De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Work Ability Index. Wat is de WAI? Achtergrond Aanleiding: Duurzame inzetbaarheid Onderzoek Finnish Institute of Occupational Health Conceptueel model.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Work Ability Index. Wat is de WAI? Achtergrond Aanleiding: Duurzame inzetbaarheid Onderzoek Finnish Institute of Occupational Health Conceptueel model."— Transcript van de presentatie:

1 Work Ability Index

2 Wat is de WAI?

3 Achtergrond Aanleiding: Duurzame inzetbaarheid Onderzoek Finnish Institute of Occupational Health Conceptueel model rond werkvermogen Vragenlijst geeft inschatting van het werkvermogen Werkvermogen: vermogen om bepaalde werkzaamheden tot een bepaald tijdsmoment te kunnen uitoefenen

4 Huis van werkvermogen Gezondheid Fysiek, psychisch, sociaal Competenties Kennis en vaardigheden Normen & Waarden attitudes beweegreden Werk omstandighenden, takenpakket, management WERKVERMOGEN (productiviteit en inzetbaarheid) MaatschappijFamilie/vrienden

5 Vragenlijst 7 Dimensies: 1.Huidige werkvermogen in relatie beste werkvermogen 2.Werkvermogen in relatie tot eisen werk 3.Huidige aandoeningen 4.Ervaren beperkingen door aandoeningen 5.Ziekteverzuim afgelopen jaar 6.Prognose werkvermogen komende jaren 7.Psychische vitaliteit WAI vertaald in 21 talen

6 Spreiding werkvermogen en de kansen

7 WAI-score WAI-score: getal tussen 7 en 49 WAI- score Kwalificatie werkvermogen Doel interventies 7 - 27 Slecht werkvermogen Herstel van werkvermogen 28 - 36 Matig werkvermogen Verbetering van werkvermogen 37 - 43 Goed werkvermogen Ondersteuning van werkvermogen 44 - 49 Uitstekend werkvermogenBehoud van werkvermogen

8 Kwaliteit Voorspellende waarde voor inzetbaarheid Validiteit en betrouwbaarheid Screeningsinstrument: vervolgonderzoek noodzakelijk. Strategisch inbedden in breder beleidskader op gebied van gezondheid, arbo en HRM. Alleen voor afname bij werknemers Instrument voor duurzame inzetbaarheid Instrument is geen doel maar middel!

9 Toepassen van de WAI

10 Individueel niveau Monitoren van individueel werkvermogen Signaleren van verminderd werkvermogen Vervolgonderzoek > interventies op maat op uiteenlopende terreinen Periodiek Arbeidsgezondheidkundig Onderzoek (PAGO)/ Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

11 Groepsniveau Signaleren van groepen met verhoogd risico op verminderd werkvermogen Monitoren van ontwikkelingen in werkvermogen op groepsniveau in de tijd Evalueren van de effectiviteit van interventies op groepsniveau Analyseren van determinanten van verlaagd werkvermogen

12 Gebruikersgroepen Uitvoerders: professionals Gebruikers: P&O-ers Arbomedewerkers (lijn)management beleidsmakers branche/bedrijfstak Werknemers Privacy van gegevens

13 Stand van zaken 1.Stand van zaken duurzaam inzetbaarheidsbeleid en behoefte aan instrumentele ondersteuning 2.Inventarisatie toepassing van de WAI 3.Inzicht in de randvoorwaarden en het draagvlak voor succesvolle en brede invoering WAI 4.Inzicht in mogelijke wijze van promotie van WAI

14 Randvoorwaarden Doel en breder kader van inzetten WAI helder Draagvlak op alle niveaus Garanties voor waarborgen privacy Heldere communicatie richting leidinggevenden en werknemers Facilitering van leidinggevenden in vervolgtraject Vervolgtraject vooraf helder en reserveren van financiële middelen Juiste timing van inzet WAI

15 Blik op Werk en de WAI

16 Wat is Blik op Werk? Geeft op markten voor arbo-, interventie-, re- integratiedienstverlening en inburgerings- cursussen: vragers meer inzicht in (de kwaliteit van) aangeboden diensten aanbieders een platform om zich te presenteren bij potentiële klanten Om dit doel te realiseren beheert en ontwikkelt Blik op Werk o.a. een aantal marktoverzichten en keurmerken.

17 Wie in Blik op Werk? Vragers, aanbieders en cliënten op de re- integratie- en arbomarkt werkgevers- en werknemersorganisaties VNG LCR UWV Boaborea MBO Raad

18 Blik op Werk en de WAI Stimuleert breed gebruik van de WAI in Nederland in opdracht van SZW Doel is duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten Beheert de exclusieve rechten van de Nederlandse WAI-vragenlijst

19 Activiteiten Blik op Werk Stimuleert professioneel gebruik WAI o.a door standaard WAI, werkwijzer en overeenkomst Ontwikkelt een nationale WAI-databank voor benchmarkdoeleinden Geeft overzicht van licentiehouders Onafhankelijk informatiepunt Start een lerend WAI-netwerk in Nederland

20 Procesfasen Voorbereiding Uitzetten Analyse Terugkoppeling Vervolgactiviteiten Evaluatie

21 Doel lerend netwerk ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de inzet van de WAI / inzetbaarheid (intersectoraal) overdragen van kennis en succesvolle werkwijzen bevorderen inzicht in de effectiviteit van preventieve maatregelen en interventies uitwisselen van ervaringen tussen nationale en internationale WAI-netwerken

22 Meer informatie www. blikopwerk.nl/wai Aanmelden WAI nieuwsbrief via website Vragen: 070 – 311 59 69 info@blikopwerk.nl


Download ppt "Work Ability Index. Wat is de WAI? Achtergrond Aanleiding: Duurzame inzetbaarheid Onderzoek Finnish Institute of Occupational Health Conceptueel model."

Verwante presentaties


Ads door Google