De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1

2 Bron: PaThB 2010 Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 Bouwknopen 2 Gevel / plat dak: isolatie niet hoog genoeg in muur

3 Bron: PaThB 2010 Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 Bouwknopen 3 Gevel / plat dak: opstand thermisch onderbroken

4 Bouwknopen: definities BOUWKNOPEN in plaats van koudebruggen – Positieve benadering – Geeft geen oordeel over goed of slecht BOUWKNOPEN = Samenkomen van scheidingsconstructies = Doorboring van isolatielaag van scheidingsconstructie 4

5 Bouwknopen: definities Wat is een SCHEIDINGSCONSTRUCTIE ?  verkorte benaming voor “scheidingsconstructie van het verliesoppervlak” (in wetgevende teksten) Wat is een SCHEIDINGSCONSTRUCTIE ? bouwdeel dat het beschermd volume afschermt van Buiten Grond/kelder/kruipruimte AOR (aangrenzende onverwarmde ruimte) Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 5

6 Bouwknopen: definities Aanpalende woning BESCHERMD VOLUME AOR - BUITEN - GROND - AOR Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 6

7 Bouwknopen: definities Aanpalende woning BESCHERMD VOLUME AOR - BUITEN - GROND - AOR Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 7

8 Bouwknopen: definities Aanpalende woning BESCHERMD VOLUME AOR - BUITEN - GROND - AOR Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 8

9 Bouwknopen: definities Schematische synthese Niet alle bouwknopen zijn aangeduid! Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 9

10 Bouwknopen: definities Hulpmiddel om bouwknopen van dit type te lokaliseren:  Overal waar de uiterste grenslijnen van scheidingsconstructies samenkomen, ontstaan sowieso bouwknopen Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 10

11 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknopen o Type 1: Samenkomen van 2 scheidingsconstructies o Type 2: Doorboring van isolatielaag van éénzelfde scheidingsconstructie PUNT bouwknopen o Doorboring van isolatielaag van éénzelfde scheidingsconstructie Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 11

12 Bouwknopen: definities MAAR: … – Lineaire en puntvormige onderbrekingen EIGEN AAN EEN SCHEIDINGSCONSTRUCTIE en over het oppervlak ervan verdeeld, zijn GEEN bouwknopen In te rekenen in U-waarde van scheidingsconstructie b.v. houtskeletbouw, spouwankers, aansluiting raamprofiel+glas, … Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 12

13 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknoop – TYPE 1: waar 2 scheidingsconstructies samenkomen Dakopstand (dak+gevel) Raam- en deuraansluitingen (raam+gevel) Funderingsaanzet (gevel + vloerplaat) … Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 13

14 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknoop – TYPE 1: waar 2 scheidingsconstructies samenkomen VOORBEELD: Gemene muur tegen onderdak = isolatie onderbroken Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 14

15 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknoop – TYPE 2: daar waar de isolatielaag van een bepaalde scheidingsconstructie lijnvormig onderbroken wordt Balkons Kolommen Regenpijpen… Enkel kijken in het vlak van de scheidingsconstructie zelf Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 15

16 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknoop Wat zijn geen lineaire bouwknopen? – Lijnvormige onderbrekingen eigen aan scheidingsconstructie  in te rekenen in U-waarde Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 16

17 Bouwknopen: definities LINEAIRE bouwknoop Wat zijn geen lineaire bouwknopen? – Bouwknopen in scheidingsconstructie volledig in contact met grond  Moeten niet ingerekend worden wegens verwaarloosbaar warmteverlies Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 17

18 Bouwknopen: definities PUNTBOUWKNOOP isolatielaag van scheidingsconstructie puntvormig onderbroken door materiaal met hogere warmtegeleidbaarheid Kolom parkeergarage bij isolatie tegen plafond Bevestigingspunten van b.v. zonnecollector op plat dak, borstwering, … Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 18

19 Bouwknopen: definities PUNTBOUWKNOOP VOORBEELD: Metalen kolom draagstructuur  op thermische onderbreking ! Nog steeds puntkoudebrug! WANT: metalen draadstangen door de isolatie Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 19

20 Bouwknopen: definities PUNTBOUWKNOOP Wat zijn geen puntbouwknopen? – Puntvormige onderbrekingen eigen aan scheidingsconstructie b.v. spouwankers, …  in te rekenen in U-waarde Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 20

21 Bouwknopen: definities PUNTBOUWKNOOP Wat zijn geen puntbouwknopen? – Ventilatiekanalen, rookgasafvoerkanalen etc. die isolatielaag doorboren Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 21

22 Bouwknopen: definities PUNTBOUWKNOOP Wat zijn geen puntbouwknopen? – Snijpunt van 2 of 3 lineaire bouwknopen  Verwaarloosbaar warmteverlies – Bouwknopen in scheidingsconstructie in volledig contact met de grond  b.v. paalfunderingen Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 22

23 Aanvraag bouwvergunning na 1 januari 2011: koudebruggen verplicht inrekenenin K-peil 3 opties A.Het effect van alle koudebruggen wordt ‘exact’ ingerekend, hetzij 3D hetzij 2D. B.Zoveel mogelijk te voldoen aan de voorschriften van koudebrugarm detailleren (basisregels,Ψ limiet ) waardoor een kleine forfaitaire toeslag volstaat. Wat niet voldoet, wordt extra ingerekend. C.Er wordt geen moeite gedaan, met als gevolg een hoge, forfaitaire bestraffing. Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 23 Bouwknopen: EPB

