De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

2 Diensten 9:30voorganger: ds. A. van Groos uit Hoogvliet/Spijkenisse 16:30 voorganger: br. H. Pielman Vanmiddag zal de laatste preek in het kader van ons jaarthema 'Hoe vrij ben jij' gelezen worden. We willen het Jaarthema afsluiten door na de dienst samen te eten. Als het goed is heeft iedereen wat eten en drinken meegenomen, zodat we samen genoeg hebben. Ook is er de gelegenheid om nog te reageren op een aantal stellingen over het Jaarthema. Diensten 9:30voorganger: ds. A. van Groos uit Hoogvliet/Spijkenisse 16:30 voorganger: br. H. Pielman Vanmiddag zal de laatste preek in het kader van ons jaarthema 'Hoe vrij ben jij' gelezen worden. We willen het Jaarthema afsluiten door na de dienst samen te eten. Als het goed is heeft iedereen wat eten en drinken meegenomen, zodat we samen genoeg hebben. Ook is er de gelegenheid om nog te reageren op een aantal stellingen over het Jaarthema. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. E.H. Van Dijken en C. Slob en tot diaken, br. B. Van der Horst Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 9 juni in de middagdienst. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling, de brs. E.H. Van Dijken en C. Slob en tot diaken, br. B. Van der Horst Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend, zullen deze broeders, zo de HERE wil, in het ambt bevestigd worden op a.s. zondag 9 juni in de middagdienst. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

4 Agenda 26 Mei 9.30 kinderclub 16. 30 bijbelklas 17.30 afsluiting jaarthema: na middagdienst een gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot discussie. 19.30 LEF 26 Mei 9.30 kinderclub 16. 30 bijbelklas 17.30 afsluiting jaarthema: na middagdienst een gezamenlijke maaltijd en gelegenheid tot discussie. 19.30 LEF 30 Mei V.V. “Soli Deo Gloria” Afsluiting vh seizoen 30 Mei V.V. “Soli Deo Gloria” Afsluiting vh seizoen

5 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

6 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

7 175 C

8 ● Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

9 Psalm 122: 1, 3 1 Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar 't huis des HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom ga, met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd, wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt zal haar als stad van vrede groeten.

10 Psalm 122: 1, 3 3 Vraagt vrede voor Jeruzalem. Dat wie u liefheeft en bemint, binnen uw muren vrede vindt. Rust zij er in uw burcht voor hem. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Gods vrede moge u bezoeken: om vriend en broeder spreek ik nu. Om 's HEREN tempel binnen u wil ik het goede voor u zoeken.

11 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

12 Psalm122:1, 3 ● Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

13 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 ● Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

14 Gezang 45, NG 26: 1, 2 1 Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren Want de poorten van Mijn rijk staan voor kind'ren open, laat ze allen, groot en klein bij Mij binnenlopen.

15 Gezang 45, NG 26: 1, 2 2 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen, want de poorten van Mijn rijk, gaan voor hen ook open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

16 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 ● Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

17 De Heer draagt de bouwers van zijn huis op, te zorgen voor een huis met ruimte 1. hoe die ruimte wordt betwist 2. Hoe die ruimte wordt bepleit 3. Hoe doe ruimte wordt bewaard

18 De Heer draagt de bouwers van zijn huis op, te zorgen voor een huis met ruimte hoe die ruimte wordt betwist “Hij hoort niet tot onze kring”

19 De Heer draagt de bouwers van zijn huis op, te zorgen voor een huis met ruimte Hoe die ruimte wordt bepleit “Belet het hem niet, ….” ‘niemand kan ooit zeggen ‘Jezus is Heer’ behalve door toedoen van de Heilige Geest’ (1 Kor.12:3).

20 De Heer draagt de bouwers van zijn huis op, te zorgen voor een huis met ruimte Hoe die ruimte wordt bewaard Psalm 104:30 – zend Gij uw adem uit, u, jij, ik kunnen ademhalen!

21 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 ● Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

22 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

23 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

24 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

25 Opwekking 705 Refrein: Toon Mijn liefde aan de ander dien de ander zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

26 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

27 In onze kerkdiensten gaat er veel langs de jongeren heen. Als ze meer (op hun niveau) aangesproken worden in de eredienst, dan kan de Geest ook meer ruimte krijgen in hun persoonlijke leven. Vrijheid in de kerk is ruimte geven aan ieders drijfveren. Hoe meer vrijheid in de kerk hoe meer ruimte er voor het werk van de Heilige Geest komt. Geef een voorbeeld hoe wij in onze gemeente de Geest meer de ruimte kunnen geven, waarbij iedereen zich thuis voelt.

28 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: ● Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

29 Gezang 179b, Gz4 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

30 Gezang 179b, Gz4 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene,christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

31 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

32 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

33 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: ● Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

34 Gezang 119, Gz32: 1, 3 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: ’t is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. ’t Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

35 Gezang 119, Gz32: 2 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

36 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 ● Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

37 182 D

38 Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen Collecte:Diaconie

39 Zondag 2 juni as. doen Dennis, Luuk, Dian, Cor, Richard, Mart en Samuel belijdenis. Om dit met ze te vieren en ze te feliciteren nodigen we u uit voor een receptie van 20.30 tot 22.30 in het pandje. Alles onder het genot van een hapje en een drankje. De ouders

40 Welkom ds Harmannij Zaterdag 29 juni Van 13.30 – 18.00 u Van en voor de hele gemeente Iedereen kan zich opgeven op de lijst achterin de kerk

41 G e s l a a g d ? ?G e s l a a g d ? ? Jongerenviering Zondag 2 juni, 16:30 Jacobuskerk Eindhoven, Orionstraat 7


Download ppt "Psalm122:1, 3 Marcus9:33 - 40 Gezang45:1, 2 Marcus9:38 - 40 Opwekking705: Gezang179B: Gezang119:1, 2 Gezang182D:Amen Liturgie br. H Pielman preeklezen."

Verwante presentaties


Ads door Google