De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tircms02-p les 4 Preprocessor In- en uitvoer Diversen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tircms02-p les 4 Preprocessor In- en uitvoer Diversen."— Transcript van de presentatie:

1 tircms02-p les 4 Preprocessor In- en uitvoer Diversen

2 Preprocessor Een preprocessor faciliteit dient om de compiler van te voren te laten manipuleren met tekst voordat het eigenlijk compileren gebeurt. #Define AANTAL 1000 Nu wordt overal voor AANTAL 1000 ingevuld AANTAL heet macro De hele regel heet macrodefinitie #define identifier string

3 Preprocessor Voorbeeld #define max(a,b) ((a)>(b) ? (a) : (b) )  statement: y= 2 * max(i+1, j-1) +3;  Expansie y= 2 * ((i+1) > (j-1) ? (i+1) : (j-1)) +3  Haakjes zijn noodzakelijk Bij macro wordt de code in-line geplaatst

4 Preprocessor Bij een macro wordt de code in-line geplaatst dwz dat de macrocode in het programma geplaatst wordt Bij een functie wordt de code 1-malig in programma geplaatst Voordeel macro : is sneller dan functie Nadeel macro: het kost meer geheugen

5 Preprocessor #include “HULPTEKST” Nu wordt gezocht naar de file HULPTEKST in onze eigen directory, daarna in systeemdirectories #include Nu wordt alleen in de systeemdirectories gezocht.h zijn headerfiles #include regels kunnen genest zijn

6 In-en uitvoer Printf ( format-string, arg1, arg 2,..) formatstring bevat:  karakters, conversiespecificaties Conversiekarakters:  d,o,x,u,c,s,f,e,g Tussen % en conversiekarakter:  -teken, veldbreedte, een punt., precisie, l

7 Printf printf(“%-10.6s???%c\n”,”Vreemde dingen”,’!’); Geeft: Vreemd ???! zonder – teken geeft dit Vreemd???! De functiewaarde die afgegeven wordt is gelijk aan het aantal overgedragen karakters of negatief bij een foutmelding

8 Scanf scanf(formatstring, arg1, arg2, ….); formatstring bevat:  karakters, conversiespecificaties Conversiekarakters:  d,o,x,c,s,f Tussen % en conversiekarakter:  *, de maximale veldbreedte

9 Scanf int i,j,k; char str[6], ch; float x; scanf(“%c %d %f ++ %3d %2d %*d %s”, &ch, &i, &x, &j, &k,str); invoer: q abc geeft: ch =‘q’, i=123, x =3.14, j= 987, k=65, str=“abc\0”

10 Files 1. #include 2. main () 3. { 4. FILE *p, *q, *fopen(); 5. char ch; 6. p=fopen(“fff”, "r"); 7. q=fopen(“ggg”, "w"); 8. while (( ch=getc(p)) !=EOF) putc(ch, q); 9. }

11 EOF(ff f)? open file fff en ggg be gi n Schrijf karakter naar file ggg en d Lees kar uit file fff ja Flowchart

12 Files EOF = -1 ( 16 bit), eigenlijk checken op integer, maar char gaat in dit geval ook goed File is een type ( een structure) in stdio.h staat: typedef struct { … } FILE; Er dient een FCB (filecontrol block) te worden gemaakt. met FILE *p, *q, *fopen(); onstaan pointers naar FCB

13 Files Met p = fopen(“fff”,”r”); ontstaat een FCB ( er wordt een file geopend) De functiewaarde die fopen aflevert is een pointer naar gecreerde control block met ch = getc(p) wordt een karakter gelezen uit de file dmv pointer die afgeleverd wordt door fopen openen voor r,w,a

14 Files p file pointer file control block file werkgeheugendisk *pfff q*qggg

15 Files ch=getchar()  ch=getc(stdin) putchar(ch)  putc(ch, stdout) fgets(str,maxlen,p) leest 1 regel uit een file fputs(str,p) schrijft 1 regel naar een file gets(str) leest een regel van toetsenbord putst(str) schrijft regel naar beeldscherm

16 Goto goto ginds.... ginds: x = y +1; Met exit(0); wordt uit een functie gesprongen en alle files gesloten

17 Programma-argumenten 1. #include 2. FILE *openen 3. main(argc, argv) int argc; char *argv[]; 4. { FILE *pin1, *pin2, *puit, *fopen(); char ch; 5. if (argc !=4) 6. { printf(“3 argumenten vereist\n”’; exit(0);} 7. else 8. { pin1=openen(argv[1], “r”); 9. pin2=openen(argv[2], “r”); 10. puit=openen(argv[3], “w”); 11. while ((ch=getc(pin1)) !=EOF ) putc(ch,puit); 12. while ((ch=getc(pin2)) !=EOF ) putc(ch,puit); 13. }

18 Programma-argumenten 1. FILE *openen(pargv, s) char *pargv, *s ; 2. { FILE *p; 3. if (( p=fopen(pargv,s)) == NULL) 4. { printf(“er is een probleem met file 5. %s\n”, pargv); exit(1); 6. } 7. else return (p) 8. }

19 Programma-argumenten argc = argument count argv = argument vector op de command-line staat: kopieer in1 in2 uit De files in1 en in2 worden achter elkaar naar de file uit geschreven.

20 Programma-argumenten Na het intypen geldt: argc=4 argv[0] = “kopieer” argv[1] = “in1” argv[2] = “in2” argv[3] = “uit” Als er geen 3 argumenten zijn of de files niet bestaan wordt een foutmelding gegeven

21 Huiswerk les4 Maak de opgaven uit modulewijzer Maak de opgaven uit modulewijzer Maak de opgaven uit modulewijzer Bekijk vast de systemcalls van les 6


Download ppt "Tircms02-p les 4 Preprocessor In- en uitvoer Diversen."

Verwante presentaties


Ads door Google