken Onderwijs WIA WIJ Wajong AWBZ NUGgers Schuldhulp verlening WW

11 De kansen Effectieve klantprocessen Preventief beleid Integraal beleid ‘Maatwerk’

12 Stelling 1. Participatiebudget is een technische maatregel. Het zal moeten gebeuren in de spreekkamer van de gemeente.

13 Stelling 2. Participatiebudget leidt tot stammenstrijd.

14 Stelling 3. Participatiebudget in theorie uitvoerbaar in de praktijk niet (vanwege de culturele verschillen tussen de beleidsvelden).


Download ppt "De actualiteit te lijf Yvonne van Amstel RCF Rotterdam Rijnmond Zuid Holland Zuid 3 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google