De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eigentijdse geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eigentijdse geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Eigentijdse geschiedenis
Week 5 NL tijdens de lange jaren zestig

2 Verzuiling en pacificatie democratie
Zakelijkheid Pragmatisme Compromisvorming Eliteoverleg Geheimhouding depolitisering

3 Ontzuiling en participatiedemocratie
Ideologisering Participatie en medezeggenschap Polarisatie, uitvergroten van verschillen, doel linkse meerderheid Openheid en politisering Permissive society Gezagsuitoefening < Overredingskracht en onderhandelingsvermogen >

4 Nozems, jeugdcultuur Nederlands Onderdaan Zonder Enige Manieren
Halbstarken Les blousons noir Teddy boys in VK Beatniks VS

5 Dijkers

6 Pleiners

7 PROVO 1965 invloed Europese jeugd

8

9

10 Protesteren was verboden dus blanco spandoek

11 Provo happening Lieverdje

12 Kappers knippen langharigen niet

13 1965 verloving

14 Huwelijk 1966

15 Beatles in Scheveningen juni 1964

16 Tactiek Provo Tegen welvaart en burgerlijk consumentisme
Gemakzuchtige grauwe massa, klootjesvolk Ludieke aanpak, spelen met symbolen Witte fietsen plan, in Republikeins verband in beslag genomen Oranje boven, leve de Republiek Publicity! Was geen gewone linkse actiegroep

17 These van Kennedy Culturele revolutie was zo ingrijpend omdat de elite de veranderingen vergemakkelijkt, gestuurd en zelfs aangemoedigd Elite geloofde in onvermijdelijkheid verandering Afkeer elite voor conflict en geweld

18 These van Righart Jaren zestig als dubbele generatiecrisis
Vooroorlogse generatie: beginnende ontzuiling, ontkerkelijking, strijd verdeling welvaart, groeinde zelftwijfel elite, seksualiteit en gezagsverhoudingen bleven zelfde Naoorlogse generatie: scholing >, langer jong, afstand met vorige generatie groot, ontzuilde jeugd, jongerencultuur, tegenover ascetisch-puriteinse komt hedonisme, gezag <, sex > Politisering pas vanaf 1967, nieuw links

19 Noble klassieke kijk jaren 60
Opstand omdat men ontevreden is over systeem/politiek/regeringen Aloofness van technocratische leiders Noble spreekt vooral over Frankrijk, Italië en DTSL

20 Sixties elders Parijs mei juni 1968, utopisch, sporadisch samenwerking arbeiders, kritiek technocraten, publieke diensten slecht, woningbouw, onderwijs Italie, politieke stagnatie, arbeidsonrust, terrorisme, communisten ook deel systeem, christen democraten aan macht, corrupt DTSL: Groenen, anti-kernwapens, SPD <

21 Kritiek op Kennedy Hij verklaart de jaren zestig niet. Hij stelt alleen waarom de veranderingen mogelijk zo ingrijpend waren Wat zijn elites? Bestaat er echt een lange NL traditie van meegaandheid van NL elites? Kennedy gaat te ver dat elites veranderingen hebben aangemoedigd. Het was eerder repressieve tolerantie Uitzindering is bijv. burgemeester van Hall

22 Donderdag college Tentamen uitleggen, essay vraag, abc vraag, bron vraag Essays inleveren Hoorcollege opdrachten

23 Terugdeinzing elites Elite kanaliseerde onvrede en bleven zelf attractief door open, zelfkritisch en flexibel te zijn Elite verstarde dus niet Protestbeweging had geen starre ideologie en hun radicaliteit was pragmatisch, ludieke acties Geruisloze verandering, door aanpassing elite holden zijzelf het verzuilde systeem van binnenuit

24 Electorale krimp Kvp 1963 32 % 1972 18 % CDA 1977 32 %
D66, 2 partijenstelsel, direct gekozen mp, 4,5 % ‘67 PRR (KVP) 1,8 % in 1971 DS’ ,3 % stemmen 9uit PVDA) Boerenpartij ,7 %

25 Daniel Bell, The End of Ideology 1960

26 Daniel Bell "socialist in economics, a liberal in politics, and a conservative in culture” Oude grand klassen ideologieën 19e en 20e eeuw zijn uitgeput Welvaartspolitiek, medezeggenschap arbeiders Sociale problemen worden pragmatisch en met consensus opgelost

27 debat Zijn de jaren zestig een cesuur in de Nederlandse geschiedenis?

