De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stemtips voor professionele praters Eddy Hoste en Veerle Willockx Hogeschool Gent (Faculteit Mens en Welzijn ) Opleiding Logopedie en Audiologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stemtips voor professionele praters Eddy Hoste en Veerle Willockx Hogeschool Gent (Faculteit Mens en Welzijn ) Opleiding Logopedie en Audiologie."— Transcript van de presentatie:

1 Stemtips voor professionele praters Eddy Hoste en Veerle Willockx Hogeschool Gent (Faculteit Mens en Welzijn ) Opleiding Logopedie en Audiologie

2 Inhoud 1. Bewustwording 2. Stemhygiëne 3. Houding en tonus (W) 4. Ademhaling (W) 5. Stemopwarming en koeling via resonantie (W) 6. Articulatie (W) 7. Groot mechanisme (W) Stemtips voor professionele praters Veerle Willockx - HoGent-

3 1. Bewustwording I.Zelfevaluatie : Invullen checklist stemgebruik

4 Bewustwording Wist je dat leerlingen minder goed presteren wanneer ze les krijgen van iemand met een hese stem ? Wist je dat 60 % van de leerkrachten tijdens hun loopbaan geconfronteerd worden met stemproblemen ?..\Videos\leerkrachten_met_stemproblemen_- _deel_1.3gp..\Videos\leerkrachten_met_stemproblemen_- _deel_1.3gp Stemtips voor professionele praters-Veerle Willockx - HoGent-

5 “Professionele stemgebruikers” Verschillende soorten stemgebruikers ▫Elite stemgebruiker ▫Professionele stemgebruiker ▫Niet-vocale professional ▫Niet-vocale-niet professional

6 Stemproblemen bij leerkrachten ▫Internationale studies :  48% tot 57% van patiënten met stemstoornissen zijn beroepssprekers waarvan ½ leerkrachten (Nl)  16% leerkrachten dagelijks stemproblemen en 20% gedurende het lopende schooljaar. 22% geeft aan dat deze problemen hun beroepsuitoefening bemoeilijken (Australië)  20% van de leerkrachten zijn regelmatig afwezig omwille van stemproblemen  Meer vrouwelijke dan mannelijke leerkrachten (Vlaanderen : 1 tegenover 4)

7 Een normaal stemgeluid Stemgeven = omzetten van ademstroom in klank Stemtips voor professionele praters Veerle Willockx - HoGent- Stem- plooi- trilling Reso- nantie Articu- latie Stem- geluid

8 Een normaal stemgeluid Ademstroom gaat door stemplooien Bij spreken moet er een goede sluiting zijn van de stemplooien, anders ruis (heesheid) ▫Looking At A Voice(1).3gpLooking At A Voice(1).3gp

9 Oorzaken van stemproblemen bij beroepssprekers Overbelasting van de stem : veel en (te) luid praten Verkeerde adem- en stemtechniek Zwak stemapparaat Is vaak gevolg van verkeerd (hypertoon) stemgebruik waardoor knobbeltjes op stemplooien (noduli) komen. Stemtips voor professionele praters Veerle Willockx- HoGent-

10 Kenmerken en symptomen van stemproblemen Heesheid Stemvermoeidheid Kortademigheid Verminderde stemomvang Stemverlies Stembreuken Gespannen stemgeving Pijn Tremor

11 Gevolgen van stemproblemen Gevolgen op professioneel vlak Gevolgen op psychosociaal vlak Gevolgen op persoonlijk vlak ▫Stemproblemen die niet of laattijdig worden onderkend en behandeld kunnen bij beroeps- sprekers snel leiden tot een toestand van arbeidsongeschiktheid : Raadpleeg tijdig een NKO-arts of logopedist

12 Alarmsignalen voor stemproblemen Stemgeven verloopt niet meer vanzelf, geeft ongemak Stemgeven is vermoeiend, de keel voelt moe aan Een heesheid die langer dan 2 weken duurt De stem heeft een beperkte draagkracht De stem is onvast, vertoont stembreuken Regelmatig keelpijn, kuchen en schrapen

13 Wat heeft een professionele stemgebruiker nodig ? Een goed stemorgaan Kennis van de stem Opleiding, training en therapie Stemhygiëne Inzicht in eigen kunnen

14 2. Stemhygiëne Een goed evenwicht vinden tussen stembelasting en stembelastbaarheid

15 Stembelasting en stembelastbaarheid Stembelasting : alle elementen die de stem belasten ( vb : aantal uren spreken, stress, spreekomstandigheden, …) Stembelastbaarheid : alles wat helpt om de stem te ontplooien, om ze gezond te houden Je vermijdt risico’s op stemproblemen door een evenwicht te vinden tussen belasting en belastbaarheid Stemtips voor professionele praters Veerle Willockx - HoGent-

16 Stembelasting en stembelastbaarheid Lichamelijke factoren ▫Bouw van het stemorgaan + goed gebruik ervan, medische toestand, algemene conditie, … Psychologische factoren ▫Prof. Stemgebruik = grote mentale inspanning; leerkrachten ook vaak veel stress, grote werkdruk, … Omgevingsfactoren ▫Akoestische ruimte, omgevingsgeluid, luchtvochtigheid, …

17 VermijdTips Roepen, schreeuwen Fluisteren Veel en luid spreken Kuchen, keelschrapen Stemimitaties → Zoek alternatief (beter articuleren, versterking, spreekafstand verkleinen) → Zachter praten is beter dan fluisteren → Las pauzes in, probeer minder aan het woord te zijn, beperk aantal en duur van telefoongesprekken → Slokje water drinken → Vermijden Stemmisbruik

18 VermijdTips Alcohol, cafeïne, roken Reflux Stress, angst Allergie / infectie Slechte lichamelijke conditie → Matig gebruik, zoek alternatieven, drink voldoende water → Vermijd maagzuurstimulerende voedsel (kruiden, alcohol, vet, chocolade,..) en ga niet onmiddellijk liggen na het eten → Ontspanning! → Stemrust! → Probeer aan uw conditie te werken Fysieke en emotionele factoren

19 VermijdTips * Rokerige, stoffige omgeving * “Droge” omgeving en airco * Ruimtes met slechte akoestiek * Vermoeidheid * Spreken in een duister lokaal → Vermijd ! Drink voldoende water (1,5 à 2 l / dag), vermijd krijtgebruik… → Vermijd ! Drink voldoende, zet raam open ipv airco, gebruik luchtbevochtiger → Gebruik een stemversterker en pas je stem- en spraakgebruik aan → Voldoende nachtrust Zorg dat je gezicht goed zichbaar is Omgevingsfactoren

20 Meer weten ? Blux,T. e.a., 2004 : “Ik oefen mijn stem”, Garant Heylen, L. e.a., 2003 : “Mijn stem, mijn beroep”, Garant De Bodt, M. e.a., 2008 : “Werken aan stem”, Garant Heylen, L. e.a., 2012 : “De stemgids”, Garant Decoster,W. & De Jong,F., 2008 : “De nachtegaal en de kraai”Garant

21 Dank voor jullie aandacht ! Wil je gericht oefenen? Contacteer ons voor een workshop eddy.hoste@hogent.be veerle.willockx@hogent.be


Download ppt "Stemtips voor professionele praters Eddy Hoste en Veerle Willockx Hogeschool Gent (Faculteit Mens en Welzijn ) Opleiding Logopedie en Audiologie."

Verwante presentaties


Ads door Google