De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Inaktelke het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 26 november Bijbelstudieclub Dabar Ond: 1 Korinthe, schets 2 Inl: Erik Schot Bij: Betty Voogt 30 november 19 30 Best Life 7 december 19 30 gelegenheidskoor

5 Deze week zijn jarig: 24 november:br Jos de Groot 25 november:br Nico Bleij Maaike Vonk 28 november:br Chris van de Kuilen br Bas de Ruiter 29 november:zr Marieke Harmannij-ten Cate Rick Koelewijn

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

10 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160, NG81: 1, 2

11 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gezang 160, NG81: 1, 2

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

15 Psalm 17: 2, 3 2 Toetst Gij mijn hart tot in de nacht, beproeft Gij mij, niets vindt Gij HERE. Wat ik bedenk of mag begeren, ik geef op al mijn woorden acht. Ik volgde niet de boze paden door de geweldenaar bedacht, maar heb mij naar uw woord gewacht voor al hun goddeloze daden.

16 Psalm 17: 2, 3 3 Mijn voeten bleven in uw spoor een nimmer wankelden mijn schreden. Ik roep U aan in mijn gebeden, want Gij, o God, geeft mij gehoor. Maak wonderbaar uw gunstbewijzen, hoor hen die Gij voor tegenstand doet schuilen bij uw rechterhand en U als hun verlosser prijzen.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

19 H.C. Zondag 34 Vertrouw niet op mensen - zwak - en zondig

20 H.C. Zondag 34 Vertrouw niet op mensen - zwak - en zondig Vertrouwen op God geeft ruimte - om te vergeven - om te helpen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

22 Psalm 25: 1, 6 1 'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op, Gij zijt mijn God. Red mij van wie mij benauwen, nu de vijand mij bespot. Nooit maakt Hij beschaamd, o HEER, wie gelovig U verwachten, maar beschaamd staan keer op keer die U trouweloos verachten.

23 Psalm 25: 1, 6 6 Wie heeft lust de HEER te vrezen als het hoogst en eeuwig goed? God zal zelf zin leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Hij mag uit des HEREN hand voorspoed op zijn weg verwachten. Het door God beloofde land erven ook zijn nageslachten.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

26 Psalm 25: 4 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij, die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

30 Psalm 125: 1, 2 1 Wie op den HERE God vertrouwen staan als de Sion vast. Hoe hoog het onheil wast, zij wanklen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren.

31 Psalm 125: 1, 2 2 Hoog is Jeruzalem omgeven door bergen sterk en steil, - een stad van vrede en heil. Zo is de HERE heel hun leven rondom hen die zijn woord bewaarden, zijn volk op aarde.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

33 Gezang 182E 4-stemmig

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen

35


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Gezang160: Jeremia16:19 - 17: 10 Psalm 17:2, 3 H.C. Zondag34: Psalm25:1,6 Psalm25:4 Psalm125:1, 2 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google