De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

2 Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30 voorganger: br. J. van den Dool Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor diakonale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden.

3 Mededelingen kerkenraad Na de dienst zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna zal Arjan Borst nog een korte mededeling doen met betrekking tot het jeugdwerk. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 10 mei 19 30 Lidwina in concert 10 mei 19 30 Lidwina in concert 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 27 april 19 30 LEF 27 april 19 30 LEF

5 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn 1 mei:Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld 29 april:br Edwin Kramer Chris Sollie 30 april:Karlo Koelewijn 1 mei:Sjoerd de Graaf Tess de Groot 3 mei:zr Bea Gort-ter Horst br Mart Sonneveld Deze week zijn jarig:

6 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

7 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

8 175 C

9 ● Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

10 Psalm 125: 1, 2 1 Wie op den HERE God vertrouwen staan als de Sion vast. Hoe hoog het onheil wast, zij wanklen niet die op Hem bouwen. Zij zullen als de berg des Heren de tijd trotseren.

11 Psalm 125: 1, 2 2 Hoog is Jeruzalem omgeven door bergen sterk en steil, - een stad van vrede en heil. Zo is de HERE heel hun leven rondom hen die zijn woord bewaarden, zijn volk op aarde.

12 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

13 Psalm125:1, 2 ● Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

14 Psalm 125: 3, 4 3 De scepter van den goddeloze rust niet voorgoed op 't land waar Hij hen heeft geplant, opdat zij niet de hand naar 't boze uitstrekken en hun hart afkeren van Hem, den HERE.

15 Psalm 125: 3, 4 4 Wie op de dwaalweg zet zijn voeten en wie in eigenwaan kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, wie vraagt naar U, HEER, richt zijn schreden! Schenk Israël vrede!

16 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

17 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 ● Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

18 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 ● Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

19 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 ● 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

20 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 ● LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

21 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 1 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 2 Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

22 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 3 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed. 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

23 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

24 Johannes 21: 12b

25 Hoe herken je de Heer?

26 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs

27 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs

28 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs - Bijzonder macht en gewone dingen

29 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs - Bijzonder macht en gewone dingen - Herkenning in liefde

30 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs - Bijzonder macht en gewone dingen - Herkenning in liefde - Overvloed van zegen

31 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs - Bijzonder macht en gewone dingen - Herkenning in liefde - Overvloed van zegen - In de ontmoeting blijft het geheim

32 Johannes 21: 12b Hoe herken je de Heer? - Daarover geeft Hijzelf aanschouwelijk onderwijs - Bijzonder macht en gewone dingen - Herkenning in liefde - Overvloed van zegen - In de ontmoeting blijft het geheim - Tot de gemeenschap met de Heer

33 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: ● Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

34 Psalm 21: 2, 3, 7 2 U schenkt de vorst wat U belooft en treedt hem met uw zegen op al zijn paden tegen. Uw eigen hand plaatst op zijn hoofd als kostbaar eerbetoon een gouden koningskroon.

35 Psalm 21: 2, 3, 7 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onverganklijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en heerlijkheid.

36 Psalm 21: 2, 3, 7 7 O HEER, verhef U in uw kracht. Wij zullen U dan prijzen, U altijd eer bewijzen. Bezingen zullen wij uw macht, U loven levenslang met psalm en lofgezang.

37 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

38 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

39 Aankomst Inaktelke 2014

40

41

42

43 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 ● Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

44 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

45 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

46 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: ● Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

47 182 E 4-stemmig

48 Wilhelmus, LvdK 411: 1, 6 1 Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

49 Wilhelmus, LvdK 411: 1, 6 6 Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

50 Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br. J. Blom Preeklezen Collecte:Inaktelke

51 HERKANSING……GEZOCHT! volwassen christen met een warm hart voor Jezus en jongeren (ca. 16 tot 23) Taakomschrijving / opdracht: - Discipelen maken door jongeren te coachen en hen de weg te wijzen Skills / vaardigheden: - gáán voor God en dat zielsgraag willen delen; je bent discipel! - klik met jongeren en hun (denk)wereld snappen - kan tegen een stootje, flexibel - bereid jezelf kwetsbaar op te stellen - kan werken in een team van collega-coaches en kringleiders - leeftijd en geslacht zijn niet belangrijk, echtparen zeer welkom - 4 tot 6 uur per week beschikbaar en fulltime bereikbaar

52 We zoeken volwassen christenen met een warm hart voor Jezus en voor jongeren van 16 tot 23 Indiensttreding /waardering: - per direct meedraaien en leren, vanaf september full operational - graag reageren voordat de zon ondergaat en andere gedachten je in beslag nemen…. Info bij: Sanne Bareman, Jesse van Leur, Roel van der Tempel, Sandra Pielman, Bart Meeske, Chris van de Kuilen, Carina Verschelling, Daan van der Weijden, Marco van Pijkeren, Lennard Sijtsma, Eelkje van de Kuilen, Luuk de Graaf, Arjan Borst


Download ppt "Psalm125:1, 2 Psalm125:3, 4 Johannes20:30 - 21: 14 Johannes21:24 - 25 1 Petrus1:1 - 9 LvdK281: Psalm21:2, 3, 7 Gezang115: Gezang182E:Amen Liturgie br."

Verwante presentaties


Ads door Google