24 Hoe de invloed van bouwknopen inrekenen? OPTIE A variabele K-peil-toeslag OPTIE B EPB-aanvaarde bouwknopen + 3K-punten Niet-EPB-aanvaarde bouwknopen (+ beter presterende EPB-aanvaarde bouwknopen) variabele K-peil-toeslag OPTIE C + 10K-punten Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009Bron: PaThB 2010 24 Bouwknopen: EPB

25 EPB-aanvaarde bouwknoop en/of Voldoet aan Ψ e ≤ Ψ e,lim a.d.h.v. EN ISO 10211 BASISREGEL 1 minimale contactlengte BASISREGEL 2 tussenvoeging isolerende delen of BASISREGEL 3 weg van minste weerstand of Voldoet aan één van de basisregels 25

26 26 BV EPB-aanvaarde bouwknoop 3 basisregels: doorlopende isolatie

27 Eis: d contact ≥ min ( d 1 /2, d 2 /2 ) MINIMALE CONTACTLENGTE Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 27

28 28

29 d contact ≥ min ( d 1 /2, d 2 /2 ) MINIMALE CONTACTLENGTE: ramen Profielen zonder thermische onderbreking Profielen mét thermische onderbreking Isolatielaag moet volledig contact maken met de thermische onderbreking Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 29

30 R R1R1 R2R2 1.Is λ insulating part kleiner dan λ limit ? 2.Voldoet de R-waarde aan de R- waarde-eis? 3.Voldoen de aansluitingen aan de contactlengte-eis? b.v. cellenbeton, foamglas, … TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 30

31 31

32 TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN 1.“ De λ-waarde van ELK isolerend deel moet kleiner dan of gelijk zijn aan 0.20 W/mK.” Meerdere materialen met λ  0.2 W/mK mogen als 1 homogeen isolerend deel aanzien worden ! Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 32

33 TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN 2.“De R-waarde van ELK isolerend deel moet groter of gelijk zijn aan het kleinste van (R 1 /2, R 2 /2, 2 ). “ R ―R 1 en R 2 = warmteweerstanden van de 2 isolatielagen ―R-waarde gemeten loodrecht op LIJN die - 2 isolatielagen verbindt doorheen de isolerende delen - zoveel mogelijk // verloopt aan de begrenzing van de isolatielagen en isolerende delen thermische snedelijn Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 33

34 TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 34 DikteContact PUR(0,028)60 mm30 mm MW (0,040)80 mm40 mm CG (0,042)90 mm45 mm inpakken tussenvoegen DikteContact CG (0,050) kimblok 100 mm50 mm Cellenbeton (0,125/droog) 250 mm-

35 TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN 2.“De R-waarde van ELK isolerend deel moet groter of gelijk zijn aan het kleinste van (R 1 /2, R 2 /2, 2 ). “ R ―R 1 en R 2 = warmteweerstanden van de 2 isolatielagen ―R-waarde gemeten loodrecht op thermische snedelijn Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 35 Bij venster- en deuraansluitingen is de eis enkel in functie van de warmteweerstand van de isolatielaag R 1  U f speelt niet mee in de eis  R moet  min (R 1 /2, 1.5)

36 TUSSENVOEGING VAN ISOLERENDE DELEN 3.“Voor elke aansluiting tussen een isolerend deel en een isolatielaag of tussen twee isolerende delen onderling, is de contactlengte d contact,i groter dan of gelijk aan de minimale contactlengte.” d contact,1 ≥ ½ * min (d insulating part, d 1 ) d1d1 d insulating part d2d2 d contact,2 ≥ ½ * min (d insulating part, d 2 ) Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop 36

37 Interior Exterior b.v. uitkraging vloer + gevel Interior b.v. funderingsaanzet Heat Exterior Basisidee: ‘warmte kiest de gemakkelijkste weg’ = NIET doorheen de isolatie  weglengte moet voldoende lang zijn R1R1 R1R1 R2R2 R2R2 Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 EPB-aanvaarde bouwknoop weg van de minste weerstand 37

38 EPB-aanvaarde bouwknoop Interior Exterior b.v. uitkraging vloer + gevel Interior b.v. funderingsaanzet Heat Exterior R1R1 R2R2 R2R2 Lengte moet ≥ 1 METER R1R1 Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 weg van de minste weerstand 38

39 BASISREGELS SAMENGEVAT 1.Minimale contactlengte tussen 2 isolatielagen 2.Tussenvoeging van isolerende delen – λ  0.20 W/mK – R-waarde-eis – Contactlengte-eis 3.Weg van de minste weerstand + “Aangepaste” basisregels indien VENSTER- of DEURAANSLUITINGEN in bouwknoop betrokken zijn Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 39

40 Bouwknopen: berekening Lijnwarmtedoorgangscoëfficiënt TiTi TeTe Q 2D/3D *Lengte bouwknoop = 1m Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 40

41 Bouwknopen: berekening TiTi TeTe ΨeΨe Q 1D-dak Q 1D-wand *Lengte bouwknoop = 1m OP BASIS VAN BUITENAFMETINGEN Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 Ψ e 41

42 Bouwknopen: berekening Ψ e = 0.304 W/mK Ψ e = -0.034 W/mK = “warmtebrug” ??? U wand = 0.370 W/m 2 K U dak = 0.271 W/m 2 K VOORBEELD 1 Opmaak: Arch. Christophe Debrabander, 2009 42

43 43 Bouwknopen: berekening VOORBEELD 2

44 44


Download ppt "Duurzaam bouwen Isoleren en luchtdicht bouwen Bouwknopen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google