De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus “vrij om te zijn”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus “vrij om te zijn”"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus “vrij om te zijn”
We gaan weer van start……….

2 Inhoud: Wie ben jij? Wie mag je zijn in Christus?
Wat remt of blokkeert jou? Samen met anderen ontdekken hoe het beter kan. Leer jezelf en je Hemelse Vader beter kennen !

3 Planning 2014 We starten op woensdag 15 januari
Om de twee weken; 6 lessen totaal Van tot uur Plaats: Grasklokje 70 Kosten: 10 euro pp. Opgeven: Vragen? tel:

4 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 29: 1, 2 Schriftlezing : Psalm 19 Tekst : Zondag 34 Welkom in deze eredienst

5 Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Psalm 29: 1, 2
Gebed Lezen: Psalm 19 Gezang 22: 1, 2 Lezen: Zondag 34 Psalm 96: 3, 4 Preek - 1e deel Liedboek 473: 1, 2 Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang) Collecte Gezang 19 Zegen

6 Moment van stilte

7 Votum en zegengroet Moment van stilte Votum en zegengroet
Psalm 29: 1, 2 Gebed Lezen: Psalm 19 Gezang 22: 1, 2 Lezen: Zondag 34 Psalm 96: 3, 4 Preek - 1e deel Liedboek 473: 1, 2 Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang) Collecte Gezang 19 Zegen

8 Psalm 29: 1, 2 1 Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer, geeft de HERE heerlijkheid, looft zijn naam en majesteit. Looft Hem om zijn grote daden, dient Hem in uw feestgewaden. Komt u voor de HERE buigen, hulde aan uw God betuigen.

9 Psalm 29: 1, 2 2 Machtig is des HEREN stem, wateren weerkaatsen hem. Door de God der heerlijkheid klinkt de donder wereldwijd. Boven het geweld der meren klinkt de sterke stem des HEREN, want des HEREN stem is krachtig, vol van luister, groots en machtig.

10 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Psalm 29: 1, 2 Gebed
Lezen: Psalm 19 Gezang 22: 1, 2 Lezen: Zondag 34 Psalm 96: 3, 4 Preek - 1e deel Liedboek 473: 1, 2 Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang) Collecte Gezang 19 Zegen

11 Lezen Psalm 19 Moment van stilte Votum en zegengroet Psalm 29: 1, 2
Gebed Lezen: Psalm 19 Gezang 22: 1, 2 Lezen: Zondag 34 Psalm 96: 3, 4 Preek - 1e deel Liedboek 473: 1, 2 Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang) Collecte Gezang 19 Zegen

12 Gezang 22: 1, 2 1 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond.

13 Gezang 22: 1, 2 2 Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat ontvouwt zich weer een weg. De paden die ik zelf bedacht zijn doelloos doodgelopen. Zij voerden in de nacht.

14 Lezen Zondag 34 Moment van stilte Votum en zegengroet Psalm 29: 1, 2
Gebed Lezen: Psalm 19 Gezang 22: 1, 2 Lezen: Zondag 34 Psalm 96: 3, 4 Preek - 1e deel Liedboek 473: 1, 2 Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang) Collecte Gezang 19 Zegen

15 Psalm 96: 3, 4 3. Afgoden zijn der volken goden,
die weten niet van onze noden. De HERE schiep de hemel wijd. En waar Hij troont in majesteit, daar wordt Hem lof en eer geboden. 4. Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten.

16 Tussenzang: Liedboek 473: 1, 2
Preek Zondag 34 Tussenzang: Liedboek 473: 1, 2

17

18 Liedboek 472: 1, 2 1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

19

20 Zingen Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang)
Gebed Collecte Gezang 19 Zegen

21 Psalm 119: 37, 39, 40 37 Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
de ganse dag en zal mij daaraan houden. Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan. Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde, doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan en overtref ik de beroemdste ouden.

22 Psalm 119: 37, 39, 40 39 Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, Ja, zij is mij als honing in de mond, inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grond het pad van hen die zich in 't kwaad verloren.

23 Psalm 119: 37, 39, 40 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken.

24 Gezang 179a (wisselzang) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen.

25 Gezang 179a (wisselzang) ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen.

26 Gezang 179a (wisselzang) de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen.

27 Gebed Preek - 2e deel Psalm 119: 37, 39, 40 Gezang 179a (wisselzang)
Collecte Gezang 19 Zegen

28 Collecte Vandaag 1e T.U. 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Catechisatie Gezang 19

29 Gezang 19: 1 - 3 1 refrein: Zing en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt voor alles dank aan God. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom; Zingt de Heer, zegent zijn naam, Dag op dag verkondigt zijn heil.

30 Gezang 19: 1 - 3 2 Eert de Heer om zijn heerlijke naam:
Draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan, Komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. Buigt, plechtig getooid, voor de Heer. refrein

31 Gezang 19: 1 - 3 3 Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest, Vader, Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zoon en heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen, amen.

32 Zegen

33


Download ppt "Cursus “vrij om te zijn”"

Verwante presentaties


Ads door Google