De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BVV Hoe werkt dat eigenlijk? 22 mei 2014. BVV | 22 mei 2014 Agenda Voorstellen Wat gaan we doen? Inleidende presentatie Waar is de BVV voor bedoeld? Hoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BVV Hoe werkt dat eigenlijk? 22 mei 2014. BVV | 22 mei 2014 Agenda Voorstellen Wat gaan we doen? Inleidende presentatie Waar is de BVV voor bedoeld? Hoe."— Transcript van de presentatie:

1 BVV Hoe werkt dat eigenlijk? 22 mei 2014

2 BVV | 22 mei 2014 Agenda Voorstellen Wat gaan we doen? Inleidende presentatie Waar is de BVV voor bedoeld? Hoe zitten de BVV en de omgeving in elkaar? Interactieve sessie Aan de slag met de processen Presentatie van de resultaten Afsluiting 2

3 BVV | 22 mei 2014 Wat is de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV)? De BVV is het centrale informatiesysteem in de vreemdelingenketen waarin alle basisgegevens van vreemdelingen in Nederland zijn opgeslagen. De BVV ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. De gegevens worden uitgewisseld met behulp van standaard XML- berichten. Voor de fysieke afhandeling van deze berichten is de BVV voorzien van een berichtenmakelaar. Ook de ketenpartners beschikken over een dergelijke voorziening. De BVV kent geen directe gebruikers. De ketenpartners maken gebruik van hun eigen procesondersteunende systemen die via XML-berichtenverkeer in verbinding staan met de BVV. De BVV geeft het vreemdelingnummer (v-nummer) uit. Het v-nummer wordt ketenbreed gebruikt. 3

4 BVV | 22 mei 2014 Een stukje historie Keteninformatisering voor het eerst genoemd in het proefschrift van Jan Grijpink in 1997. Definitie: het tot stand brengen van een informatie- infrastructuur voor geautomatiseerde informatie- uitwisseling tussen organisaties in een bedrijfsketen of organisatienetwerk. Belangrijke kenmerken: Geen formele hiërarchie Een of meer dominante ketenproblemen Ketenniveau (dus organisatieoverstijgend)

5 BVV | 22 mei 2014 5 Tijdlijn 1995 Vr-keten 2001 architectuur 2002-2003 Bouw BVV 2001: nieuwe vreemdelingenwet juni 2003: BVV operationeel 2003: VP en IND 2003-2008 Ketenpartners sluiten aan 2003: GBA 2006: biometrie 2009: EU-VIS 2007 Koppeling strafrecht 2008-2013 Doorontwik- keling 2014 Nieuwe wet 2013 MoMi

6 BVV | 22 mei 2014 Ketenprocessen in samenhang 6 Uitstroom Toelating Toezicht Toegang Terugkeer Opvang Bewaring Instroom DJI VK RvS COA DJI KMAR VP DT&V COA IND ZHP IND KMAR ZHP VP ZHP IND BZ KMAR VP ZHP

7 BVV | 22 mei 2014 De architectuur van de BVV: de omgeving 7 Ketenpartners Gemeenten Europa Andere ketens Basisvoorziening Vreemdelingen Berichtenmakelaar

8 BVV | 22 mei 2014 De architectuur van de BVV: details 8 berichtenmakelaar registers afis ZHP BZ DJI KMAR COA VP IND RvR DT&V BVV digitale informatieuitwisseling Eurodac Havank Webfit Meldplicht Regulier Visum Regulier WIB Visum EU-VIS SKDB GBA uitwisseling loketten Gemeenten Insp SZW BvBSN inkijk BZ Justid

9 BVV | 22 mei 2014 Inhoud BVV-systeem Persoonsgegevens Nationaliteiten Gegevens verblijfsrecht Adressen Procesverwijzingen Gegevens vreemdelingendocumenten Gegevens identificerende documenten Vingerafdrukken (asiel, ongedocumenteerd en regulier) BVV geeft het vreemdelingennummer uit 9

10 BVV | 22 mei 2014 BVV als centrale ketenvoorziening: een eenvoudige casus – aanvraag VVR 10 Vreemdeling meldt zich bij de IND (schriftelijk of in persoon) BVV IND Registreren vreemdeling en proces V-nummer

11 BVV | 22 mei 2014 Workshop Twee processen uitwerken Gebruik principe BVV (zie handout) 11

12 BVV | 22 mei 2014 BVV als centrale ketenvoorziening: als voorbeeld aanmelden voor asiel 12 Asielzoeker meldt zich bij aanmeldcentrum VP Registratie inclusief biometrie BVV IND Overnemen en aanvullen gegevens COA Overnemen en aanvullen gegevens V-nummer

13 BVV | 22 mei 2014 13 Identificatie en registratie (asiel en toezicht) Havank iPOL Openbare-ordetoets Beoordeling potentiële hits Eurodac Check asiel en ongedocumenteerde COA Meldplicht BVV rest groep AFIS Politie KMar Biometrie V-nummer

14 BVV | 22 mei 2014 Workshop: staandehouding 14 Politie/ KMar Verdenking VH-feit OM PV met v- nummer Inschrijving bij SKDB met v-nummer GBA Check GBA- gegevens Koppeling aan BVV MA Koppeling tussen SKN en v-nummer SKDB BVV Identificatie/ Registratie/ Verificatie Identificatie/ Registratie/ Verificatie

15 BVV | 22 mei 2014 Resultaten Korte bespreking resultaten workshop 15

16 BVV | 22 mei 2014 Samenvatting: Hoofdfuncties BVV Zoeken Identificeren Registreren Verifiëren Wijzigen Samenvoegen Raadplegen Informatie-uitwisseling 16

17 BVV | 22 mei 2014 Samenvatting: relaties met andere registers Strafrechtketen (SKDB) Burgerketen (GBA en RNI) Europees visumsysteem (EU-VIS) Europees systeem voor asiel en illegalen (Eurodac) Vingerafdrukkenregister strafrecht (Havank) 17

18 BVV | 22 mei 2014 Toekomst: doorontwikkeling Programma keteninformatisering Digitaal werken Digitaal archiveren Ketenmanagementinformatie 18

19 BVV | 22 mei 2014 Afsluiting ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? V ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? R ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????? A ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????? G ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????? E ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????? N ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 19


Download ppt "BVV Hoe werkt dat eigenlijk? 22 mei 2014. BVV | 22 mei 2014 Agenda Voorstellen Wat gaan we doen? Inleidende presentatie Waar is de BVV voor bedoeld? Hoe."

Verwante presentaties


Ads door Google