28 debat Jaren zestig betrof vooral een culturele revolutie en niet een politieke. Hoe zit dat nu?

29 beeldreligie

30 opdracht Lees Van Hall en Mulisch en vraag je af hoe deze bronnen zich verhouden tot these van Kennedy en Righart

31 Opdracht wie is Van Hall. Was hij een klassieke regent
Opdracht wie is Van Hall? Was hij een klassieke regent? Wat leert ons dat over these Kennedy en Righart

32 Mulisch Bericht aan de Rattenkoning 1966 Dialectiek van de provocatie
Witte fietsen neergezet om aan te tonen dat zij in beslag zouden worden genomen Alleen monarchist mag witte fietsen neerzetten Gevolg groep Grootveld bij het Lieverdje

33 Provo strijd ging tegen bepaald soort gezag
Tegen het post-koloniale regentendom als afstammeling van koloniaal paternalisme Tegen het regentendom die onderling de baantjes verdelen VB. Van Hall (ex-bankier), d’Ailly Iedereen die leidende positie krijgt vertoont regentenmentaliteit

34 Mulisch conflicteert Kennedy
Toestemming vragen voor demonstratie Opschrift spandoeken moet worden goedgekeurd Burgemeester als hoofd van de politie hoeft geen verantwoording af te leggen bij gemeenteraad Geen klassenstrijd maar kastestrijd

35 Van Hall

36 Van Hall Verzet gefinancierd Telg uit bankiersgeslacht
Regelt arbeidersinspraak bij Leerdam 1931 Treedt toe tot PVDA, Directeur Labouchere Na de rellen rond huwelijk Beatrix en bouwvakkersoproer in 1966 werd de hoofdcommissaris H.J. van der Molen ontslagen en per 1 juli 1967 werd ook Van Hall ontslagen

37 Van Hall Moest van Justitie antivietnam demonstranten oppakken die bevriend staatshoofd Johnson uitmaakten voor moordenaar, onmogelijke opdracht Bouwvakkersoproer, voelde zich tekort gedaan met uitbetaling vakantietoeslag Natuurlijk provo zelf Den Haag vond dat Van der Hall te weinig optrad, ontslagen 1967

38 Van Hall Ervaringen van een Amsterdammer
Politie was onderbezet, en niet populair bij bevolking, Den Haag gaf niet meer agenten Den Haag artikel 186 Strafvervolging Tv en pers kiezen voor provo’s Agent is ook maar een mens

39 Essayopdracht II 2 punten per bron (let goed op analyse, wordt er uit de bron geciteerd etc.) 2 punten structuur en argumentatie 2 punten spelling, stijl en annotatie 2 punten bronnen in de context plaatsen (Noble, colleges etc.)

40 Rob stolk radio maagdenhuisbezetting 1969

41 Fac. Sociologie UVA 1969

42 Komite Hulp Bevrijdingsfonds 1968 Jan Wolkers

43 Willem de Ridder Vondelpark Love In 1968

44

45

46 Anarchisme was dood! opheffing van de beweging in mei ‘67: na de opheffingsbijeenkomst in het Vondelpark was de beweging die voor de grootste beroering in de recente Nederlandse geschiedenis had gezorgd van de ene op de andere dag volkomen verdwenen.

47 Provo's beginselverklaring (mei 1965) was kort en zeer duidelijk: “ Provo voelt zich voor de keus gesteld: desperaat verzet of lijdzame ondergang. Provo roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het de uiteindelijke verliezer moet zijn maar de kans om deze maatschappij althans nog eenmaal hartgrondig te provoceren wil het zich niet laten ontgaan. Provo beschouwt het anarchisme als inspiratiebron voor het verzet. Provo wil het anarchisme vernieuwen en onder de jeugd brengen.”

48 Opheffingspamflet provo


Download ppt "Eigentijdse geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google