De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe werkt dat eigenlijk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe werkt dat eigenlijk?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt dat eigenlijk?
BVV Hoe werkt dat eigenlijk? 22 mei 2014

2 Agenda Voorstellen Wat gaan we doen? Inleidende presentatie
Waar is de BVV voor bedoeld? Hoe zitten de BVV en de omgeving in elkaar? Interactieve sessie Aan de slag met de processen Presentatie van de resultaten Afsluiting

3 Wat is de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV)?
De BVV is het centrale informatiesysteem in de vreemdelingenketen waarin alle basisgegevens van vreemdelingen in Nederland zijn opgeslagen. De BVV ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. De gegevens worden uitgewisseld met behulp van standaard XML-berichten. Voor de fysieke afhandeling van deze berichten is de BVV voorzien van een berichtenmakelaar. Ook de ketenpartners beschikken over een dergelijke voorziening. De BVV kent geen directe gebruikers. De ketenpartners maken gebruik van hun eigen procesondersteunende systemen die via XML-berichtenverkeer in verbinding staan met de BVV. De BVV geeft het vreemdelingnummer (v-nummer) uit. Het v-nummer wordt ketenbreed gebruikt.

4 Belangrijke kenmerken: Geen formele hiërarchie
Een stukje historie Keteninformatisering voor het eerst genoemd in het proefschrift van Jan Grijpink in 1997. Definitie: het tot stand brengen van een informatie-infrastructuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen organisaties in een bedrijfsketen of organisatienetwerk. Belangrijke kenmerken: Geen formele hiërarchie Een of meer dominante ketenproblemen Ketenniveau (dus organisatieoverstijgend)

5 Tijdlijn 2009: EU-VIS 2006: biometrie 2001: nieuwe vreemdelingenwet
2007 Koppeling strafrecht Ketenpartners sluiten aan 2014 Nieuwe wet Bouw BVV 1995 Vr-keten 2013 MoMi 2003: GBA 2001 architectuur 2009: EU-VIS Doorontwik- keling 2003: VP en IND 2006: biometrie 2001: nieuwe vreemdelingenwet juni 2003: BVV operationeel

6 Ketenprocessen in samenhang
Uitstroom Toelating Toezicht Toegang Terugkeer Opvang Bewaring DJI VK RvS COA KMAR VP DT&V IND ZHP Instroom KMAR ZHP VP IND BZ

7 De architectuur van de BVV: de omgeving
Ketenpartners Andere ketens Basisvoorziening Vreemdelingen Berichtenmakelaar Europa Gemeenten

8 De architectuur van de BVV: details
Eurodac Havank Webfit Meldplicht Regulier Visum WIB EU-VIS SKDB GBA uitwisseling loketten ZHP BZ DJI KMAR COA VP IND RvR DT&V berichtenmakelaar BVV registers Gemeenten Insp SZW BvBSN inkijk BZ Justid afis digitale informatieuitwisseling

9 Inhoud BVV-systeem Persoonsgegevens Nationaliteiten
Gegevens verblijfsrecht Adressen Procesverwijzingen Gegevens vreemdelingendocumenten Gegevens identificerende documenten Vingerafdrukken (asiel, ongedocumenteerd en regulier) BVV geeft het vreemdelingennummer uit

10 BVV als centrale ketenvoorziening: een eenvoudige casus – aanvraag VVR
Vreemdeling meldt zich bij de IND (schriftelijk of in persoon) V-nummer IND Registreren vreemdeling en proces BVV

11 Workshop Twee processen uitwerken Gebruik principe BVV (zie handout)

12 BVV als centrale ketenvoorziening: als voorbeeld aanmelden voor asiel
VP Registratie inclusief biometrie V-nummer Asielzoeker meldt zich bij aanmeldcentrum IND Overnemen en aanvullen gegevens BVV COA Overnemen en aanvullen gegevens

13 Identificatie en registratie (asiel en toezicht)
Eurodac Check asiel en ongedocumenteerde BVV rest groep AFIS Politie KMar Biometrie V-nummer Havank iPOL Openbare-ordetoets Beoordeling potentiële hits COA Meldplicht

14 Workshop: staandehouding
SKDB BVV Identificatie/ Registratie/ Verificatie Politie/ KMar Verdenking VH-feit GBA Check GBA-gegevens Koppeling aan BVV MA Koppeling tussen SKN en v-nummer OM PV met v-nummer Inschrijving bij SKDB met v-nummer

15 Resultaten Korte bespreking resultaten workshop

16 Samenvatting: Hoofdfuncties BVV
Zoeken Identificeren Registreren Verifiëren Wijzigen Samenvoegen Raadplegen Informatie-uitwisseling

17 Samenvatting: relaties met andere registers
Strafrechtketen (SKDB) Burgerketen (GBA en RNI) Europees visumsysteem (EU-VIS) Europees systeem voor asiel en illegalen (Eurodac) Vingerafdrukkenregister strafrecht (Havank)

18 Toekomst: doorontwikkeling
Programma keteninformatisering Digitaal werken Digitaal archiveren Ketenmanagementinformatie

19 Afsluiting ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? V ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? R ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? A ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? G ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? E ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????? N ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


Download ppt "Hoe werkt dat eigenlijk?"

Verwante presentaties


Ads door Google