De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. K. Harmannij

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Als herinnering: Volgende week zal in de ochtenddienst br. S. Vonk worden bevestigd in het ambt van diaken. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 17 augustus: Lonneke Anholts zr Paula de Groot-Rupke br Gerrit Oosterhuis 18 augustus: br Gert-Jan Lenting 19 augustus: br Arjan Borst 20 augustus: br Cor van der Velden 21 augustus: Ilse Heres 22 augustus: Bart Nelemans Tobias Sytsma 23 augustus: br Cees Hoogland

5 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

6 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

7 Gezang 175C

8 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

9 Gezang 147, NG 76: 1, 2 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

10 Gezang 147, NG 76: 1, 2 2 Als een wolk die veertig jaren mensen voorging op het pad, zo laat zich de Heer ervaren, zo heeft Hij ons liefgehad. Als een schaduw in de hitte, als een vuurgloed in de kou; Hij geleidt ons naar de witte poorten in de stad van goud. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

11 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

12 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

13 Gezang 147, NG 76: 3, 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

14 Gezang 147, NG 76: 3, 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

15 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

16 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

17 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

18 Psalm 18: 5, 8 5 God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden toen mij de waatren aan de lippen stonden. Hij redde mij, toen 's vijands overmacht mij totterdood in d' engte had gebracht. Te kwader ure traden zij mij tegen, maar God geleidde mij op goede wegen, maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. Hij is het die in liefde mij behoudt.

19 Psalm 18: 5, 8 8 Gij immers zult het arme volk verhogen, en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen. Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt, waarvoor de dichte duisternis verdwijnt. Met U durf ik mij in de strijd te wagen, de legerbenden op de vlucht te jagen. Met U ga ik door water en door vuur, en met mijn God spring ik over een muur.

20 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

21 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

22

23

24

25 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

26 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

27 Psalm 66: 1 - 4 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

28 Psalm 66: 1 - 4 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

29 Psalm 66: 1 - 4 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

30 Psalm 66: 1 - 4 4 Gij bracht ons in des vijands netten. Hij heeft het tuig ons aangelegd om in het zadel zich te zetten, en als een rijdier ons geknecht. Hij heeft ons in het vuur gedreven en door de wateren gejaagd. Toen hebt Gij 't leven ons hergeven en alles wat ons hart behaagt.

31 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

32 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

33 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

34 Psalm 18: 13, 15 13 Gij hebt mij boven burgertwist verheven en vreemde volken in mijn hand gegeven. Nauwelijks hadden zij van mij gehoord, of bevend bogen zij zich voor mijn woord. Zij smeekten mij om hen niet te vertreden, zij vleiden mij, zij jammerden om vrede. Zij kwamen uit hun sterke vestingwal, het verste volk zelfs maakt' ik tot vazal.

35 Psalm 18: 13, 15 15 Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen, onder de volken zal ik psalmen zingen. De HEER heeft mij gered uit elk gevaar. Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar! Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde, zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde, zal door de tijden met ons verder gaan, met David en zijn huis nu en voortaan.

36 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

37 Gezang 182E 4-stemmig

38 Liturgie ds. K. Harmannij
Gezang 147: 1, 2 Gezang 147: 3, 4 Daniël 3: Psalm 18: 5, 8 Daniël 3: 27 Psalm 66: Psalm 18: 13, 15 Gezang 182E: Amen Collecte: Diaconie

39

40 Wij gaan trouwen! Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen. Wie weet tot dan! Mirjam de Leur en Mattijn van Leur

41

42 Wij gaan trouwen! Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen. Wie weet tot dan! Mirjam de Leur en Mattijn van Leur


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij"

Verwante presentaties


Ads door Google