De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Psalm 31 14 Maar ik vertrouw op U, JAHWEH, ik zeg: Gij zijt mijn God. 15 Mijn tijden zijn in uw hand...

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Psalm 31 14 Maar ik vertrouw op U, JAHWEH, ik zeg: Gij zijt mijn God. 15 Mijn tijden zijn in uw hand..."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Psalm 31 14 Maar ik vertrouw op U, JAHWEH, ik zeg: Gij zijt mijn God. 15 Mijn tijden zijn in uw hand...

3 3 2Korinthe 4 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuw-ig gewicht van heerlijkheid,

4 4 2Korinthe 4 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuw-ig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuw-ig. Gr. pros-kairos = lett. voor [de] gelegenheid

5 "mijn tijden" VERSUS "de aionische tijden" 5

6 6 3x in de Schrift: "aionische tijden" Romeinen 16:25 2Timotheus 1:9 Titus 1:2 Statenvertaling: "tijden der eeuwen" aionchronos

7 7 2Timotheüs 1 9 God die ons redt en roept met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór aionische tijden...

8 8 1Korinthe 2 7 maar wat wij spreken, als een verborgenheid, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid vóór de aionen voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

9 9 "de aionen die geweest zijn" Prediker 1:10

10 10 "de aionen die geweest zijn" Prediker 1:10 "de aion van deze wereld" Efeze 2:1

11 11 "de aionen die geweest zijn" Prediker 1:10 "de aion van deze wereld" Efeze 2:1 "de komende aionen" Efeze 2:7

12 12 de eerste aion "de schepping der wereld" Romeinen 1:20 1

13 13 de eerste aion "de schepping der wereld" Romeinen 1:20 "voor de aionen" de aarde onder de vloek van schepping tot Adam 1

14 14 de tweede aion "de toenmalige wereld" 2Petrus 1:4 zondvloed de aarde onder de vloek van Adam tot Noach 2

15 15 de derde aion "de aion van deze wereld" Efeze 2:1 "de tegenwoordige boze aion" Galaten 1:4 3

16 16 de derde aion "de aion van deze wereld" Efeze 2:1 "de tegenwoordige boze aion" Galaten 1:4 "voleinding der aion" zondvloed van Noach tot wederkomst 3

17 17 de vierde aion "de komende aion" Efeze 1:21 einde oude schepping wederkomst "de duizend jaren" 4

18 18 de vijfde aion "de aion der aionen" Efeze 3:21 "voleinding der aionen" nieuwe schepping de dood wordt teniet gedaan 5

19 19


Download ppt "1. 2 Psalm 31 14 Maar ik vertrouw op U, JAHWEH, ik zeg: Gij zijt mijn God. 15 Mijn tijden zijn in uw hand..."

Verwante presentaties


Ads door Google