De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

K.B.K.B. Comité voor Wedstrijdzaken Clinic Wedstrijdzaken deel 2 Seizoen 2014-2015 21 augustus 2014 Doelgroep : Secretarissen, wedstrijdsecretarissen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "K.B.K.B. Comité voor Wedstrijdzaken Clinic Wedstrijdzaken deel 2 Seizoen 2014-2015 21 augustus 2014 Doelgroep : Secretarissen, wedstrijdsecretarissen,"— Transcript van de presentatie:

1 K.B.K.B. Comité voor Wedstrijdzaken Clinic Wedstrijdzaken deel 2 Seizoen 2014-2015 21 augustus 2014 Doelgroep : Secretarissen, wedstrijdsecretarissen, clubafgevaardigden, ploegafgevaardigden

2 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE 2. INSCHRIJVINGSFORMULIER ZAAL 3. WEDSTRIJDCONTROLE 4. UITSLAGENCENTRALE 5. WEDSTRIJDFORMULIER 6. FORMULIER WEDSTRIJDVERSCHUIVINGEN 7. VRAGEN?

3 1. ALGEMENE INFORMATIE P rogrammaboekje veld/zaal -B-B evat nuttige informatie betreffende wedstrijdzaken (wordt op de site gezet) C orrespondentie -B-B ij twijfel zend een e-mail naar het secretariaat van het CvW (Magda Huybrechts) -V-V oor specifieke zaken : zie programmaboekje -W-W edstrijdformulieren : C ompetitie: jeugd naar Johan Gyselinck en senioren naar Leonard De Bruyn B eker senioren : naar Leonard De Bruyn B eker jeugd : naar de inrichtende verenigingen M iniemen, pupillen, U8, U10 : zie instructies Comité voor jeugdzaken

4 - Wedstrijdverschuiving en herprogrammatie Cel programmatie CVW = Marina Loyens (in cc Pierre Coppens en André Denys) Jeugdbekers : de inrichtende clubs (voor adressen zie e-leidraad) - Pupillen : Voorwaarts - Cadetten : Borgerhout/GW - Scholieren : Sikopi - Junioren : Spartacus - Keuring veld, veldverlichting, zaal : secretariaat CVW en cel keuringen - Shirt, mand- en schotklok reclame : secretariaat CvW

5 O nvoltallig en ongelijk spelen - Onvoltallig spelen S enioren en 1 ste klasse jeugd : voltallig/onvoltallig spelen indien één ploeg onvolledig is. L agere klasse jeugd: gelijk aantal spelers/sters spelen - dus 7/7 of 6/6. MEN IS VERPLICHT DE TEGENPARTIJ AAN TE VULLEN OF DE AANVULLING TE AANVAARDEN. - Ongelijk aantal jongens/meisjes vb. 5 meisjes/3 jongens M ag indien dispensatie aangevraagd werd, vermelden op wedstrijdformulier, bewijs vóór de wedstrijd tonen aan tegenpartij M its akkoord tegenpartij vermeld op de rugzijde van het formulier

6 T uchtreglement tornooien Het tuchtreglement tornooien is van toepassing voor : BB eker van België senioren jj eugdbekers NN ationale jeugdcompetitiedagen JJ eugd nevenreeksen competitiedagen

7 Boete en forfait door CvW -R-Reageer onmiddellijk na ontvangst van de BM’s → boetenummer vermelden (gemakkelijker om terug te vinden door medewerkers CvW) Website -D-De website van KBKB is ivm wedstrijden en klassementen officieel. Time Out en Wissels -V-Verplicht gebruik van bordjes voor nationale reeksen senioren en jeugdreeksen 1 ste Klasse Rugnummers -S-Senioren : alle hoogste achttallen. -J-Jeugd : alle 1 ste klasse ploegen. -D-De overige reeksen is het niet verplicht de rugnummers in te vullen. Het is evenwel aangewezen als er rugnummers op de shirts staan deze op het wedstrijdformulier te vermelden i.v.m. de spelersvervangingen.

8 Armbanden -D-De clubafgevaardigde en de aanvoerder: verplicht. Protesten -U-UITERLIJK 10 minuten na het einde van de wedstrijd, door ploegafgevaardigde bij de scheidsrechter. Gelegenheidsscheidsrechter - De gelegenheidsscheidsrechters dient geen vergoeding meer op te schrijven op de formulieren

9 2. INSCHRIJVINGSFORMULIER ZAALINSCHRIJVINGSFORMULIER ZAAL Zie website KBKB

10 3. WEDSTRIJDCONTROLE AFGELASTINGEN Veld : Beslissing wedstrijdcommissaris en Voorzitter CvW na overleg met regioverantwoordelijken. Zaal TTop-, Promoleague 1 ste pl, res, 1 ste gew, 1 ste kl jeugd en -25j : principieel nooit afgelast. Uitzondering: max. 1 dag vooraf afgelast Beslissing wordt genomen door de wedstrijdcommissaris en voorzitter CvW na overleg met regioverantwoordelijken. HHoofdklasse 3-4-5 enz: 1 ste pl, reserven, alle lagere gewestelijken enkel bij akkoord van beide teams + wedstrijdcommissaris/vzt CvW

11  Jeugd (nevenreeksen vanaf 2 de klasse) Enkel bij onderling akkoord + wedstrijdcommissaris/vzt CvW Indien geen onderling akkoord: beslissing wedstrijdcommissaris/vzt CvW  Deze afgelastingen worden steeds bekendgemaakt via Website KBKB Wedstrijdcommissaris Bij deze afgelasting geen wedstrijdformulier verzenden  Plaatselijke afgelasting steeds wedstrijdformulier verzenden

12 HERPROGRAMMATIE Wanneer is er een herprogrammatie ? Uitgestelde wedstrijden wegens weer en/of andere omstandigheden die werden uitgesteld of afgelast. Wegens uitzonderlijke omstandigheden bijvoorbeeld: terrein niet beschikbaar. Wanneer worden deze wedstrijden gespeeld ? Z oals voorzien op het competitieschema of op voorstel van de clubs INHAALBLOKKEN Dit zijn geen vrije weekends!

13 WEDSTRIJDVERSCHUIVING E erste achttallen hoogste reeks veld en zaal C vW zal 6 weken voor aanvang van desbetreffende competitie of deelcompetitie, programma aan de clubs bezorgen (senioren). C lubs kunnen binnen 3 weken verschuivingen voor hun 1 ste achttal aanvragen. N adien volgens art. 90-3 in onderling overleg enkel nog voor clubs met spelers die deelnamen aan WG, WK, EK. I ngeval van heirkracht E n wanneer het RvW het voorziet.

14 FORFAIT OP VOORHAND MET REDEN Telefonisch melden en bevestigen met e-mail aan Marina LOYENS steeds in cc : pierre.coppens@korfbal.be + denys.a@skynet.be Een club die ten laatste 48 uur voor het aanvangsuur van de wedstrijd het Comité voor Wedstrijdzaken bericht een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen, verliest de wedstrijd met 0-5 en betaalt een boete van 60K enz. (zie art 97-1) GEEN wedstrijdformulier opsturen FORFAIT NIET OPKOMEN F orfaits gegeven minder dan 48 uur voor aanvang van de wedstrijd: D e clubverantwoordelijke dient persoonlijk te zorgen voor : - het verwittigen van de tegenpartij - het verwittigen van het centraal scheidsrechterscomité van het niet opkomen (Van Staey Joseph) - Cel programmatie verwittigen (Marina Loyens en in cc Pierre Coppens en André De Nijs) A LTIJD een wedstrijdformulier opsturen

15 WEDSTRIJDFORMULIEREN VERZENDEN Wedstrijdformulieren verzenden met standaard zegel Zo vlug mogelijk posten. Indien mogelijk ten laatste op maandag. Formulier moet binnen de 3 werkdagen na de wedstrijd aankomen. 4 de werkdag = 6K 5 de werkdag = 10K Later = 1 week te laat = 15K Verkeerd adres = 1 week te laat – 15K Nazicht afstempeldatum.

16 4. UITSLAGENCENTRALE Uitslagen Competitiewedstrijden: SMS Centrale voor hoogste reeksen : 0472 830 515 Opgave gsm-nummers aan webmaster en secretariaat CvW Ontvangende club: tussen 17.00 u en 17.45 u via SMS Uitslag als volgt opgeven vb: 11-9 Speciale nummers : 95-95 is stilgelegd, 96-96 is geschorst, 97-97 is uitgesteld en 98-98 is afgelast. Alle andere wedstrijden: ontvangende club vóór 09.00 u van de daaropvolgende werkdag via de website. Uitslagen Bekerwedstrijden Senioren: Ontvangende club : vóór 22.30 u via sms centrale Uitslagen Bekerwedstrijden Jeugd: Ontvangende club : via website, volgende werkdag vóór 09.00 u

17 5. WEDSTRIJDFORMULIERWEDSTRIJDFORMULIER Zie website KBKB

18 6. FORMULIER WEDSTRIJDVERSCHUIVINGFORMULIER WEDSTRIJDVERSCHUIVING Zie website KBKB

19 7. VRAGEN ?


Download ppt "K.B.K.B. Comité voor Wedstrijdzaken Clinic Wedstrijdzaken deel 2 Seizoen 2014-2015 21 augustus 2014 Doelgroep : Secretarissen, wedstrijdsecretarissen,"

Verwante presentaties


Ads door Google